Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ

«Η εξόρυξη είναι απαραίτητη εάν ο κόσμος προτίθεται να δημιουργήσει ένα σύστημα κυκλικής οικονομίας» τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Finnish Geological Survey, Kimmo Tiilikainen.

Η δήλωση του Kimmo Tiilikainen έγινε στο πλαίσιο της ομιλίας του σε εκδήλωση για τη βιώσιμη εξόρυξη που διοργανώθηκε στο Cape Town από τις Πρεσβείες της Δανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στις αρχές Φεβρουαρίου 2023, στο περιθώριο του συνεδρίου Investing in African MIning Indaba 2023.

«Η εξορυκτική βιομηχανία είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη οικονομία. Ωστόσο, ο κλάδος της εξόρυξης πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα με έναν τρόπο που δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα. Καθώς ο όγκος της εξόρυξης αυξάνεται, ο πήχης για τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά πρότυπα βιωσιμότητας θα πρέπει να αυξηθούν».

«Υπάρχει τεράστια ανάγκη για κρίσιμα ορυκτά και μπορεί να προκύψουν ελλείψεις», τόνισε. «Πρέπει να επιταχύνουμε την εξερεύνηση για νέα κοιτάσματα και την ανάπτυξη νέων εκμεταλλεύσεων. Θα υπάρξει μια βιασύνη για νέες επενδύσεις. Όλα αυτά θα είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα

[ΠΗΓΗ: https://rawmathub.gr/, 24/2/2023]