Monthly Archives: May 2020

YΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΈΤΣΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για για τον τρόπο επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:

1. Ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους κατά το τρέχον σχολικό έτος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου δεύτερου, ορίζεται σύμφωνα με τα αναλόγως ισχύοντα στην υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/20/6.5.2020

κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β’ 1739) και την από 25.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

2. Η υλοποίηση της σίτισης, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις της από 25.5.2020 εισήγησης της Εθνικής

Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα: α) με παράδοση των γευμάτων σε πακέτα, τηρουμένων υψηλών προδιαγραφών υγιεινής, β) με χρήση του χώρου της τραπεζαρίας (τηρουμένων των αποστάσεων και σε μικρές ομάδες μαθητών). Σε περίπτωση δε μη επάρκειας του χώρου της τραπεζαρίας, γίνεται χρήση άλλων χώρων του σχολείου,

όπως του προαυλίου και των σχολικών αιθουσών και γ) με τη λήψη πρόνοιας για την επιμελή καθαριότητα και απολύμανση των χώρων σίτισης.

3. Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών των τμημάτων, υιοθετούνται πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών/τριών και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών/τριών σε κάθε χώρο του σχολείου. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διαλειμμάτων και το πρόγραμμα εφημεριών δύναται να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση του π.δ. 79/2017, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίησή του στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.

5. Οι απαραίτητες ενέργειες σχετικές με τη λήξη του διδακτικού έτους, η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και η καταγραφή προτάσεων για βελτίωσή του το

επόμενο έτος, λαμβάνουν χώρα πριν τη λήξη του διδακτικού έτους.

Άρθρο δεύτερο

1. Ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους κατά το τρέχον σχολικό έτος, γίνεται σύμφωνα με τα αναλόγως ισχύοντα του άρθρου πρώτου και του άρθρου τρίτου της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης τωνΥπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β’ 1739) και την από 25.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

2. Η υλοποίηση της σίτισης, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις της από 25.5.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα: α) με παράδοση των γευμάτων σε πακέτα, τηρουμένων υψηλών προδιαγραφών υγιεινής, β) με χρήση του χώρου της τραπεζαρίας (τηρουμένων των αποστάσεων και σε μικρές ομάδες μαθητών). Σε περίπτωση δε μη επάρκειας του χώρου της τραπεζαρίας, γίνεται χρήση άλλων χώρων του σχολείου, όπως του προαυλίου και των σχολικών αιθουσών και

γ) με τη λήψη πρόνοιας για την επιμελή καθαριότητα και απολύμανση των χώρων σίτισης.

3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται σωματική επαφή ή εκ του σύνεγγυς εκπαιδευτική καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών/τριών, η χρήση γαντιών, μη

ιατρικής μάσκας ή προμετωπίδας για τις περιπτώσεις που απαιτείται να φαίνεται το στόμα του εκπαιδευτικού ή του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, είναι υποχρεωτική. Κατά τα λοιπά, η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική.

4. Για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τυγχάνουν εφαρμογής και οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου πρώτου της παρούσας απόφασης.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 27/5/2020]

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Με υψηλές προσδοκίες, η Αθήνα και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στρέφουν σήμερα το βλέμμα τους στις Βρυξέλλες. Μέσα στις επόμενες ώρες, η Κομισιόν θα φέρει στο προσκήνιο το σχέδιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, με την προσοχή να εστιάζει στη συγκρότηση του έκτακτου Ταμείου Ανάκαμψης με χρηματοδότηση 500 δισεκατομμύρια ευρώ.

Προς το παρόν και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαρροές, αυτό που φαίνεται να επικρατεί είναι ότι από τη “δεξαμενή” των 500 δισεκατομμυρίων, ένα ποσό που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθεί με τη μορφή των επιδοτήσεων.

Επιδοτήσεις που θα αποτελέσουν…ατμομηχανή για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της πανδημίας στις χώρες, οι οποίες έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα. Παράλληλα, το υπόλοιπο ποσό (από 150 μέχρι και 200 δισεκατομμύρια ευρώ) θα δοθεί με τη μορφή χαμηλότοκων δανείων.

