ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΘΙΟ

Το ράλι στην τιμή του ανθρακικού λιθίου, που έχει τριπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο και πλέον ξεπερνά τα 71.000 δολάρια ανά τόνο έχει οδηγήσει τη βιομηχανία στην αναζήτηση πετρωμάτων όπως είναι το σποδουμένιο, ο πεταλίτης και ο λεπιδόλιθος τα οποία εμπεριέχουν λίθιο, αλλά και στην αναζήτηση υπόγειων αλατοφόρων πεδίων που και αυτά εμπεριέχουν λίθιο. 

Το πανάκριβο λίθιο έχει τροφοδοτήσει και την παραφιλολογία για τα κοιτάσματα που διαθέτει η χώρα μας, με ειδήμονες και μη να επικαλούνται έρευνες – υπαρκτές και μη – του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Τέλος, στην παραφιλολογία αυτή θα βάλει η ολοκληρωμένη γεωλογική χαρτογράφηση της Ελλάδας που είναι σε εξέλιξη στη βάση της ευρωπαϊκής δράσης GEOINFRA. Το εν λόγω έργο επικεντρώνεται στη σύνθεση ενός ενιαίου, ομοιογενοποιημένου γεωλογικού υποβάθρου, εναρμονισμένου με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, βάσει των σύγχρονων γεωεπιστημονικών αντιλήψεων, με τη χρήση εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Στα πλαίσια του έργου ήδη αναθεωρούνται οι 327 γεωλογικοί χάρτες της Ελληνικής επικράτειας, κλ. 1:50.000, με βάση τις νεότερες γεωτεκτονικές θεωρίες και επιστημονικές μελέτες και θα οριστικοποιηθεί το ενιαίο κωδικολόγιο γεωλογικών σχηματισμών και ορυκτολογικών συστάσεων. Οπότε εντός του 2023, όταν και θα ολοκληρωθεί η δράση GEOINFRA, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τις δυνητικές πηγές λιθίου που διαθέτει η χώρα.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.newsbomb.gr/, 21/9/2022]