ΕΛΣΤΑΤ: ΆΝΟΔΟΣ 33,8% ΣΤΟΝ ΤΖΙΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Μεγάλη άνοδο της τάξης του 33,8% σημείωσε ο τζίρος στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με αύξηση κατά 20,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 33,8% έναντι μείωσης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 14,4% .

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 32,8%, έναντι μείωσης 13,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 33,8% τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

– Αύξηση κατά 34,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, κατασκευής προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες.

– Αύξηση κατά 20,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

– Αύξηση κατά 37,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς .

– Αύξηση κατά 27,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 37,8% τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

– Αύξηση κατά 37,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, κατασκευής προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες.

– Αύξηση κατά 15,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Φεβρουαρίου 2022, με τον αντίστοιχο δείκτη Φεβρουαρίου 2021

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 27,7% τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκρισημε τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

– Αύξηση κατά 27,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

– Αύξηση κατά 24,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

– Αύξηση κατά 32,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης .

– Αύξηση κατά 24,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

[ΠΗΓΗ: https://www.onlarissa.gr/, από ot.gr., 20/4/2022]