“Πρόκειται για μία πανδημία που μας έχει πλήξει όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να δανειστεί, η Επιτροπή μπορεί να δανειστεί με πολύ χαμηλά επιτόκια και να στηρίξει τις χώρες που χρειάζονται βοήθεια. Θα είναι για το καλό της Ευρώπης συνολικά. Θα είναι για το καλό όλων των κρατών μελών και είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε να πείσουμε τις μικρότερες χώρες, τις λεγόμενες “τέσσερις φειδωλές” χώρες, πως αυτός είναι ο σωστός τρόπος να δράσουμε”, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης (σε συνέντευξή του στη Bild) σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκαλεί το σχέδιο το σχέδιο Μέρκελ-Μακρόν.

“Είναι μία φιλόδοξη πρόταση που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στη διάρκεια μίας κρίσης που μας πλήττει όλους. Και ελπίζω ότι και η Επιτροπή θα κινηθεί σε παρόμοια κατεύθυνση”, επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, μέσα στις συζητήσεις που θα γίνονται το επόμενο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα διαθέσιμα, προκειμένου να στηρίξει δυναμικά την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

“Τα χρήματα που θα αφορούν στην Ελλάδα θα είναι σημαντικά, επειδή είναι μία χώρα, η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχει μία βαθιά ύφεση εφέτος και θα ακολουθήσει μία ισχυρή ανάπτυξη του χρόνου. Εφέτος είναι η χρονιά που θα χρειαστούμε περισσότερο από ποτέ τη χρηματοδότηση από τα κοινοτικά κονδύλια”, είναι το μήνυμα που έχει εκπέμψει το Μέγαρο Μαξίμου, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα.

Το στοίχημα του Τουρισμού

Κρατώντας ψηλά το μεταρρυθμιστικό πρόσημο της κυβέρνησης (το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο, ανέφερε στη Bild) ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει στον ορίζοντα του Μεγάρου Μαξίμου να ανοίγεται εξακολουθητικά το στοίχημα του τουρισμού.

Σε ένα καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς, πρωτόγνωρο για τον κλάδο-πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και μετά το κάλεσμα στους ανθρώπους του κλάδου να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους, ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα είναι να αισθανθούν ασφαλείς εκείνοι που θα επιλέξουν τη χώρα για προορισμό τους.

“Οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε μία εφαρμογή, που θα τους παρέχει βασικές πληροφορίες και οδηγίες και θα μαθαίνουν που βρίσκεται η πλησιέστερη υγειονομική μονάδα. Επίσης, θα φροντίσουμε να υπάρχουν επαρκή τεστ σε όλα τα νησιά, ακόμη και στα μικρά, σε περίπτωση που θα χρειαστεί κάποιος να υποβληθεί σε τεστ. Θα υπάρχει η δυνατότητα, εάν συμβεί οτιδήποτε, να διακομιστεί κάποιος σε ένα από τα βασικά νοσοκομεία της Αθήνας. Συνεπώς, μελετάμε προσεκτικά την κατάσταση, για να διασφαλίσουμε ότι θα οργανώσουμε τις υπηρεσίες υγείας κατά τρόπο, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς τόσο οι επισκέπτες όσο και οι κάτοικοι”, τόνισε, στη Bild.

Μετά την επισήμανση ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να ανοίξει την τουριστική δραστηριότητα για τις χώρες που έχουν παρόμοια επιδημιολογικά δεδομένα με την Ελλάδα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες ότι οι απευθείας πτήσεις προς τη Θεσσαλονίκη από το εξωτερικό θα ξεκινήσουν από τις 15 Ιουνίου και όχι από την 1η Ιουλίου που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

“Είναι μια εξαίρεση που γίνεται μόνο για τη Θεσσαλονίκη…Τη συγκεκριμένη ημέρα εκτιμούμε πως θα μπορέσουν να ανοίξουν, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς, και τα χερσαία σύνορα με τους Βαλκάνιους γείτονές μας. Γεγονός πολύ σημαντικό, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι επισκεπτών της Βόρειας Ελλάδας φτάνει οδικώς από τις Βαλκανικές κι άλλες χώρες”, σημείωσε.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δημήτρη Γκάτσιου, 27/5/2020]

Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΝΚ: ΊΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΖΩΟ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι πιθανές περιπτώσεις μόλυνσης Ολλανδών από μινκ μπορεί να είναι τα «πρώτα γνωστά κρούσματα μετάδοσης» του νέου κορωνοϊού από ζώο σε άνθρωπο.

