Monthly Archives: December 2022

ΕΕ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα έργα ΑΠΕ χαρακτηρίζονται ως υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος και έχουν προτεραιότητα, δηλαδή μεγαλύτερη βαρύτητα, όταν σταθμίζονται σε σχέση με άλλα νομικά αγαθά, όπως είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, ακόμα και αν διαπιστώνονται επιπτώσεις σε προστατευόμενα είδη, όπως για παράδειγμα τα πουλιά.

Για πρώτη φορά σε ένα νομικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζεται ο χαρακτηρισμός των Α.Π.Ε. ως έργων υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται για τον Κανονισμό που ενέκρινε το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας ως επείγον στη συνεδρίαση της 19.12.2022.

Καταλύτης η ενεργειακή κρίση

Τo κείμενο του Κανονισμού εξηγεί τους λόγους που ελήφθησαν τα επείγοντα μέτρα για τις ΑΠΕ σημειώνοντας ότι: «Η γρήγορη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό των επιπτώσεων της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνοντας μια άμυνα ενάντια στις ενέργειες της Ρωσίας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να αντισταθμίσουν σημαντικά την μετατροπή της ενέργειας σε όπλο από τη Ρωσία, με την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ένωσης, τη μείωση της αστάθειας στην αγορά και τη μείωση των τιμών της ενέργειας.».

Παρεκκλίσεις στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία

Κεντρικό σημείο του νέου Κανονισμού είναι ότι οι σταθμοί Α.Π.Ε. θεωρούνται ότι υπηρετούν το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό θα επιτρέψει στις νέες διαδικασίες αδειοδότησης Α.Π.Ε. να επωφεληθούν, άμεσα και με απλούστερο τρόπο, από συγκεκριμένες παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, σύμφωνα με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)

Επιπλέον, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα έργα Α.Π.Ε. έχουν προτεραιότητα (δηλαδή μεγαλύτερη βαρύτητα) όταν σταθμίζονται σε σχέση με άλλα νομικά αγαθά όπως είναι η προστασία της βιοποικιλότητας (άρ. 2, παρ. 2). Φυσικά, τα έργα οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα και επαρκή μέτρα για τη διατήρηση ή αποκατάσταση των πληθυσμών των διαφόρων ειδών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και αν διαπιστώνονται επιπτώσεις σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων που ανήκουν σε προστατευόμενα είδη (π.χ. πουλιά), το έργο Α.Π.Ε. πρέπει να γίνεται εφόσον o πληθυσμός του είδους παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Ο νέος  Κανονισμός (Regulation) ενσωματώνει τα πιο σημαντικά από τα μέτρα που συζητούνται στα Ευρωπαϊκά όργανα (Επιτροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο) για τη νέα Οδηγία (Directive) για τις Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του Σχεδίου REPowerEU που έχει ανακοινώσει η Επιτροπή από τον Μάιο 2022. Όμως η διαδικασία για την οριστικοποίηση της Οδηγίας αυτής παίρνει χρόνο. Επιπλέον μετά τη θέσπισή της, θα απαιτείται τα κράτη μέλη να νομοθετήσουν για την ενσωμάτωσή της στα εθνικά τους δίκαια. Αντιθέτως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ένας Κανονισμός (Regulation) όπως αυτός που πρότεινε την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αυτομάτως υποχρεωτικός και εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς άλλη προϋπόθεση.

Θα ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη

Στην ανακοίνωσή της, της 9ης Νοεμβρίου 2022, η Επιτροπή εξηγεί ότι επέλεξε να κινηθεί με αυτόν τον επείγοντα τρόπο διότι «η κρίση συνεχίζεται με τις τιμές της ενέργειας να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πρέπει να λάβουμε περαιτέρω άμεσα μέτρα (…) Λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα της ενεργειακής κρίσης, τον κοινωνικό, οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπό της και την ανάγκη δράσης όσο το δυνατόν γρηγορότερα, η πρόταση σχεδιάζεται ως προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης, μέσω Κανονισμού του Συμβουλίου που βασίζεται στο άρθρο 122 της Συνθήκης για τη Λειτουργία του η ΕΕ. Όταν εγκριθεί από το Συμβούλιο, θα τεθεί σε ισχύ επειγόντως και θα ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη. Θα ισχύει για ένα έτος, καλύπτοντας το χρόνο που απαιτείται για την έγκριση και τη μεταφορά της Οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία συζητείται επί του παρόντος από τους νομοθέτες, σε όλα τα κράτη μέλη».

