Η ΩΡΑ ΤΟΥ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ BMW

«Επενδύοντας στην Jetti, υποστηρίζουμε την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της εξόρυξης χαλκού, με έμφαση στις υπεύθυνες και μη ενεργοβόρες μεθόδους», δηλώνει ο Wolfgang Obermaier, Επικεφαλής Έμμεσων Αγαθών και Υπηρεσιών, Πρώτων Υλών, Συνεργατών Παραγωγής του BMW Group. «Αυτή η νέα διαδικασία έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την ακεραιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας μας, ακόμη και με την αυξανόμενη ζήτηση για πόρους όπως ο χαλκός», προσθέτει ο Obermaier.

Μέσω, λοιπόν, του επενδυτικού του βραχίονα BMW i Ventures, το BMW Group απέκτησε μερίδιο στην εταιρεία Jetti Resources με έδρα το Colorado των ΗΠΑ. Στόχος είναι η εξόρυξη χαλκού να γίνεται με τη δέουσα υπευθυνότητα ώστε να προκύπτει εξοικονόμηση φυσικών πόρων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες απαιτήσεις σε συγκεκριμένες πρώτες ύλες με πιο βιώσιμο τρόπο.

Και καθώς ο χαλκός είναι μία ζωτικής σημασίας πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης για τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα που αυξάνονται και πληθύνονται, η ζήτηση προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Ήδη από το 2030, τουλάχιστον οι μισές παγκόσμιες πωλήσεις του BMW Group θα αποτελούνται από πλήρως ηλεκτρικά οχήματα.

Χρήση υφιστάμενων πόρων

Η Jetti Resources ιδρύθηκε το 2014 και έχει αναπτύξει μία πρωτοποριακή διαδικασία για την εξόρυξη χαλκού που αξιοποιεί μέχρι πρότινος αχρησιμοποίητο μετάλλευμα από υπάρχοντα ορυχεία χαλκού. Πρόκειται για μια μοναδική τεχνολογία καταλυτικής έκπλυσης που επιτρέπει την εξόρυξη χαλκού από μέχρι πρότινος ανεκμετάλλευτα μεταλλεύματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 70% των παγκόσμιων πόρων χαλκού δεσμεύεται σε αυτά τα πρωτογενή θειούχα μεταλλεύματα. Υλικό, που παλιότερα αποθηκευόταν σε χωματερές και θεωρούνταν απόβλητο, μπορεί τώρα να αξιοποιηθεί με αυτή τη νέα μορφή εξόρυξης η οποία εξοικονομεί πόρους.

Είναι επίσης σημαντικό το ότι η μέθοδος της Jetti Resources προκαλεί περίπου 40% λιγότερες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με την παραδοσιακή εξόρυξη πρώτων υλών ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί μόνο το μισό νερό! Η τεχνολογία εφαρμόζεται ήδη με μεγάλη επιτυχία σε βιομηχανική κλίμακα. Η Jetti Resources σχεδιάζει να προωθήσει την παγκόσμια επέκτασή της μαζί με τους συνεργάτες της.

Από τη μεριά του, το BMW Group ανακοινώνει ότι αναλύει και ιεραρχεί τις πρώτες ύλες σε συνεχή βάση ως μέρος της στρατηγικής του που σχετίζεται με τα υλικά. Οι πιθανοί κίνδυνοι προκύπτουν κυρίως από την εξόρυξη και την επεξεργασία πρώτων υλών. Προκειμένου, λοιπόν, να διασφαλιστεί η απαραίτητη διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα της επεξεργασίας πρώτων υλών μέσα στο σύνθετο και δυναμικό δίκτυο προμηθευτών του BMW Group, οι τελευταίοι συμμετέχουν στην Catena-X, μια συμμαχία που έχει στόχο την ασφαλή και τυποποιημένη ανταλλαγή δεδομένων στις αλυσίδες εφοδιασμού.

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr/, του Νίκου Λουπάκη, 4/1/2023]