Μετά την ανακοίνωση ενός πρώτου «εύλογου» κρούσματος την περασμένη εβδομάδα, οι ολλανδικές Αρχές εκτίμησαν χθες, Δευτέρα «πολύ πιθανό» ένας δεύτερος εργαζόμενος σε μονάδα εκτροφής μινκ στην Ολλανδία να προσβλήθηκε από τον ιό που προκαλεί η πανδημία Covid-19 μέσω των μικρών θηλαστικών.

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τους Ολλανδούς ερευνητές που εξετάζουν το θέμα, υπογραμμίζοντας ότι «μέχρι σήμερα, μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις».

«Αυτές θα ήταν οι πρώτες γνωστές περιπτώσεις μετάδοσης από ζώο σε άνθρωπο», ανακοίνωσε ο ΠΟΥ σε email που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ωστόσο, συνεχίζουμε να συλλέγουμε και να εξετάζουμε άλλα δεδομένα για να καταλάβουμε εάν τα ζώα και τα ζώα συντροφιάς μπορούν να μεταδώσουν την ασθένεια», πρόσθεσε ο διεθνής οργανισμός.

Η πανδημία Covid-19 έχει σκοτώσει σχεδόν 350.000 ανθρώπους παγκοσμίως από τότε που εμφανίστηκε, τον Δεκέμβριο, στην περιοχή Ουχάν της Κίνας.

Οι εργασίες των ερευνητών του Ινστιτούτου Ιολογίας της Γουχάν έδειξαν ότι η αλληλουχία του γονιδιώματος του νέου κορωνοϊού είναι 80% παρόμοια με εκείνη του SARS (Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο) που προκάλεσε μια προηγούμενη επιδημία το 2002-2003 και κατά 96% με εκείνη του κορωνοϊού της νυχτερίδας.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερευνητών συμφωνεί ότι ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2 – που προκάλεσε την πανδημία – πιθανόν γεννήθηκε στη νυχτερίδα, αλλά οι επιστήμονες πιστεύουν ότι πέρασε από άλλο είδος, που δεν είναι ακόμη γνωστό, πριν μεταδοθεί στον άνθρωπο.

Αυτό το κομμάτι του παζλ είναι που η διεθνής επιστημονική κοινότητα και ο ΠΟΥ ελπίζουν να ανακαλύψουν προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τι συνέβη, να στοχεύσουν καλύτερα τις επικίνδυνες πρακτικές και να αποφύγουν μια νέα πανδημία.

(Πηγή φωτό: AP Photo)

[ΠΗΓΗ: https://www.cnn.gr/, 26/5/2020]

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ- ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΣΥΓΚΙΝΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΟΙΗΜΑ

Ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας / Φωτογραφία: Eurokinissi

Ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας πήρε λίγα λεπτά από την τελευταία ζωντανή ενημέρωση για τον κορωνοϊό, προκειμένου να αποχαιρετίσει τους Έλληνες πολίτες.

Καθώς τα κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα μας έχουν μειωθεί σημαντικά και η Ελλάδα φαίνεται να βγαίνει από την πρώτη φάση της πανδημίας, ο Σωτήρης Τσιόδρας έκλεισε την ενημέρωση για την πορεία της νόσου με ένα συγκινητικό«αντίο».

Όπως είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας, επιθυμεί πλέον να επιστρέψει στις δραστηριότητες που είχε προ κορωνοϊού, ενώ η ενημέρωση για την πορεία της νόσου θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, όπως ακριβώς και με την γρίπη.
Ο Σωτήρης Τσιόδρας ανέφερε πως όλο αυτό το διάστημα, με δυσκολότερη την περίοδο της καραντίνας παρέμεινε μαθητής περισσότερο, παρά καθηγητής.
«Η αβεβαιότητα. Η εντιμότητα του να πει κανείς “δεν γνωρίζω”. Όλο αυτό τον καιρό δεν αισθάνθηκα κάτι διαφορετικό από όλους σας» είπε μεταξύ άλλων ο Σωτήρης Τσιόδρας.
Ο λοιμωξιολόγος ανέφερε πως υπήρξαν στιγμές που είπε «δεν γνωρίζω», ενώ βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλές αβεβαιότητες. «Κάποιοι μίλησαν για αντιφάσεις. Προσπάθησα να μην εμπλακώ σε έναν τέτοιο διάλογο» είπε ωστόσο ο Σωτήρης Τσιόδρας.

