ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ;

Είναι καθησυχαστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να απολαμβάνει ισχυρή ζήτηση από πλευράς επενδυτών για το χρέος το οποίο πουλά προκειμένου να χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης από την πανδημία (NextGenerationEU), ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Λιγότερο ευπρόσδεκτη είναι η κατά σχεδόν 10 φορές αύξηση του κόστους χρηματοδότησής του σε σύγκριση με εκείνο που πλήρωνε στο απόγειο της πανδημίας. Ο εκτιναχθείς πληθωρισμός θα κάνει πολύ πιο δαπανηρή τη στήριξη της οικονομίας του μπλοκ, κατανέμοντας τον πόνο των υψηλότερων αποδόσεων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιφέρεια.

Η ΕΕ συγκέντρωσε 5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή την εβδομάδα, πουλώντας ομόλογα λήξης 2048, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές για επταπλάσιο ποσό από το προσφερόμενο. Ένα σχετικά “ζουμερό” επιτόκιο 2,625% και μια απόδοση περίπου 80 μονάδες βάσης μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των γερμανικών ομολόγων, δηλαδή κοντά στα επίπεδα εκείνης του γαλλικού χρέος, βοήθησαν στην τόνωση της ζήτησης.

Το σκηνικό έχει αλλάξει

Για τον συλλογικό Ευρωπαίο δανειολήπτη, ωστόσο, αυτό συγκρίνεται με μια συμφωνία 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για ομόλογα λήξης 2050 τα οποία εκδόθηκαν τον Νοέμβριο του 2020, η οποία ήρθε με κουπόνι μόλις 0,3% και διαφορά απόδοσης με το αντίστοιχο γερμανικό σημείο αναφοράς εκείνης της περιόδου περίπου 25 μονάδων βάσης.

Αυτός ο τίτλος διαπραγματεύεται τώρα στο 53% της ονομαστικής του αξίας, καταδεικνύοντας πόσο γρήγορα μπορούν να διαβρωθούν οι κεφαλαιακές αξίες του χρέους εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας και χαμηλού τοκομεριδίου σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αποδόσεων.

Τα πιστωτικά spreads, ακόμη και για μια υπερεθνική οντότητα όπως η ΕΕ, έχουν διευρυνθεί αισθητά έναντι της Γερμανίας. Η αγορά ομολόγων δεν περιμένει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει ουσιαστικά το αρνητικό επίσημο επιτόκιο καταθέσεων 0,5% για να προχωρήσει σε ανατίμηση μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον νομισματικής πολιτικής.

Επιβράδυνση εκδόσεων

Έχοντας ήδη συγκεντρώσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ για το πακέτο οικονομικής στήριξης, οι εναπομείνασες δανειακές ανάγκες της ΕΕ έως το τέλος του 2026 θέτουν τις επικείμενες εκδόσεις της στον ίδιο πεδίο με εκείνες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Το αρχικό της σχέδιο ήταν να δανειστεί 50 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ακόμη και μετά τη δημοπρασία της Τρίτης, εξακολουθεί να είναι περίπου στο μισό αυτού του ρυθμού, επομένως θα χρειαστεί πολύ περισσότερες εκδόσεις αργότερα μέσα στο έτος για να συνεχιστεί ο ετήσιος στόχος άντλησης κεφαλαίων 150 δισεκατομμυρίων ευρώ τον οποίο η Ένωση επαναβεβαίωσε στη σχετική ενημέρωση του Μαΐου – και μάλιστα υπό τις επικρατούσες υψηλότερες αποδόσεις.

Η βάναυση πραγματικότητα η οποία ξημερώνει είναι ότι η χρηματοδότηση της ανάκαμψης από την πανδημία είναι πιθανό να είναι σημαντικά πιο ακριβή απ’ ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Ακόμη και μόλις στα τέλη του περασμένου έτους, μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού χρέους ήταν ουσιαστικά δωρεάν χρήμα. Η μέση απόδοση του χρέους της ΕΕ εξακολουθεί να είναι κάτω του 1%, με περισσότερο από το ένα τρίτο των εκκρεμών ομολόγων των 295 δισεκατομμυρίων ευρώ να είναι αποπληρωτέα σε περισσότερα από 10 χρόνια.

Η υποχρέωση καταβολής κουπονιών 2% και άνω για χρέος μέσης έως μεγάλης διάρκειας θα αλλάξει σημαντικά τη συνολική δυναμική αυτού του κόστους.

Πιέσεις

Το αυξανόμενο κόστος της υποστήριξης χωρών όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, με τα ήδη υπερβολικά χρέη τους σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν τους, θα γίνει αισθητό σε ολόκληρη την ήπειρο, με συνακόλουθες πολιτικές πιέσεις.

Έχουμε δει αυτό το έργο στο παρελθόν, επομένως θα πρέπει να γίνουν ορισμένες σκέψεις σχετικά με τη βιωσιμότητα του μηχανισμού υποστήριξης της ΕΕ, εάν το μπλοκ των 27 δεν θέλει να σκοντάψει στο πρώτο εμπόδιο το οποίο θα συναντήσει στην αγορά ομολόγων.

Η δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στο πεδίο της συλλογικής απάντησης στην πανδημία.

Παρόμοια δείγματα συνοχής θα απαιτηθούν και τους επόμενους μήνες και χρόνια.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Marcus Ashworth, 24/6/2022]