ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ “FOOD MARKET SHOW 2020”

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων προβολής των αγροτικών της προϊόντων και της αναγκαιότητας προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας εποχής, έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή τους στην πρώτη διαδικτυακή έκθεση για τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά “Food Market Show 2020”, η οποία διοργανώνεται από την εταιρεία “Great Exhibitions”, από τις 8 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2020.

Στο πλαίσιο των νέων συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς, η φυσική παρουσία σε εκθεσιακά γεγονότα και η επαφή των επιχειρήσεων με διεθνείς αγοραστές διακόπηκε απότομα. Η εμπορική δραστηριότητα όμως δεν σταματά και η ανάγκη για εμπορικές συναντήσεις και επικοινωνία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι την επαναφορά των εκθεσιακών γεγονότων διά ζώσης.

Οι νέες συνθήκες και η νέα πραγματικότητα μάς οδηγούν σε αναθεωρημένα εργαλεία προώθησης της γαστρονομίας, των τροφίμων και ποτών και του παραγωγικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην παγκόσμια αγορά.

Σκοπός της συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση είναι η επιπρόσθετη αναγνωρισιμότητα και η ανάδειξη των αγροτικών ποιοτικών προϊόντων της  Κεντρικής Μακεδονίας (τροφίμων και  ποτών) στην παγκόσμια αγορά και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Η διαδικτυακή έκθεση, η οποία θα φιλοξενηθεί σε ένα έξυπνο και απόλυτα λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, θα αποτελέσει το σύγχρονο και καινοτόμο σημείο συνάντησης των παραγωγών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τους διεθνείς αγοραστές από τους κλάδους της οργανωμένης λιανικής, του χονδρεμπορίου, των ξενοδοχείων και της μαζικής εστίασης.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη συμμετοχή στην πρώτη διαδικτυακή έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών “Food Market Show 2020” είναι:

 1. Προβολή νέων και καινοτόμων προϊόντων της μακεδονικής γης σε ένα διευρυμένο διεθνές αγοραστικό κοινό
 2. Διεύρυνση και ανάπτυξη επαφών με 100.000 και πλέον αγοραστές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε 4 μέρες
 3. Εμπορικές B2B συναντήσεις με δυνατότητα αποστολής δειγμάτων
 4. Προκαθορισμένες συναντήσεις με αγοραστές – κλειδιά με αγοραστική δύναμη για την προώθηση, διοχέτευση και απορρόφηση προϊόντων στην αγορά, σε συνεργασία με την εταιρεία Stamegna.
 5. Παρουσία στο 1ο εκθεσιακό γεγονός μετά από το κενό εκθεσιακό έτος 2020 λόγω της νόσου covid-19.
 6. Ψηφιακή δικτύωση με επαγγελματίες αγοραστές από την ασφάλεια του χώρου όλων των εμπλεκόμενων μερών χωρίς την ανάγκη ταξιδιών.

Η πρόταση συνεργασίας από την εταιρεία “Great Exhibitions” με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την εν λόγω ενέργεια περιλαμβάνει:

 1. Ψηφιακό περίπτερο αναβαθμισμένης μορφής με σήμανση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 2. Ενσωμάτωση πολλαπλών ψηφιακών θέσεων για την προβολή των συμμετεχουσών εταιρειών και των προϊόντων τους μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με σαφή εταιρική σήμανση
 3. Ψηφιακά μέσα δικτύωσης με τους επισκέπτες -αγοραστές για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία (chat, video)
 4. Δυνατότητα προκαθορισμού συναντήσεων των συμμετεχουσών εταιρειών με τους εγγεγραμμένους αγοραστές μέσω εφαρμογής “calendar” που θα είναι διαθέσιμο όλη την περίοδο προετοιμασία της έκθεσης
 5. Έξι (6) οργανωμένες Β2Β συναντήσεις βάσει της προϊοντικής κατηγορίας για 16 εταιρείας (dry grocery, dairy, frozen, snack & confectionery, bio) σε συνεργασία με την Stamegna
 6. Εμφάνιση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ως Χρυσού Χορηγού (Gold Sponsor) στην αρχική σελίδα της έκθεσης

Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στην διαδικτυακή έκθεση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το ψηφιακό περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να δηλώσουν συμμετοχή (βλ. συνημμένο Έντυπο Δήλωσης) το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020.

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την διάθεσή τους λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
 2. Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 3. Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 4. Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε διεθνείς εκθέσεις

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr ή στο fax  2313 330044.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2313 330350 (Γλυκερία Καραλή), 2313 330395 (Γεώργιος Γκανάτσιος) και 2313 330391 (Χαρίκλεια Τσιαμπαλή).

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 7/10/2020]