«Ίσως στη δυσκολότερη στιγμή μετά τον Β ΠΠ πολύ εύκολα αναμείχθηκαν το ψέμα με την αλήθεια. Τέτοιες συμπεριφορές δεν βοήθησαν, ούτε βοηθούν» είπε επιπλέον ο Σωτήρης Τσιόδρας πριν αποχαιρετίσει από τη θέση που τον συνηθίσαμε τις τελευταίες 72 ημέρες, από την ημέρα που ξεκίνησε η διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Με μόνο εφόδιο την ειλικρίνεια και την προσπάθεια να αναλύσω επιστημονικά τα δεδομένα, και με τη βοήθεια μιας επιτροπής 26 εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετέχω υπό τον ΓΓ Δημόσιας Υγείας, τον κ. Πρεζεράκο, καθώς και τη στήριξη και τη συμβολή της ηγεσίας του υπ. Υγείας, τους υπουργούς Κικίλια και Κοντοζαμάνη, καθώς βέβαια και την ανεκτίμητη βοήθεια από την Πολιτική Προστασία και τον υπουργό κύριο Χαρδαλιά, προσπάθησα επί 4 μήνες να δίνω χρήσιμες πληροφορίες. Να απαντώ στα ερωτήματα που έθεταν οι συμπολίτες μας μέσω των δημοσιογράφων. Και κάποιες φορές να εμψυχώνω μια κοινωνία που αγωνιούσε.

Αναπάντεχα και απροσδόκητα βρέθηκα κοντά σας και αισθάνθηκα κοντά σας – Στην πατρίδα μας, παρά τις απώλειες, ο εχθρός δεν είχε τον τελευταίο λόγο και γι΄αυτό δεν του κάνω τη χάρη να ξανααναφερθώ σε αυτόν – Αντέξαμε όλοι μαζί » είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Το ποίημα με το οποίο έκλεισε ο Σωτήρης Τσιόδρας
«Θα επιστρέψω στους ασθενείς μου και τους φοιτητές μου, στα καθήκοντά μου» είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας και επέλεξε να κλείσει με ένα ποίημα που αποδίδεται στον Οδυσσέα Ελύτη, με τίτλο «Στην απλότητα βρίσκεται η ευτυχία». Ωστόσο, το ποίημα αυτό δεν απαντάται σε καμιά συλλογή του ποιητή.

«Μπορώ να γίνω ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα
και με τα πιο μικρά..
Και με τα καθημερινότερα των καθημερινών.
Μου φτάνει που οι εβδομάδες έχουν Κυριακές
Που οι χειμώνες έχουν πέτρινα, χιονισμένα σπίτια.
Που ξέρω ν’ ανακαλύπτω τα κρυμμένα πετροράδικα στις κρυψώνες τους.
Μου φτάνει που μ’ αγαπάνε τέσσερις άνθρωποι.
Πολύ…
Μου φτάνει που αγαπάω τέσσερις ανθρώπους.
Πολύ…
Που ξοδεύω τις ανάσες μου μόνο γι’ αυτούς.
Που δεν φοβάμαι να θυμάμαι.
Που δε με νοιάζει να με θυμούνται.
Που μπορώ και κλαίω ακόμα.
Και που τραγουδάω… μερικές φορές…
Που υπάρχουν μουσικές που με συναρπάζουν.
Και ευωδιές που με γοητεύουν…» είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας απαγγέλοντας το ποίημα αυτό.


