ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΚΟ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΜΗΝΑ

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αλλά και η διευθέτηση των υπολοίπων θεσμικών εκκρεμοτήτων προκειμένου να μπουν στην τελική ευθεία οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την πώληση της ΛΑΡΚΟ. Ήδη σήμερα λήγει η προθεσμία των δύο προσκλήσεων που είχε δημοσιεύσει το ΤΑΙΠΕΔ για την αναζήτηση νομικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου οι οποίοι θα πρέπει να προετοιμάσουν το έδαφος για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός εντός του Οκτωβρίου, όπως είχε δηλώσει και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης στο τελευταίο συνέδριο του Economist στην Αθήνα.

Με δεδομένο ότι η  διαιτησία έκρινε, με την πρόσφατη απόφασή της, ότι το εργοστάσιο της Λάρυμνας, όπως επίσης και τα δικαιώματα στα μεταλλεία του Αγ. Ιωάννη, ανήκουν στο Δημόσιο, μπαίνουν σε ρότα υλοποίησης οι διαδικασίες για τη  διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ.  To μοντέλο ιδιωτικοποίησης θα ακολουθήσει εκείνο που είχε εγκριθεί από την ΕΕ το 2014 και αφορούσε δύο παράλληλος διαγωνισμούς  – έναν για την παραχώρηση   του εργοστασίου της Λάρυμνας και έναν για την πώληση των μεταλλείων Καστοριάς και Ευβοίας.

Από τη στιγμή που θα δοθεί η εκκίνηση για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους.  Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με τη δημοσίευση εντός 30 ημερών, κατά μέγιστο, νέας διακήρυξης. Εάν και ο νέος διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, τα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να πωληθούν, πωλούνται ως σύνολο ή τμηματικά, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, ύστερα από δημόσια πρόσκληση.

Εντός πέντε ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει στον Τύπο πρόσκληση οριστικής αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών προς ικανοποίηση. Ειδική πρόσκληση απευθύνεται ατομικώς στους γνωστούς πιστωτές. Οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση για αναγγελία των απαιτήσεων του Δημοσίου επιδίδεται στους υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η προθεσμία του ενός μηνός προς αναγγελία των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου αρχίζει από την επίδοση της πρόσκλησης.

Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής επαληθεύει τις απαιτήσεις με βάση τα στοιχεία της επιχείρησης και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των πιστωτών. Κατά παρέκκλιση, προηγούνται κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου και αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο οι κρατικές ενισχύσεις που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση. Αν δεν ασκηθεί ανακοπή κατά του πίνακα της κατάταξης, ο ειδικός διαχειριστής διανέμει αμελλητί το προϊόν της ρευστοποίησης.

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του 75% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας (ως λογιστική αξία) εντός δώδεκα μηνών από τη θέση σε ειδική διαχείριση ή εντός εννέα μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές.

Η ΛΑΡΚΟ σήμερα διαθέτει τις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις (εργοστάσιο) στη Λάρυμνα του νομού Φθιώτιδας καθώς και πέντε μεταλλεία στην περιοχή της Εύβοιας, τα μεταλλεία Αγίου Ιωάννη στο Νέο Κόκκινο Βοιωτίας (7 χιλιόμετρα από το εργοστάσιο της Λάρυμνας), τα Μεταλλεία Καστοριάς κοντά στα αλβανικά σύνορα και το λιγνιτωρυχείο Σερβίων στον νομό Κοζάνης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, παρότι ο SARS-CoV-2 έχει οδηγήσει σε σοβαρή ύφεση και έχει επηρεάσει και τις τιμές των μετάλλων, το ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί για τη βιομηχανία σιδηρονικελίου παραμένει ακόμη ζωηρό. Μένει ωστόσο να αποδειχθεί και στην πράξη.

[ΠΗΓΗ: https://www.energia.gr/, της Μάχης Τράτσα , 5/10/2020]