ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ – ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Προτάσεις για αυξήσεις από το 5,5% έως μέχρι και το 15,5% πέφτουν στο τραπέζι της κυβέρνησης σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2023.

Ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως μερίδα των μικρομεσαίων, μέσω των αρμόδιων φορέων τους που εμπλέκονται στη διαβούλευση για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού σε λιγότερο από 2 μήνες από σήμερα, θα προτείνει αύξηση 8% -10%. Αυτό σημανει κατώτατο μισθό (μικτό) μεταξύ 770 – 784 ευρώ. Την ίδια ώρα, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ έχει ήδη δημοσιοποιήσει την πρόταση του για αύξηση 15,5%, η οποία σημαίνει κατώτατο μισθό (μικτό) στο ύψος των 826 ευρώ.

Την περασμένη Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου έληξε η προθεσμία, κατά την οποία οι κοινωνικοί εταίροι αλλά και εμπλεκόμενοι επιστημονικοί φορείς και ερευνητικά ινστιτούτα έπρεπε να υποβάλουν τις εκθέσεις – προτάσεις τους.

Η ελάχιστη αύξηση που βρίσκεται στο τραπέζι της διαβούλευσης ανέρχεται κοντά στα 5,5%, προκειμένου ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα προμνημονιακά επίπεδα των 751 ευρώ έναντι των 713 ευρώ που είναι σήμερα.

Σημειώνεται πως το 2022, η κυβέρνηση έδωσε 2 διαδοχικές αυξήσεις, την 1η Ιανουαρίου (2%) και την 1η Μαΐου (7,5%) ανεβάζοντας τον κατώτατο μισθό στα 713 ευρώ ένατι των 650 ευρώ που ήταν το 2019 -2021 μετά την αύξηση (11%), την οποία έδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ) την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται από εδώ και στο εξής ως ακολούθως:

– Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 10 Φεβρουαρίου 2023.

– Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων, στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 20 Φεβρουαρίου 2023.

– Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

– Τέλος, η εισήγηση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού των υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα υποβληθεί το αργότερο έως τις 10 Μαρτίου 2023.

– Ο νέος κατώτατος μισθός θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2023.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δημήτρη Κατσαγάνη, 6/2/2023]