ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Κρίσιμος παράγοντας για τον κλάδο εξόρυξης η πολυαναμενόμενη επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

ΠΕΔΙΟ ανάπτυξης για τη χώρα μπορούν να αποτελέσουν οι Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες και οι συστηματικές και στοχευμένες γεωλογικές και κοιτασματολογικές έρευνες αποτελούν το «κλειδί» για τη γνώση των Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών που διαθέτει η Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Δρα Π. Τζεφέρη, γενικό διευθυντή ΥΠΕΝ. «στην Ελλάδα υφίστανται αρκετοί κοιτασματολογικοί στόχοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 30 Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΚΟΠΥ – CRM’s) της Ε.Ε. Ορισμένοι από αυτούς, μάλιστα, εντοπίζονται εντός των μεταλλευτικών χώρων, των χώρων δηλαδή όπου ήδη υφίστανται δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης των μεταλλευτικών ορυκτών και στους οποίους ανήκουν και οι δημόσιοι μεταλλευτικοί χώροι, χώροι που διαχειρίζεται το Δημόσιο και αποτελούν τη λεγόμενη μεταλλευτική προίκα. Οι Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες (2020) εντός των δημόσιων μεταλλευτικών χώρων είναι βωξίτης, φωσφορίτης, βαρύτης. αντιμόνιο, κοβάλτιο, μαγνήσιο, πυρίτιο, βολφράμιο, γραφίτης, πλατινοειδή και σπάνιες γαίες. Η Ελλάδα διαθέτει κοιτάσματα αντιμονίτη (στο Καλλυντήρι Ροδόπης, στην Κέραμο Χίου και στο Λαχανά Κιλκίς), γραφίτη (στις θέρμες Ξάνθης) και βολφραμίτη (στη Χαλκιδική) με κοιτασματολογικό ενδιαφέρον που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους περαιτέρω έρευνας και εκμετάλλευσης. Ακόμη περιλαμβάνονται φωσφορίτης (στην Ήπειρο), πυρίτιο (εντός χαλαζιοαστριούχου υλικού σε Δράμα, Κιλκίς και Χαλκιδική), βαρύτης (Κυκλάδες) και τα πολυμεταλλικά κοιτάσματα της Βόρειας Ελλάδας (Χαλκιδική κ.λπ.) που εντάσσονται στην κατηγορία των πλατινοειδών (PGM’s) και εμπεριέχουν αρκετά μέταλλα τεχνολογιών αιχμής.

Σύμφωνα με τον κ. Τζεφέρη. για να αποφέρει καρπούς το υπέδαφος της χώρας αναφορικά με τις Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες απαιτούνται κοιτασματολογική ωριμότητα, κρισιμότητα (τα υλικά πρέπει να ιεραρχηθούν με βάση την κρισιμότητά τους και τον βαθμό εξάρτησης από τις εισαγωγές της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε αυτά), κοινωνική αποδοχή, σεβασμός στο περιβάλλον.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 16/2/2023]