Η κριτική που έχει ακουστεί για τις ευρωπαϊκές προτάσεις

Από τον Μάιο 2022 που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το σχέδιο REPowerEU για την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, έχει γίνει αποδέκτης κριτικής ότι υποβαθμίζει την προστασία του περιβάλλοντος και ότι, όταν η κρίση τελειώσει, η Ευρώπη θα έχει καταστρέψει τη βιοποικιλότητά της για να εγκαταστήσει ανανεώσιμες πηγές.

Αντίλογος της ΕΛΕΤΑΕΝ

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) σημειώνει από την πλευρά της ότι η κρίση θα τελειώσει -και κυρίως δεν θα επανακάμψει ξανά- όταν η Ευρώπη αναπτύξει όλες τις ανανεώσιμες πηγές της. Για αυτό, πράγματι, η Ευρώπη θέτει πλέον τις Α.Π.Ε. σε ύψιστη προτεραιότητα. Αυτό το κάνει για λόγους ενεργειακής ανεξαρτησίας, μείωσης του κόστους ενέργειας αλλά και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και της μόλυνσης του περιβάλλοντος που οδηγούν σε μείωση της βιοποικιλότητας και απειλούν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Παράλληλα, φροντίζει να αξιοποιήσει τις λύσεις που προσφέρει η επιστήμη και η τεχνολογία, ώστε η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. να συμβαδίζει με την προστασία των πληθυσμών των προστατευόμενων ειδών, απορρίπτοντας υπερβολές που οδηγούσαν σε ακύρωση έργων Α.Π.Ε. λόγω υπαρκτών, αλλά διαχειρίσιμων, επιπτώσεων στα προστατευόμενα είδη.

[ΠΗΓΗ: https://ecopress.gr/, 28/12/2022]

ΕΚΛΟΓΕΣ 2023: ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΚΡΥΟ, ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΆΝΟΙΞΗΣ

Το μόνο βέβαιον για το 2023 που ανατέλλει σε λίγα εικοσιτετράωρα είναι πως πρόκειται για πλούσιο σε εκλογικά δρώμενα, έτος.

Το πότε θα δοθεί το λάκτισμα του Πρωθυπουργού για το στήσιμο της κάλπης της απλής αναλογικής, είναι αποκλειστική προνομία του , συνεπώς μένει να το αποφασίσει ο ίδιος, σύμφωνα και ανάλογα με τα δεδομένα και τους σχεδιασμούς του και λιγότερο σύμφωνα με τις εισηγήσεις που δέχεται από τους συνεργάτες του. 

Έχει αποδείξει καθ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής του εξάλλου, πως ανθίσταται σθεναρά σε σχεδιασμούς και εισηγήσεις συνεργατών του, άλλως εκλογές θα είχαν ήδη πραγματοποιηθεί μάλλον ήδη από το …2020, όταν τα δημοσκοπικά ρεκόρ της κυβερνητικής αποδοχής οδηγούσαν κυβερνητικά στελέχη και επιτελείς του κ. Μητσοτάκη να εισηγούνται πρόωρες εκλογές ανά… τρίμηνο, ώστε να κλειδώσει την αυτοδυναμία ακόμη και με την κάλπη της απλής αναλογικής. 

Εισηγήσεις που πήγαιναν διαρκώς στις καλένδες, με το Μαξίμου να διαψεύδει μονίμως – μέσω διαρροών και εμπράκτως- όλους τους εκλογικούς συναγερμούς που ακούγονταν από καιρού εις καιρόν, αποπροσανατολίζοντας και τις προεκλογικές ασκήσεις της αντιπολίτευσης. 

