Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαφορετική δυναμική διατηρούν στην Ελλάδα οι αεροπορικές και οδικές αφίξεις. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), το πρώτο εξάμηνο του έτους οι αεροπορικές αφίξεις έκλεισαν με μείωση 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Αντίθετα, οι οδικές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το 2019, καθώς διατηρούνται στο -41,3% το πρώτο εξάμηνο. 

Οι επιδόσεις των αεροπορικών αφίξεων   

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 καταγράφηκαν 7,3 εκατ. αεροπορικές αφίξεις, έναντι 7,9 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -8,1%/-641 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 178 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά -52,6%/-198 χιλ., τον Φεβρουάριο 223 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά -37,9%/-136 χιλ., ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 338 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά -31,6%/-155 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο σημειώθηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση -10,2%/-125 χιλ. και τον Μάιο σημειώθηκαν 2,2 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση -4,6%/-106 χιλιάδες.

Τον Ιούνιο, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. και για πρώτη φόρα το 2022, σημειώθηκε αύξηση κατά +79 χιλ./+2,5%.

Οι επιδόσεις πρώτου εξαμήνου ανά αεροδρόμιο 

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, στον Διεθνές Αερολιμένα Αθηνών καταγράφηκαν 2,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση -616 χιλ./-23,0%.

Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφηκαν 809 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση -206 χιλ./-20,3%.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε μείωση -49 χιλ./-4,3%, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 1,1 εκατ., ενώ στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 454 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση +22 χιλ./+5,1%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 854 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση +56 χιλ./+7,0%, ενώ στο αεροδρόμιο της Κω οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 392 χιλ., καταγράφοντας οριακή μείωση -2 χιλ./-0,5%.

Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου σημειώθηκε αύξηση +20 χιλ./+14,1%, ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 165 χιλ. και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 257 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση +78 χιλ./+43,7%.

Στην Κέρκυρα, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 539 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση +37 χιλ./+7,3% και στο Άκτιο οι διεθνείς

αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 120 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση +24 χιλ./+25,6%. Αντίθετα, στην Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά καταγράφηκαν 273 χιλ. και 110 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -6 χιλ./-2,1% και -1 χιλ./-1,0% αντίστοιχα.

Τέλος, στο αεροδρόμιο της Σκιάθου οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 67 χιλ., καταγράφοντας αύξηση +9 χιλ./+15,9%. 

Μεγάλη απόσταση σε σχέση με το 2019 στις οδικές αφίξεις 

Σε αντίθεση με τις αεροπορικές αφίξεις, στις οδικές αφίξεις το “χάσμα” παραμένει μεγάλο σε σχέση με το 2019.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 καταγράφηκαν 2,4 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 4,0 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -41,3%/-1,7 εκατ. οδικές αφίξεις.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 170 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά -63,2%/-292 χιλ., τον Φεβρουάριο 175 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά -61,2%/-276 χιλ. και τον Μάρτιο 238 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά -47,7%/-217 χιλ. αφίξεις.

Η πτώση συνεχίστηκε και τον Απρίλιο, οπότε καταγράφηκαν 320 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά -51,8%/-343 χιλ. και τον Μάιο 569 χιλ., η μείωση ανήλθε σε -16,3%/-111 χιλιάδες.

Τον Ιούνιο, η ανάκαμψη επιδεινώθηκε και καταγράφηκε μείωση -32,2%/-429 χιλ., καθώς οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 905 χιλιάδες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, μόνο δύο μεθοριακοί σταθμοί σημείωσαν αύξηση: ο μεθοριακός σταθμός της Δοϊράνης, κατά +9 χιλ./+8,6%, με 117 χιλ. οδικές αφίξεις και ο μεθοριακός σταθμός του Ορμένιου κατά +19 χιλ./+15,8%, με 136 χιλ. οδικές αφίξεις.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση τόσο ποσοστιαία, όσο και σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται στο σταθμό της Νυμφαίας, όπου η μείωση ανέρχεται

σε -81,7%/-550 χιλ., ενώ καταγράφονται μόλις 124 χιλ. αφίξεις. 

Αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός των οδικών αφίξεων στο σταθμό του Προμαχώνα, όπου την αναφερόμενη περίοδο διαμορφώνονται σε 402 χιλ., καταγράφοντας μείωση -348 χιλ./-46,4%. 

Τέλος, οι οδικές αφίξεις στο μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων διαμορφώθηκαν σε 676 χιλ. ενώ καταγράφεται μείωση κατά -249 χιλ./-26,9%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2022 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά -940 χιλ./-55,1% και ακολούθησε η Βόρεια Μακεδονία κατά -306 χιλ./-25,9%.

Η μείωση από την Τουρκία ανήλθε σε -221 χιλ./-58,6%, ενώ η μεγαλύτερη βελτίωση καταγράφηκε από την αγορά της Αλβανίας, παρουσιάζοντας μείωση κατά -25,9% ή -202 χιλ. οδικές αφίξεις.