ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Η Ελληνικός Χρυσός δημιούργησε μια νέα ενότητα στην εταιρική ιστοσελίδα της, η οποία στο εξής θα φιλοξενεί τις σημαντικότερες δημόσιες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις της εταιρείας, κατά τα τελευταία χρόνια αλλά και μελλοντικά.

Πρόκειται για τις επίσημες απαντήσεις της εταιρείας επί σειρά ζητημάτων που κατά διαστήματα εγείρονται δημοσίως από θεσμικούς εκπροσώπους, φορείς, συλλογικότητες, μέσα ενημέρωσης κλπ., θίγοντας πτυχές της δραστηριότητας και των επενδύσεών της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι όλες οι θέσεις της Ελληνικός Χρυσός να κοινοποιούνται με διαφάνεια και να βρίσκονται στην διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, και κυρίως για την ορθή και πλήρη ενημέρωση των ίδιων των κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής, όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται. 

Οι θέσεις αυτές είναι σε κάθε περίπτωση αναλυτικές και εμπεριστατωμένες, βασισμένες σε μετρήσιμα μεγέθη και επιστημονική τεκμηρίωση.

Η ειδική ενότητα με τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ελληνικός Χρυσός σε χρονολογική σειρά βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.hellas-gold.com/press-room/dimosies-topothetiseis

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.com/, 19/6/2020]