Η τελευταία έμπρακτη διάψευση σημειώθηκε πολύ πρόσφατα, λίγο πριν από το κλείσιμο της Βουλής για Χριστούγεννα, όταν κυκλοφόρησαν και πάλι φήμες – από την αντιπολίτευση κυρίως- πως ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να προκηρύξει εκλογές. 

Εαρινοί σχεδιασμοί

Ούτε αυτά τα σενάρια επαληθεύτηκαν: Το ρεπορτάζ εξάλλου επιμένει, όπως δημοσίευσε και το “Κ” στο Χριστουγεννιάτικο φύλλο του: Τρεις είναι οι Κυριακές που βρίσκονται υπό εξέταση στο πρωθυπουργικό καλεντάρι. Η 26 Μαρτίου, 2 Απριλίου, 9 Απριλίου. 

Εκεί – εκτός πολύ ανατρεπτικού απροόπτου- θα καθίσει η μπίλια του πρωθυπουργικού σχεδιασμού, ο οποίος εμπεριέχει το ζύγι πολλών παραμέτρων: Οι κάλπες κατά τη δέσμευση του κ. Μητσοτάκη θα στηθούν όσο εγγύτερα στη λήξη της θητείας της Κυβέρνησης είναι δυνατό.

Συνυπολογίζεται ότι θα χρειαστεί χρόνος και για το στήσιμο της δεύτερης κάλπης ( δίμηνο το υπολόγισε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης τις προάλλες) και δεν θα πρέπει να ταραχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και η τουριστική περίοδος. 

“Να υπολογίσετε ένα καθαρό διάστημα δύο μηνών από την χρονική στιγμή που θα αποφασίσει ο πρωθυπουργός να διαλύσει τη Βουλή για την όλη διαδικασία. Ένα ενδεχόμενο είναι πριν από το Πάσχα να είναι η πρώτη κάλπη και πριν τις πανελλαδικές η δεύτερη”, είναι η χαρακτηριστική αποστροφή του κ. Βορίδη.

Ενδιαμέσως, η Κυβέρνηση διαμηνύει ότι πρέπει να τρέξουν νομοθετήματα μεταρρυθμιστικά με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά ταυτόχρονα και να προλάβει να “εγγραφούν” στους Πολίτες, μέτρα ανακούφισης και στήριξης της Κυβέρνησης, με πιο πρόσφατο το market pass, το οποίο θα αρχίσει να αποδίδει μετά τον Φεβρουάριο. 

Η εξίσωση της ημερομηνίας της κάλπης , βρίσκεται στα χέρια του Κ. Μητσοτάκη μεν , συνεπώς ουδείς μπορεί να αποκλείσει εκπλήξεις , αλλά το τοπίο των σεναρίων, βάσει των παραπάνω σχεδιασμών και “δεσμεύσεων”, αρχίζει εφεξής να γίνεται πιο “καθαρό”.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, της Ν. Ζορμπά, 27/12/2022]

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

Εξοικονόμηση πόρων χρειάζεται για τη δημογραφική γήρανση της Ε.Ε. και οι τέσσερις τομείς που προκρίνουν οι Έλληνες είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας και οι αγορές, συνολικά

Το σύστημα υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο και για τους Έλληνες, ειδικά.

Αντίθετα, η δημογραφική γήρανση που παρατηρείται στην Ευρώπη, υπονομεύει την ανάπτυξη και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για το λόγο αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα εξοικονομήσουν πόρους, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και οι βασικοί τομείς που χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τις απαιτούμενες εξοικονομήσεις, είναι οι τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των αγορών, γενικά.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σε 19 κράτη μέλη της Ε.Ε. τον Μάρτιο του 2021 με τη συμμετοχή 17.723 ατόμων ηλικίας 15 ετών και πάνω.

