ΝΕΟ ΕΣΠΑ: ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ο γ.γ Δημοσίων Επενδύσεων Δημήτρης Σκάλκος μιλά σε in.gr και tanea.gr, για τα προγράμματα που θα τρέξουν πρώτα, τους κλάδους και τα κριτήρια επιλογής. Αναλυτικά οι πόροι για το 2021. 

Σε τροχιά υλοποίησης είναι το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021 – 2027 με τη συνολική δημόσια δαπάνη των νέων Προγραμμάτων να ανέρχεται στα περίπου 26,7 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική κοινοτική συμμετοχή υπολογίζεται στα 21,2 δισ. ευρώ. Τα Περιφερειακά Προγράμματα παραμένουν και στη νέα περίοδο δεκατρία, ενώ ενισχύονται όλα σημαντικά στη χρηματοδότησή τους, από 17% έως 85%. Σημειώνεται ότι πλέον το 1/3 των συνολικών πόρων της περιόδου 2021-2027 κατανέμεται στις ελληνικές περιφέρειες σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιστρέψει το βαρύ αποτύπωμα της κρίσης και την ένταση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων.

Η αγροδιατροφή και ο τουρισμός θα είναι μεταξύ των κλάδων που θα ενταχθούν, όμως και άλλοι τομείς θα έχουν αυξημένες ευκαιρίες χρηματοδότησης,  όπως πχ. τα logistics, η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αναφορικά με το κρίσιμο 2021, από το τρέχον ΕΣΠΑ υπολογίζονται πόροι άνω των 3,5 δισ. ευρώ, ενώ σε αυτά πρέπει να προστεθούν η προκαταβολή του 2021 (0,5%) καθώς και οι πρώτες απορροφήσεις των νέων προγραμμάτων που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να υπολογιστούν επακριβώς.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατανέμει στη χώρα μας 32 δισ. ευρώ (σε επιδοτήσεις και δάνεια) από τα οποία εντός του 2021 θα έρθει η προβλεπόμενη προκαταβολή του 13% (ήτοι 4,16 δις) και πιθανά η πρώτη δόση το φθινόπωρο. Το νέο χρηματοδοτικό μέσο ReactEU κατανέμει στη χώρα μας 1,7 δισ. ευρώ για το 2021 (και περίπου 500 εκατ. ευρώ για το 2022) που προστίθενται στα τρέχοντα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Από την πιστωτική γραμμή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπολογίζουμε δάνεια ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. Στα παραπάνω προστίθενται σειρά άλλων προγραμμάτων όπως, ένα μέρος από τα συνολικά 0,93 δις του CEF (Connecting Europe Facility) για τη νέα περίοδο, περίπου 750 εκατ. ευρώ από τους δύο πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς και όπως το αποθεματικό του Brexit και τα Ταμεία Ασύλου, Εσωτερικής Ασφάλειας, Διαχείρισης Συνόρων, για τα οποία όμως δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί οι ακριβείς πιστώσεις.

Συνέντευξη του  Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρη Σκάλκου:

Ποια θα είναι τα νέα Προγράμματα; Ποια είναι η κατανομή των πόρων; (οι ονομασίες των προγραμμάτων είναι προσωρινές)

Λίγο πριν το τέλος του έτους στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1ο επίσημο σχέδιο του νέου ΕΣΠΑ και αναμένουμε τις παρατηρήσεις τους. Με βάση το σχεδιασμό μας το τελευταίο σχέδιο θα σταλεί τον Μάρτιο. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η διαδικασία σχεδιασμού των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα οποία θέλουμε επίσης το Μάρτιο να στείλουμε τα πρώτα σχέδια.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των νέων Προγραμμάτων αθροίζει στα   26.743.284.838 € ενώ η συνολική κοινοτική συμμετοχή στα 21.178.951.376 €.

Στα γνωστά Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου προστίθενται νέα Προγράμματα για την Πολιτική Προστασία, τη Δίκαιη Μετάβαση, ένα αυτόνομο και οριζόντιο Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ διαχωρίζονται τα Προγράμματα των Υποδομών Μεταφορών και του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας.

Τομεακά Προγράμματα

 • Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία»: Δημόσια Δαπάνη 4.117.370.989 €

Προτεραιότητα ο Καινοτόμος και Έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός για την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Έμφαση στη Βιομηχανία 4.0, τα Clusters των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων (ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση), η ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας.

 • Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»: Δημόσια Δαπάνη  637.898.862 €

Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό δημοσίου τομέα και την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών της χώρας.

 • Πρόγραμμα «Περιβάλλον –Ενέργεια-Κλιματική Αλλαγή»: Δημόσια Δαπάνη  3.769.210.516 €
 • Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών»: Δημόσια Δαπάνη  2.313.798.223 €

Προτεραιότητα οι επενδύσεις στις βιώσιμες, έξυπνες και πολυτροπικές υποδομές μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια, σιδηρόδρομοι) καθώς και η ανανέωση στόλου μέσων μεταφοράς.

 • Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: Δημόσια Δαπάνη  4.410.656.859 €

Προτεραιότητα η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (όπου η Ελλάδα είναι ουραγός), οι δράσεις κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση, δράσεις για την δημόσια υγεία, τη ψυχική υγεία, την κοινωνική ένταξη.

 • Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία»: Δημόσια Δαπάνη 756.956.959 €
 • Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»: Δημόσια Δαπάνη 1.617.716.955 €

Αφορά τις περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης από το λιγνίτη (Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη) καθώς και τις ενεργειακές ανάγκες των νησιών.

Προγράμματα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» (τα σημερινά προγράμματα INTERREG)

 • Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα»: Δημόσια Δαπάνη 468.744.879 €
 • Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια»: Δημόσια Δαπάνη 433.944.275 €

Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

Τα Περιφερειακά Προγράμματα παραμένουν και στη νέα περίοδο δεκατρία, ενώ ενισχύονται όλα σημαντικά στη χρηματοδότησή τους, από 17% έως 85%, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Σημειώνεται ότι πλέον το 1/3 των συνολικών πόρων της περιόδου 2021-2027 κατανέμεται στις ελληνικές περιφέρειες σε μια προσπάθεια να αντιστρέψουμε το βαρύ αποτύπωμα της κρίσης, την ένταση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων και να εκμεταλλευτούμε το αναξιοποίητο παραγωγικό δυναμικό των περιφερειών μας.

Η προτεινόμενη κατανομή έχει ως εξής:

 • «Ανατολική Μακεδονία & Θράκη»: 604.933.191 €
 • «Κεντρική Μακεδονία»: 1.363.116.124 €
 • «Δυτική Μακεδονία»: 373.042.135 €
 • «Θεσσαλία»: 524.275.431 €
 • «Ήπειρος»: 403.288.795 €
 • «Βόρειο Αιγαίο»: 373.042.135 €
 • «Νότιο Αιγαίο»: 357.360.855 €
 • «Κρήτη»: 534.357.651 €
 • «Ιόνια Νησιά»: 272.219.935 €
 • «Στερεά Ελλάδα»: 403.288.795 €
 • «Δυτική Ελλάδα»: 594.850.970 €
 • «Αττική»: 2.025.044.839 €
 • «Πελοπόννησος»: 388.165.465 €

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη: 

[ΠΗΓΗ: https://www.in.gr/, της Ελένης Στεργίου, 20/1/2021]