ΟΡΥΚΤΑ: ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Το ενεργειακό κόστος των ορυκτών πρώτων υλών πιέζει την προσφορά βασικών αγαθών, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εξορυκτική Βιομηχανία.

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ θα τεθεί άμεσα η προσφορά βασικών αγαθών, που βασίζονται σε Ορυκτές Πρώτες Ύλες και στηρίζουν την καθημερινή ζωή, τις κατασκευές και εν γένει την ανάπτυξη εάν η Ευρώπη δεν προχωρήσει σε διαρθρωπκές και προβλέψιμες αλλαγές που θα μειώσουν το τρέχον επίπεδο ημών της ενέργειας, προειδοποιεί η Euromines, που εκπροσωπεί ένα μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Εξορυκτικής Δραστηριότητας. Παράλληλα τονίζει πως η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Αυτό που είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η υπόσχεση για απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα, παράλληλα με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, υλοποιείται. Διαφορετικά, οι απαραίτητες επενδύσεις σε αυτή την κρίσιμη δεκαετία δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν. Γεγονός που, όπως λένε οι αναλυτές, θα επιβαρύνει χώρες, όπως η Ελλά-δα, όπου οι πάγιες επενδύσεις υπολείπονται του ευρωπαϊκού μέσου όρου κατά περισσότερο από 9 π.μ. του ΑΕΠ ετησίως κατά τη δεκαετία 2012-2021 και ο μέσος ετήσιος πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης στη χώρα μας την περίοδο 1981-2021 ήταν μόλις 0,8%.

Τροποποίηση πρότασης

Σε σχετική ενημέρωσή του ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων αναφέρει πως η Euromines προτρέπει τα κράτη-μέλη να τροποποιήσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί διαφορετικά η εξορυκτική βιομηχανία θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό πίεση, παραμένοντας εκτεθειμένη στις spot υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας της αγοράς, με επενδύσεις που θα καθυστερούν, αυξάνοντας την έκθεση στον άνθρακα.

Σύμφωνα με την εξορυκτική βιομηχανία για να αντιμετωπιστεί σοβαρά το θέμα των πρώτων υλών, που είναι απαραίτητες για την οικονομία και του ενεργειακού κόστους τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να υπάρχει εξασφάλιση κινήτρων και μη επιβολή όρων για επενδύσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 14/10/2022]