Η μελέτη που περιέλαβε μέρος από τα δεδομένα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, προχώρησε τη διερεύνηση, με στόχο να διαπιστώσει αν οι Έλληνες πιστεύουν ότι τα συστήματα υγείας χρειάζονται μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δημόσιων οικονομικών για να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γήρανση. Μάλιστα, η διερεύνηση αυτή, εστίασε στο συσχετισμό της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας, με την ανάγκη εξοικονόμησης περισσότερων πόρων, ώστε να προετοιμαστούν οι οικονομίες των κρατών για να αντιμετωπίσουν την γήρανση του πληθυσμού, καθώς επίσης και στη διερεύνηση της ανάγκης για μεταρρυθμίσεις και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας και οι αγορές, συνολικότερα.

Ο συντάκτης της μελέτης, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημήτρης Ζάβρας μιλώντας στο in.gr, εξήγησε ότι στα κράτη που έχουν θεωρήσει ότι η δημογραφική γήρανση πλησιάζει, πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι δομές περίθαλψης της 3ης ηλικίας, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι το μόνο μέτρο. Στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης πολλοί είναι οι παράγοντες που αλλάζουν και όλα γίνονται ταυτόχρονα.

Χρειάζονται εργαλεία σχεδιασμού και προγραμματισμού, για να διαπιστωθούν οι ανεπάρκειες και τα δυνατά σημεία, ώστε να προταθούν οι δράσεις και να διερευνηθεί τελικά τι πρέπει να γίνει.

Παρόλα αυτά, τόσο η αγορά εργασίας, όσο και οι αγορές στο σύνολό τους, είδαμε με την πανδημία ότι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα, το οποίο διαπιστώνεται και από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία έγινε στην κορύφωση της πανδημίας, πέρυσι τον Μάρτιο.

Η μελέτη μας, έλαβε υπόψιν της, τέσσερις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: την υγεία, την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και τις αγορές συνολικά, υπό την προϋπόθεση της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων για την προετοιμασία των δημόσιων οικονομικών λόγω δημογραφικής γήρανσης. Στο μοντέλο, χρησιμοποιήσαμε τις παραπάνω μεταβλητές, αν και το Ευρωβαρότερο είχε συμπεριλάβει κι άλλες παραμέτρους, που ενδεχομένως να ήταν στατιστικά σημαντικές, όμως δεν επιλέχθηκαν στην παρούσα μελέτη.

Επίσης ελήφθησαν υπόψιν, ξεχωριστά, οι παράμετροι της ηλικίας και του φύλου όσων μετείχαν στην έρευνα, ενώ έγινε σύγκριση μεταξύ των αντιλήψεων των Ελλήνων και των λοιπών Ευρωπαίων πολιτών.

Από το μοντέλο που εφαρμόσαμε, διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα δεν διαφέρει από την υπόλοιπη Ε.Ε. και ότι οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι αντίστοιχες με των λοιπών Ευρωπαίων, ενώ η ηλικία και το φύλο παίζουν σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών, γιατί προσδιορίζουν την οικονομική γνώση.

Είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι το μοντέλο ανιχνεύει την ανάγκη για μεταρρύθμιση και χρειάζεται επόμενη έρευνα για το τι είδους μέτρα πρέπει να συμπεριλάβει η μεταρρύθμιση σε κάθε τομέα.

Από την τρέχουσα μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι οι Έλληνες πιστεύουν πως χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στους τέσσερις τομείς που διερευνήσαμε, δηλαδή της υγείας, της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και των αγορών γενικά. Η ανάπτυξη που θα επέλθει από τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς, ελπίζεται ότι θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση πόρων που θα συμβάλλουν στην επερχόμενη δημογραφική γήρανση.

[ΠΗΓΗ: https://www.in.gr/, ρεπορτάζ, Άννα Παπαδομαρκάκη, 27/12/2022]

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Αυτές τις άγιες μέρες ας φωλιάσει στις καρδιές μας η αγάπη και η χαρά για να τις ζεστάνει και να διώξει μακριά τις συσσωρευμένες σκιές αυτής της δύσκολης καθημερινότητας που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο!

Η αγάπη, η συμπόνια για τον πλησίον και η αλληλοεκτίμηση ας μας οδηγήσουν αυτά τα Χριστούγεννα και ίσως η ζωή μας αλλάξει προς το καλύτερο!

Χρόνια πολλά σε όλους!

