Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ «ΦΡΕΝΟ» ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ

Στην αυτοπαραγωγή στράφηκαν οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας εντός του 2022 για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών καθώς σε διάστημα ενός έτους (Νοέμβριος 2021-Νοέμβριος 2022) αυξήθηκαν κατά 150% οι αιτήσεις για έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ενεργειακές κοινότητες. 

Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό των αιτήσεων για έργα ΑΠΕ έχει απορριφθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω έλλειψης χώρου στο δίκτυο να «σηκώσει» το ρεύμα, τη στιγμή που οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στηρίζοντας τα νοικοκυριά.

Με βάση τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υφίστανται 263 ενεργές ενεργειακές κοινότητες, κάνοντας την πρώτη Περιφέρεια στην επικράτεια σε πλήθος ενεργειακών κοινοτήτων και ακολουθεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 261 ενεργές ενεργειακές κοινότητες. Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021, παρατηρήθηκε αύξηση 12.3% στο πλήθος των ενεργειακών κοινοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία (234 τον Νοέμβριο 2021).

Η Θεσσαλονίκη με τις περισσότερες ενεργειακές κοινότητες

Η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργών ενεργειακών κοινοτήτων είναι η Θεσσαλονίκη (87) και ακολουθούν οι ΠΕ Σερρών (46) και Πέλλας και Πιερίας (35 εκάστη), ενώ τον μικρότερο αριθμό ενεργειακών κοινοτήτων συγκεντρώνει η Ημαθία (13).

Σημειώνεται ότι στις 263 ενεργές ενεργειακές κοινότητες στην Κεντρική Μακεδονία περιλαμβάνονται και τα δύο είδη κοινοτήτων που μπορούν να ιδρυθούν βάσει της νομοθεσίας, δηλαδή ενεργειακές κοινότητες μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το πλήθος των ενεργειακών κοινοτήτων και η εγκατεστημένη ισχύς του συνόλου των έργων τους (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φαίνεται και στο διάγραμμα:

Η κατανομή των ενεργειακών κοινοτήτων έως τον Νοέμβριο 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε το Green Tank στο ThessToday.gr, έως τον Νοέμβριο του 2022 η κατανομή των έργων των ενεργειακών κοινοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία είναι η εξής:

  • έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, που αποσκοπούν στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών της ενεργειακής κοινότητας και είναι έργα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 2 εγκατεστημένα έργα ισχύος 2ΜW και 18 αιτήσεις έργων που δεν έχουν ηλεκτριστεί ως τώρα, ισχύος 9.82MW (δηλαδή περιμένουν έγκριση).
  • έργα ΑΠΕ στη χαμηλή και μέση τάση, που πουλούν ενέργεια στην αγορά και είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 327 εγκατεστημένα έργα ισχύος 241.6 MW και 1255 αιτήσεις έργων (δηλαδή μη ηλεκτρισμένα ως τώρα) ισχύος 976.9 MW (περιμένουν έγκριση).

Η εκτόξευση των αιτήσεων και η απόρριψη από ΔΕΔΔΗΕ

Όσον αφορά τα έργα που αποσκοπούν στην πώληση ενέργειας, δηλαδή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έως τον Νοέμβριο του 2022 έχουν γίνει 1.582 αιτήσεις έργων (χαμηλή – μέση τάση) από τις οποίες απορρίφθηκε το 41.2% (652 αιτήσεις) ενώ την ίδια περίοδο ακυρώθηκε το 25.1% των αιτούμενων έργων (397 έργα).

Σχετικά με τα έργα που αποσκοπούν στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών της ενεργειακής κοινότητας, δηλαδή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έως τον Νοέμβριο 2022 έγιναν 20 αιτήσεις έργων (εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός) εκ των οποίων το 40% έχει απορριφθεί λόγω αδυναμίας σύνδεσης (8 αιτήσεις) και το 35% έχει ακυρωθεί (7 αιτήσεις).

