ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Τακτική Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αριστοτέλη θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιασκέψεως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Παραχώρηση κτιρίων ΟΑΕΔ στην Κοινότητα Στρατωνίου του Δήμου Αριστοτέλη. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 208/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Στυλιανός Βαλιάνος)
 2. Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 209/2020 ΑΔΣ   (Εισηγητής Στυλιανός Βαλιάνος) 
 3. 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Ανάκληση των υπ΄ αριθ. 210 και 222/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 4. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟΝ 2: Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά  Δίκτυα υποδομών ΕΡΓΟ 2.β Αποκατάσταση υδρευτικής γεώτρησης Στρατωνίου» (ΑΡ.ΜΕΛ: 8/2019). Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 211/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)    
 5. Λήψη απόφασης ΔΣ για κατασκευή και οργάνωση  καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στη ευρύτερη περιοχή του ΔΔ Ολυμπιάδας , καθώς και την διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη έκδοση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων  1.Άδεια Ίδρυσης  και 2.Άδεια Λειτουργίας. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 212/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Βασιλειάδης Βασίλειος Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΑ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ)   
 6. Έγκριση οικονομικής συμμετοχής Δήμου Αριστοτέλη για επεκτάσεις δικτύων ΦΟΠ (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος) (Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 213/2020 ΑΔΣ)
 7. 7)Εκλογή αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 214/2020 ΑΔΣ.  (Εισηγητής Στυλιανός Βαλιάνος)
 8. Συζήτηση και λήψη εισηγητικής απόφασης σχετικά με πλάτος του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην Κοινότητα Στρατωνίου με σκοπό την έγκριση απότμησης πεζοδρομίου. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 215/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Στυλιανός Βαλλιάνος Δήμαρχος)
 9. Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Παραλιών Ως Πολυσύχναστων. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 216/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 10. Παράταση σύμβασης μίσθωσης του υπ΄ αριθμ. 23 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 217/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 11. Έγκριση αιτήσεων για εγγραφή στον Παιδικό Σταθμό Αρναίας. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 218/2020 ΑΔΣ ( Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 12. Έγκριση δύο προωθητικών εκδηλώσεων, απευθυνόμενων σε διαπιστευμένους εκπροσώπους τύπου, οι οποίες αποτελούν μέρος του εγκεκριμένου τουριστικού προγράμματος του Δήμου Αριστοτέλη. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 219/2020 ΑΔΣ ( Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 13. Διάθεση μέρους πιστώσεων ποσού 12.431,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 (πρώην ΣΑΤΑ), για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 220/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος) 
 14. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης ύψους 250.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Αριστοτέλη (ΣΑΕ 055). Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 221/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος)
 15. Έγκριση οικονομικής συμμετοχής Δήμου Αριστοτέλη για επεκτάσεις δικτύων ΦΟΠ. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 223/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Νικόλαος Αυγερινός Αντιδήμαρχος) 
 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου: ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟΝ 2: Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά Δίκτυα υποδομών ΕΡΓΟ 2.β Αποκατάσταση υδρευτικής γεώτρησης Στρατωνίου» (ΑΡ.ΜΕΛ: 8/2019). Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 224/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος) 
 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου: «Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη» (Αρ. Μελέτης:41/2018). Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 225/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος) 
 18. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του δήμου Αριστοτέλη (ΑΡ.ΜΕΛ: 41/2018). Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 226/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 19. «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ», υπ’ αριθ. 15/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Αριστοτέλη, συνολικού προϋπολογισμού: 48.586,72 ευρώ. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 227/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 20. «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ», υπ’ αριθ. 16/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Αριστοτέλη, συνολικού προϋπολογισμού: 60.915,28 ευρώ. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 228/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 21. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» (ΑΡ.ΜΕΛ: 37/2018) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ στη ΣΑΕ-571 και προϋπολογισμό 190.000 € με ενάριθμο έργου 2015ΣΕ57100000. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 229/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος) 
 22. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΚ Ν. ΡΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΚΑΙ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΟΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΒΕΛΙΚΙΟΥ. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 230/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος) 
 23. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» (ΑΡ.ΜΕΛ: 37/2018). Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 231/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος) 
 24. Παραλαβή μελέτης για το έργο με τίτλο  “ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΡΓΑ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ (ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ” (αρ. μελέτης 22/2020). Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 232/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 25. Παράταση συνολικής προθεσμίας έργου «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και αποκατάσταση κατολισθαινόντων πρανών οδού πρόσβασης οικισμού Βαρβάρας». Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 233/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 26. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: Κατασκευή τμήματος δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Στρατωνίου, περιοχή Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και κτιρίου ΟΑΕΔ (Αριθ. Μελ. 40/2018. Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 234/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 27. 2η Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (Αριθ. Μελ. 7/2019) (Αριθ. Μελ. 8/2019). Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 235/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 28. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αποκατάσταση  βλαβών σε τεχνικά Δίκτυα υποδομών ΕΡΓΟ 2.β Αποκατάσταση υδρευτικής γεώτρησης Στρατωνίου» (Αριθ. Μελ. 8/2019). Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 236/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Γεώργιος Κούκος Αντιδήμαρχος)
 29. Γνωμοδότηση επί του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) της  υφιστάμενης δραστηριότητας: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2006324228) ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ». Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 237/2020 ΑΔΣ (Εισηγητής Παναγιώτης Μουσλής Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Αριστοτέλη)

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 14/10/2020]