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ; [ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΗΜΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ]

Τα Χριστούγεννα, η γιορτή της γέννησης του Κυρίου, είναι η πιο λαμπρή γιορτή της Χριστιανοσύνης και γιορτάζεται σε κάθε σημείο του πλανήτη με ιδιαίτερη κατάνυξη και ευλάβεια. 

Η μαγεία και το φωτεινό πνεύμα των Χριστουγέννων κυριαρχεί σε κάθε μήκος και πλάτος του κόσμου, σκορπίζοντας το θεϊκό φως του σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων. Τα σπίτια είναι όμορφα διακοσμημένα και αστράφτουν στα ερυθρά και πορφυρά χρώματα των Χριστουγέννων, τα ξύλα σιγοκαίγονται στα αναμμένα τζάκια φωτίζοντας και ζεσταίνοντας κάθε σκοτεινή και παγερή γωνία, οι ήχοι των γιορτινών τραγουδιών και δοξολογιών αντιλαλούν κάθε στιγμή χαρμόσυνα και ειρηνικά προκαλώντας τέρψη και συγκίνηση, οι μυρωδιές των σπιτικών φαγητών και γλυκών ευωδιάζουν την ατμόσφαιρα διεγείροντας και ανυψώνοντας τις αισθήσεις, η προσμονή της έλευσης του Άγιου Βασίλη προκαλεί αδημονία και χαρά στα αθώα μάτια των παιδικών ψυχών ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την πίστη τους, ενώ τα δώρα που είναι περίτεχνα τοποθετημένα κάτω από τα στολισμένα, με κάθε είδους πολύχρωμα στολίδια και φωτάκια, κλαδιά των χριστουγεννιάτικων δέντρων περιμένουν τους ανυπόμονους κατόχους τους να τα ανακαλύψουν. Οι ευχές που ανταλλάσσονται αυτές τις γιορτινές μέρες είναι τόσο φιλεύσπλαχνες και θερμές που ζεσταίνουν τις καρδιές των ανθρώπων και ανασταίνουν το χαμόγελο στα χείλη τους, χαρίζοντάς τους υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία και ελπίδα για ένα αύριο στο οποίο τα όνειρά τους θα γίνουν πραγματικότητα.

“Όπου δεν υπάρχει ελπίδα, υπάρχουν Χριστούγεννα. Και όπου δεν υπάρχουν Χριστούγεννα, δεν υπάρχει ελπίδα.”

Craig Lounsbrough.

“Εγώ θα τιμήσω τα Χριστούγεννα στην καρδιά μου και θα προσπαθήσω να τα κρατήσω εκεί ολόκληρο το χρόνο”.

Charles Dickens.

“Είναι τα Χριστούγεννα στην καρδιά που βάζουν τα Χριστούγεννα στο πνεύμα.”

W.T. Ellis.

“Τα Χριστούγεννα δεν είναι μύθος, ούτε παράδοση ούτε όνειρο. Είναι μία ένδοξη πραγματικότητα.”

Billy Graham.

“Χριστούγεννα: Πόσοι πολλοί άνθρωποι γιορτάζουν τα γενέθλια του Χριστού. Πόσοι λίγοι ακολουθούν τις διδαχές του.”

Benjamin Franklin.

“Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή που καταδιώκει κάθε μοναχικό, κουρασμένο και εγκαταλελειμμένο άνθρωπο”.

Jimmy Cannon.

“Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της ανθρώπινης πίστης, διότι μας επιτρέπει να νιώσουμε στο σύνολό της την ανθρωπότητα του Θεού.”

Papa Benedict XVI.

“Τα Χριστούγεννα είναι σαν τους τυφώνες. Έρχονται θέλεις δεν θέλεις και πρέπει υποχρεωτικά να τα περάσεις μαζί με τους άλλους.”

Garrison Keillor.

“Τα Χριστούγεννα είναι μία γέφυρα. Χρειαζόμαστε γέφυρες καθώς ο ποταμός του χρόνου γίνεται παρελθόν. Τα σημερινά Χριστούγεννα πρέπει να δημιουργήσουν τις ευτυχισμένες στιγμές για το αύριο και να αναγεννήσουν ξανά τις στιγμές του χθες.”

