ΙΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΟ ΣΤΟΧΟ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΩΣ ΤΟ 2030

Στο δεκαπενταπλάσιο πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση για μπαταρίες προκειμένου να επιτευχθεί η ταχεία απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα, εκτιμά ο ΙΕΑ (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας) στην ετήσια έκθεση που δημοσίευσε.

Συγκεκριμένα, η ζήτηση για μπαταρίες ετησίως προβλέπεται να αυξηθεί από τις 340 γιγαβατώρες το 2021 σε 5.600 γιγαβατώρες το 2030 στο εν λόγω σενάριο.

Από αυτή τη ζήτηση, τα τρία τέταρτα αφορούν τα ηλεκτρικά οχήματα, πράγμα που συνεπάγεται τη δημιουργία 150 νέων μεγάλων εργοστασίων της τάξης των 35 γιγαβατωρών ετησίως μέσα στα επόμενα χρόνια.

Χαρακτηριστικό οι 340 γιγαβατώρες του 2021 συνιστούν αύξηση 100% σε σχέση με το 2020, εν μέσω ανόδου 120% στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο ΙΕΑ επισημαίνει ότι ο πλανήτης είναι σε θέση να πετύχει το στόχο, καθώς ήδη έχουν καταστρωθεί σχέδια για 4.700 γιγαβατώρες ως το 2030. Ερώτημα, όμως, αποτελούν οι πρώτες ύλες και συγκεκριμένα το λίθιο. Οι επενδύσεις σε νέα ορυχεία θα πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά στην τρέχουσα δεκαετία, ενώ απαραίτητη κρίνεται η και η προσπάθεια πιο αποδοτικής χρήσης του μέσω της επιλογής μικρότερων οχημάτων.

[ΠΗΓΗ: https://energypress.gr/, 3/11/2022]