Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Χωρίς αμφιβολία η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη DESI 2022, έχει κάνει την τελευταία πενταετία την πιό σημαντική ψηφιακή πρόοδο. Αυτό άλλωστε φαίνεται και με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών στο gov.gr που αν μη τι άλλο καταργούν τη γραφειοκρατία.

Ο τομέας των επιχειρήσεων, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζει μια υστέρηση, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Παρ΄όλα αυτά εντοπίζεται ένας κλάδος, ο οποίος πρωτοπορεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτός είναι ο κλάδος της εστίασης, όπου έχει εντείνει όλες του τις προσπάθειες για την ψηφιακή μετάβαση μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕ, τα στοιχεία της οποίας επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΠΛηροφορικής Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), το 33,2% των εταιρειών του κλάδου πραγματοποίησε επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως λογισμικό, ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές, σύστημα ψηφιακών παραγγελιών, ψηφιακό μάρκετινγκ κλπ.

Η προαναφερόμενη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 206 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εστίασης δείχνει ότι περισσόερες από τις μισές πραγματοποίησαν κάποιου είδους επένδυση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Εκτός από τις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, το 32,4% των επιχειρήσεων του δείγματος πραγματοποίησε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και οχήματα, ενώ το 35,3% επένδυσε σε κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό.

Επενδύσεις και ψηφιακές πλατφόρμες

Ως προς το ύψος των επενδύσεων, για το 50% των επιχειρήσεων του δείγματος δεν ξεπερνούσαν τα 10.000 ευρώ. Σε επιμέρους κατηγορίες, καταγράφεται ότι ποσοστό 37% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε επενδύσεις έως 5.000 ευρώ, ενώ το 12% πραγματοποίησε επενδύσεις μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ και 17% καταγράφει επενδύσεις σε ποσά άνω των 30.000 ευρώ.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση της επένδυσης, το 65,1% των επιχειρήσεων, που πραγματοποίησε επενδύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τις χρηματοδότησε με ίδια κεφάλαια, ενώ το 20,8% με δανεισμό.

Ενδεικτικό της βούλησης των εταιρειών του κλάδου της εστίασης και της προσαρμογής του στα νέα δεδομένα είναι ότι σήμερα περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος συμμετέχουν σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα (για παράδειγμα e-fοοd, Wolt, Box, κ.λπ.).

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι από αυτές τις επιχειρήσεις οι μισές (το 50,1%) δήλωσαν ότι δραστηριοποιήθηκαν πρώτη φορά σε ψηφιακές πλατφόρμες κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 59,6% των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης δήλωσε ότι δεν συμμετέχει σε καμία ψηφιακή πλατφόρμα, ενώ το 10,1% ότι συμμετέχει σε μια. Επιπλέον, το 19,2% των εταιρειών του κλάδου απάντησε ότι συμμετέχει σε δυο ψηφιακές πλατφόρμες και το 10,1% ότι συμμετέχει σε τρεις ή και περισσότερες ψηφιακές πλατφόρμες.

Online πωλήσεις

Από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα και σε σχέση με το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε αυτή, το 23,1% του δείγματος δήλωσε ότι ο κύκλος εργασιών ανέρχεται έως 5%, ενώ το 15,4% ότι ανέρχεται από 6% έως 10%.

Επίσης, το 21,8% των επιχειρήσεων του δείγματος ανέφερε ότι κάνει μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες ποσοστό από 11% έως 20% του κύκλου εργασιών, το 15,4% από 21% έως 30%, το 11,5% από 31% έως 40% και το 12,8% σε πάνω από 40%.

Μεσοσταθμικά το ποσοστό του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος, που προέρχεται από την συμμετοχή σε ψηφιακή πλατφόρμα, ανέρχεται στο 23,1%.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.liberal.gr/, του Γεράσιμου Ζώτου, 3/8/2022]