ΜοU ΑΠΟ ΕΥΑΘ, SUEZ ΚΑΙ INTRAKAT ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΒΡΙΑ

Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπογραφεί το ΜοU μεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε., της μετόχου της SUEZ και της κατασκευαστικής ΙΝΤRAKAT, που θα διεκδικήσουν από κοινού το μεγάλο υδραυλικό έργο της Χαλκιδικής, δηλαδή της κατασκευής του Φράγματος Χαβρία, του διϋλιστηρίου νερού και των συνοδών δικτύων ύδρευσης όπως και της λειτουργίας τους για 30 χρόνια.

Προηγουμένως και πριν την υπογραφή του MoU, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. στη σημερινή του συνεδρίαση θα συζητήσει τη μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας, προκειμένου να καταλήξει στο εάν η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία για το Φράγμα Χαβρία, έργο που θα εκτελεστεί με ΣΔΙΤ και θα εξοφληθεί από το δημόσιο με πληρωμές διαθεσιμότητας, είναι προς το συμφέρον της εισηγμένης.

Από τη στιγμή που το δ.σ. θεωρήσει τους όρους της συμμετοχής συμφέροντες και δώσει το πράσινο φως για την υπογραφή του ΜοU, ΕΥΑΘ, SUEZ και INTRAKAΤ θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό, ως τις 30 Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι η εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας είχε αρχικώς οριστεί για τις 2 Σεπτεμβρίου αλλά μετατέθηκε μετά από αιτήματα ενδιαφερομένων εταιρειών.

Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι το  ΥΠΥΜΕ, μέσω της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων.

Στο  σχήμα των τριών η ΕΥΑΘ θα συμμετέχει με ποσοστό 25% σε ό,τι αφορά στην επένδυση, ενώ οι δύο partners της θα συμμετέχουν με ποσοστά 37,5% έκαστος. Επίσης, η ΕΥΑΘ θα λειτουργήσει και ως ανάδοχος της Κοινοπραξίας ως προς το σκέλος της λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων.  Στο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί με το ελληνικό δημόσιο και εφ’ όσον επιλεγεί το συγκεκριμένο σχήμα, η ΕΥΑΘ θα αναλάβει το 30% του έργου λειτουργίας και συντήρησης και ειδικότερα τα αντλιοστάσια και δίκτυα, ενώ το 70% που αφορά στο φράγμα και το διϋλιστήριο θα αναλάβει η SUEZ .

Το έργο έχει εκτιμώμενη αξία €85.400.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και, 105.896.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο θα ανατεθεί στον ανάδοχο που θα επιλεγεί, για περίοδο 30 ετών . Στην πρώτη τριετία θα κατασκευαστούν τα έργα επί τη βάσει των μελετών που θα αναλάβει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης. Ο Ι.Φ.Σ. θα αναλάβει και τη λειτουργία και συντήρηση του έργου, αντικείμενα που εμπίπτουν στους τομείς εξειδίκευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. η οποία ασχολείται με τη συντήρηση και λειτουργία δικτύων ύδρευσης όπως και διϋλιστηρίων ( ΕΕΝ).

Στην παρέλευση της 30ετίας, το έργο θα επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο.

Η διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνει δύο φάσεις:

  1. Την A’ Φάση (προεπιλογή) για την εκδήλωση ενδιαφέροντος (ακόμη δεν δημοσιεύτηκε από το ΥΠΥΜΕ η νέα ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος)
  2. Την Β’ Φάση που χωρίζεται σε δύο επιμέρους στάδια. Στο Στάδιο Β.1 θα διεξαχθεί ανταγωνιστικός διάλογος  σχετικά με τις βασικές τεχνικές, χρηματοοικονομικές και νομικές παραμέτρους του έργου. Στο  Στάδιο Β.ΙΙ θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές για τη σύναψη της σύμβασης σύμπραξης.

Τα έργα της Α’Φάσης

Το αντικείμενο της Σύμπραξης αφορά στην κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του  έργου και περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποδομών:

  • του Φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων. Το φράγμα είναι ύψους 60μ. και ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρα 32,6 εκ. κυβ. μ. εκ των οποίων θα διατίθενται στην πλήρη ανάπτυξη των έργων 13,2 εκ. κυβ. μ για ύδρευση, 9 εκ. κυβ. μ. για άρδευση και 6,2 εκ. κυβ. μ. για οικολογική παροχή.
  • τα έργα μεταφοράς από το Φράγμα Χαβρία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ).
  • των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) δυναμικότητας 55.000 κ.μ./ημέρα (με δυνατότητα επέκτασης στα 165.000 κ.μ./ημέρα) και
  • εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 62 χλμ., δεξαμενών και αντλιοστασίων (Δίκτυα Α1 Φάσης).

Σύμφωνα με το Υπουργείο,  με το έργο θα καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες του 33% του συνόλου των υδατικών αναγκών της Χαλκιδικής, ενώ το μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν αποτελεί το 23% του συνολικού μήκους των αγωγών των προβλεπόμενων δικτύων για τις επόμενες φάσεις.

Με τα ανωτέρα έργα θα καλυφθούν ανάγκες των εξής περιοχών: Δημοτικές Ενότητες Πολυγύρου και Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου, Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας. Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Μάμαντα και Νέας Ποτίδαιας της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και η Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς του Δήμου Αριστοτέλη.

[ΠΗΓΗ: https://www.grtimes.gr/, της Άννης Καρολίδου, 8/10/2020]