Gladys Taber.

“Οι μυρωδιές των Χριστουγέννων είναι οι μυρωδιές της παιδικής μας ηλικίας.”

Richard Paul Evans.

“Μην ανησυχείτε για το μέγεθος του χριστουγεννιάτικου δέντρου σας. Στα μάτια των παιδιών όλα φαίνονται τριάντα μέτρα ψηλά.”

Larry Wilde.

“Χριστούγεννα είναι ο χρόνος που μένουμε μέσα στο σπίτι, τόσο με την καρδιά όσο και με το σώμα μας.”

Garry Moore.

“Δεν υπάρχει τίποτα πιο θλιβερό σ’ αυτόν τον κόσμο από το να ξυπνάς το πρωί των Χριστουγέννων και να μην είσαι παιδί.”

Erma Bombeck.

“Τα Χριστούγεννα θα είναι πάντα, όσο παραμένουμε ζωντανοί, καρδιά με καρδιά και χέρι με χέρι.”

Dr. Seuss.

“Η ειρήνη στη γη θα έρθει μόνο όταν ζούμε τα Χριστούγεννα κάθε μέρα.”

Hellen Steiner Rice.

“Τα Χριστούγεννα είναι η μόνη ευκαιρία που χρειάζεται κανείς για να παραμείνει ίδιος.”

Francis C. Farley.

“Τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική εποχή για να ανάψει η φωτιά της φιλοξενίας στο σπίτι και η φλόγα της φιλανθρωπίας στην καρδιά.”

Washington Irving.

‘‘Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων: Ποτέ πια δεν είμαστε μόνοι.”

Taylor Caldwell.

“Η ιδέα μου για τα Χριστούγεννα, παλιομοδίτικη ή μοντέρνη, είναι πολύ απλή: Αγάπη για τους άλλους. Ελάτε λοιπόν να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Γιατί θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα Χριστούγεννα για να το κάνουμε αυτό.”

Bob Hope.

“Ο μοναδικός τυφλός άνθρωπος κατά την περίοδο των Χριστουγέννων είναι εκείνος που δεν έχει τα Χριστούγεννα μέσα στην καρδιά του”.

Hellen Keller.

“Αυτός που δεν έχει τα Χριστούγεννα μέσα στην καρδιά του ποτέ δεν θα τα βρει κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο”.

Roy L. Smith.

‘‘Η ανθρωπότητα είναι μία μεγάλη, μία τεράστια οικογένεια. Αυτό αποδεικνύεται από τα αισθήματα που έχουμε μέσα στις καρδιές μας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.”

Papa Giovanni XXIII.

“Όπως οι νιφάδες του χιονιού, έτσι και οι αναμνήσεις των Χριστουγέννων μαζεύονται και χορεύουν γύρω μας. Κάθε όμορφο και μοναδικό συναίσθημα πολύ σύντομα φεύγει”.

Deborah Whipp.

“Τι είναι τα Χριστούγεννα; Είναι τρυφερότητα για το παρελθόν, θάρρος για το παρόν, ελπίδα για το μέλλον. Είναι η ευχή ότι κάθε φλιτζάνι μπορεί να υπερχειλίσει από τις πλούσιες και αιώνιες ευλογίες και ότι κάθε δρόμος μπορεί να οδηγήσει στην ειρήνη”.

Agnes M. Pahro.

“Tα Χριστούγεννα δεν έρχονται από κάποιο κατάστημα, ίσως είναι κάτι παραπάνω.”

Dr. Seuss.

“Τα δώρα του χρόνου και η αγάπη είναι σίγουρα τα βασικά συστατικά των πραγματικά καλών Χριστουγέννων.”

Peg Bracken.

“Χριστούγεννα: Πρέπει να είναι στ’ αλήθεια μισάνθρωπος κάποιος που στο άκουσμά τους δεν βιώνει ένα αίσθημα χαράς μέσα στα στήθη του, ένα θετικό συνειρμό μέσα στο μυαλό του.”

Charles Dickens.

