ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΘΩΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ 2022 & ΓΕΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2022

Σε συνεργασία με το Δήμο Αριστοτέλη

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής θέλοντας να στηρίξει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και να προβάλει τις επιχειρήσεις του νομού μας, διοργανώνει τις εκθέσεις Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων και Αθωνικών Γεύσεων 2022 & Γενική Έκθεση Νέας Προποντίδας 2022.

  • Το Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων & Αθωνικών Γεύσεων 2022 θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Αριστοτέλη και το Σωματείο Επαγγελματιών Ιερισσού στην παραλία της Ιερισσού το διάστημα 29 Ιουλίου – 02 Αυγούστου 2022. Οι εκθέτες θα προέρχονται αποκλειστικά από τον χώρο των τροφίμων και ποτών.

Η έκθεση θα λειτουργεί τις ώρες 20:00 -00:00.

  • Η Γενική Έκθεση Νέας Προποντίδας 2022 θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Προποντίδας και τον Σύλλογο Εμπόρων & Επαγγελματιών Νέων Μουδανιών στην προβλήτα Νέων Μουδανιών το διάστημα 04 -07 Αυγούστου 2022 και μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις ανεξαρτήτου αντικειμένου.

Η έκθεση θα λειτουργεί τις ώρες 19:30 – 01:00.

Στο χώρο των εκθέσεων επιτρέπεται η λιανική πώληση των προϊόντων από τους εκθέτες. (Οι εκθέτες για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να τη¬ρούν όλες τις προβλεπόμενες από τις φορολογικές αρχές διατάξεις).

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό και καθ’ όλη τη διάρκεια των εκθέσεων θα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις.

Τιμή ενοικίασης περιπτέρου:

  • Περίπτερο για επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου 3*3 τ.μ. 50 €
  • Περίπτερο για επιχειρήσεις μη μέλη του Επιμελητηρίου 3*3 τ.μ. 150 €

Σημείωση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν επαγγελματική έδρα στο Νομό Χαλκιδική, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Το Επιμελητήριο θα επιδοτήσει το επιπλέον κόστος ενοικίασης περιπτέρων και του εξοπλισμού των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στις εκθέσεις.

Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ταμειακά ενήμερες για το 2022 επιχειρήσεις-μέλη, εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής (πληροφορίες για τις οφειλόμενες συνδρομές των επιχειρήσεων στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 2371024200 εσωτερικό 1 ) και έπειτα οι επιχειρήσεις του Νομού που δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να σταλεί στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση το αργότερο έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: 2371024200, e-mail: info@epihal.gr, υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία.

[ΠΗΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 15/6/2022]