Από τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ (Νοέμβριος 2022) παρατηρείται επίσης ότι οι αιτήσεις για έργα ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία που αποσκοπούν στην πώληση ενέργειας στην αγορά (δηλαδή έργα ΑΠΕ στη χαμηλή – μέση τάση, κερδοσκοπικού χαρακτήρα) είναι συνολικά 1582 ισχύος 1,218.61 MW. Από αυτά έχει ηλεκτριστεί το 21% (327 έργα ισχύος 241.62 MW). Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021, παρατηρήθηκε αύξηση των αιτήσεων για έργα ΑΠΕ στη χαμηλή μέση τάση από ενεργειακές κοινότητες κατά 6% (από 1.486 αιτήσεις 1,139.9MW τον Νοέμβριο 2021).

Η κατανομή των έργων που αποσκοπούν στην πώληση ενέργειας στην αγορά (δηλαδή έργα ΑΠΕ στη χαμηλή – μέση τάση, κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ανά ΠΕ, σύμφωνα με το Green Tank είναι η εξής:

  • Οι αιτήσεις για τα περισσότερα έργα έχουν γίνει στην ΠΕ Πιερίας (317 έργα) και ακολουθούν οι ΠΕ Κιλκίς (293 έργα) και Θεσσαλονίκης (261 έργα).
  • Η κατάταξη αυτή όμως δεν ακολουθείται στο πλήθος και την ισχύ των εγκατεστημένων έργων. Ειδικότερα, τα περισσότερα εγκατεστημένα έργα βρίσκονται στην ΠΕ Θεσσαλονίκης (79 έργα 64.28MW) και ακολουθούν οι ΠΕ Πέλλας (64 έργα 48.01ΜW) και Χαλκιδικής (56 έργα 44.60MW).

150% αύξηση των αιτήσεων για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών

Όσον αφορά στα έργα ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτήτων με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών της ενεργειακής κοινότητας (έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) τα στοιχεία, σύμφωνα με το The Green Tank δείχνουν ότι τον Νοέμβριο του 2022 αριθμούσαν τα 20, ισχύος 11.82 MW. Σε διάστημα ενός έτους (Νοέμβριος 2021 – Νοέμβριος 2022) παρατηρήθηκε αύξηση του πλήθους των αιτήσεων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού κατά 150% (από 8 αιτήσεις τον Νοέμβριο 2021 σε 20 τον Νοέμβριο 2022) και αντίστοιχα, αυξήθηκε και η αιτούμενη ισχύς κατά 48% (από 8ΜW τον Νοέμβριο του 2021 σε 11.82 MW τον Νοέμβριο 2022) καθώς και η εγκατεστημένη ισχύς κατά 100% (από 1 έργο 1ΜW εγκατεστημένης ισχύος τον Νοέμβριο 2021 σε 2 έργα 2 MW τον Νοέμβριο 2022). Τα εγκατεστημένα έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ενεργειακές κοινότητες είναι μόνο 2, ισχύος 2MW κι αποτελούν το 10% των συνολικών αιτήσεων.

Προτεραιότητα σε έργα ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Σε δηλώσεις της στο ThessToday.gr η Ιωάννα Θεοδοσίου, Συνεργάτιδα Πολιτικής του Green Tank τόνισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στα έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού των ενεργειακών κοινοτήτων και να ενισχυθούν οι πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση και να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση.

«Η εικόνα της ανάπτυξης των ενεργειακών κοινοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία ακολουθεί αυτή των ενεργειακών κοινοτήτων στην επικράτεια, δηλαδή αναπτύχθηκαν κυρίως για την αποκόμιση κερδών από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και όχι για την κάλυψη ιδίων ενεργειακών αναγκών (241.62 MW vs 2 MW εγκατεστημένης ισχύος). Στη διάρκεια όμως της ενεργειακής κρίσης οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας στράφηκαν στην αυτοπαραγωγή μέσω ενεργειακών κοινοτήτων και αυτό αποτυπώνεται στο πλήθος των αιτήσεων που αυξήθηκε κατά 150%. Συνεπώς, είναι κρίσιμο στο εξής να δοθεί προτεραιότητα στα έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού των ενεργειακών κοινοτήτων και να ενισχυθούν οι πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση και να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση», τόνισε η κα Θεοδοσίου.

[ΠΗΓΗ: https://thesstoday.gr/, της Δήμητρας Τάγκα, 17/2/2023]