“Τα Χριστούγεννα είναι τονωτικά για τις ψυχές μας. Μας ωθούν να σκεφτούμε τους άλλους και όχι τον εαυτό μας. Κατευθύνουν τις σκέψεις που μας δίνουν.”

B.C Forbes.

“Τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι ημέρα εορτασμού ή προσευχής, αλλά θα είναι πάντα μία ημέρα μνήμης, μία ημέρα που αναλογιζόμαστε όλα όσα έχουμε αγαπήσει.”

Augusta E. Rundel.

“Τα Χριστούγεννα είναι ο χώρος φύλαξης για τις αναμνήσεις της αθωότητάς μας.”

Joan Mills.

“Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο για να ανοίγουμε δώρα, αλλά περισσότερο για να ανοίγουμε τις καρδιές μας.”

Janice Maeditere

“Το μεγαλύτερο δώρο που θα λάβετε δεν θα βρεθεί ποτέ κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι τόσο πολύτιμο για να το αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτός από τα βάθη της καρδιάς σας.”

Anonymous.

“Όταν ανακαλούμε στη μνήμη μας τα Χριστούγεννα συνειδητοποιούμε ότι τα απλούστερα πράγματα είναι αυτά που μας δίνουν μεγαλύτερη ευτυχία.”

Bob Hope.

“Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι τρομερά λυπηρό να μείνουν μόνοι τους τα Χριστούγεννα. Όμως, είναι ακόμη πιο θλιβερό να μείνουν μόνοι τους οποιαδήποτε άλλη ημέρα του έτους, έτσι δεν είναι;”

Paula Hawkins.

“Ήταν η αρχή των ομορφότερων Χριστουγέννων. Λίγο φαγητό. Καθόλου δώρα. Όμως, υπήρχε ένας χιονάνθρωπος στο υπόγειό τους.”

Markus Zusak.

“Ευτυχισμένα Χριστούγεννα είναι ό,τι μπορεί να μας παρασύρει πίσω στις παραλυτικές στιγμές των παιδικών μας χρόνων. Ό,τι μπορεί να ανακαλέσει το γέροντα στις χαρές της νιότης του. Ό,τι μπορεί να μεταφέρει το ναύτη και τον ταξιδιώτη πίσω στο τζάκι και το ήσυχο σπίτι του που βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά του.”

Charles Dickens.

“Τα Χριστούγεννα στην ουσία είναι για τους ανθρώπους που μεγάλωσαν και έχουν ξεχάσει ότι τα παιδιά ξέρουν. Τα Χριστούγεννα είναι για όποιον είναι αρκετά ώριμος ώστε να αρνηθεί το ανικανοποίητο πνεύμα του ανθρώπινου είδους.”

Margaret Cousins.

“Σφάλλουν εκείνοι που πιστεύουν ότι ο Άγιος Βασίλης μπαίνει μέσα από την καμινάδα. Στην πραγματικότητα μπαίνει μέσα από την καρδιά μας.”

Paul. M.

“Σταμάτησα να πιστεύω στον Άγιο Βασίλη όταν ήμουν έξι χρονών. Η μητέρα μου με πήγε να τον δω σε ένα πολυκατάστημα και εκείνος, μόλις με αναγνώρισε, μου ζήτησε αυτόγραφο.”

Shirley Temple.

“Φυσικά και υπάρχει Άγιος Βασίλης. Απλά ένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει αυτό που ο Άγιος Βασίλης πρέπει να κάνει. Γι’ αυτό ο Κύριος καταμέρισε αυτή τη δουλειά σε όλους μας. Γι’ αυτό και όλοι μας είμαστε ο Άγιος Βασίλης. Είμαι εγώ. Είσαι εσύ.”

Truman Capote.

“Αν ο Σκρουτζ Μακ Ντακ γινόταν Άγιος Βασίλης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, τότε ολόκληρη η ανθρωπότητα θα ένιωθε ένοχη για την απώλεια της παιδικής της αθωότητας“.

Liakas Pantelis.

[ΠΗΓΗ: https://www.literature.gr/, του Παντελή Λιάκα, 29/12/2014]