Πηγή: https://www.iefimerida.gr 27/5/2020

Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΞΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΩΝ

“Πήρα μία εντολή τετραετίας. Ήρθαν τα πράγματα, δεν θα έλεγα, ανάποδα, αλλά μας προέκυψε μια πολύ μεγάλη κρίση τον πρώτο χρόνο. Αλλά, όπως σας είπα, ο πυρήνας της πολιτικής μας παραμένει ο ίδιος. Έχουμε 158 βουλευτές. Μια μεγάλη αποδοχή στην κοινωνία. Είμαστε πιο ισχυροί σήμερα πολιτικά από ότι ήμασταν στις 7 Ιουλίου όταν κέρδισα στις εκλογές. Δεν έχουμε συμπληρώσει καν χρόνο. Είμαστε κυβέρνηση δέκα μηνών και γίνεται συζήτηση για πρόωρες εκλογές; Τελείως ανεύθυνη αυτή η συζήτηση. Ούτε ανασχηματισμό βλέπω λόγο να κάνω αυτή τη στιγμή”.

Θέτοντας οριστικό τέλος στη σεναριολογία για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρώτη του συνέντευξη μετά το άνοιγμα του κύκλου άρσης των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, αποτύπωσε τη στρατηγική του για τη μετάβαση της χώρας στην ασφάλεια και την ανάπτυξη. “Μεταρρυθμίσεις”. Η λέξη-κλειδί, που όρισε ένα από τα κορυφαία αφηγήματά του στο δρόμο προς τις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, παραμένει κομβική στον κυβερνητικό ορίζοντα. “Μεταρρυθμίσεις” σε ολόκληρο το φάσμα. Από την οικονομία, μέχρι την καθημερινότητα των πολιτών. “Έχουμε εκλεγεί, για να κάνουμε μεταρρυθμίσεις και είχαμε αρχίσει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις και, επάνω στην κρίση κάποιες μεταρρυθμίσεις έγιναν και πολύ πιο γρήγορα. Όπως, οι μεταρρυθμίσεις που είχαν να κάνουν με την ψηφιακή διακυβέρνηση. Που είναι μια σημαντικότατη ορίζονται μεταρρύθμιση, που αφορά όλο το κράτος, όλους τους πολίτες, όλες τις επιχειρήσεις. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, αν μη τι άλλο, πρέπει να ενισχυθούν και να γίνουν ακόμα πιο γρήγορα. Δεν αισθάνομαι δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ότι έχει αλλάξει ο κεντρικός πυρήνας εκσυγχρονισμού της χώρας. Αυτή η πολιτική πλατφόρμα επάνω στην οποία έχουμε εκλεγεί. Ναι, μπορεί να πρέπει να κάνουμε κάποιες προσαρμογές, κάποιες τακτικές κινήσεις, αλλά η βασική μεταρρυθμιστική διάθεση και η δική μου και αυτής της κυβέρνησης, παραμένει όχι απλά ακέραια, αλλά ενισχυμένη”, ανέφερε.

Τομές. Αλλά και ένας νέος κύκλος φοροελαφρύνσεων. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σκιαγραφεί το δρόμο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς όλα δείχνουν ότι από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσει το εύρος των παρεμβάσεων, το οποίο σχετίζεται με την περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας τάξης. “Θα υπάρχει προφανώς και άλλο πακέτο φορολογικών μειώσεων, καθώς επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Πρώτη μου προτεραιότητα αυτή τη στιγμή  είναι  η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Η μείωση ουσιαστικά, δηλαδή, στην έμμεση φορολόγηση της εργασίας. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σχέδιο, το οποίο θα μπορούμε να το ανακοινώσουμε σύντομα, με το που θα περάσει το Καλοκαίρι. Θα είναι στο πλαίσιο μιας νέας παρέμβασης που θα κάνουμε για το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά θεωρώ ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα, διότι η επιβάρυνση της εργασίας είναι  πολύ μεγάλη. Είναι πολύ επιβαρυντική σήμερα για πολλές εταιρείες”, ήταν η χαρακτηριστική πρωθυπουργική αποστροφή (Star).

Οι επόμενες κινήσεις

Οι προκλήσεις των καιρών, ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα πανδημίας από τις αρχές του Φθινοπώρου, απαιτούν συνεχείς κινήσεις ενίσχυσης της Δημόσιας Υγείας. Με στόχο οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε σαφώς ότι, πέραν της επανεκκίνησης της οικονομίας, βαθύ “θέλω” του, το οποίο θα μετουσιωθεί σε πράξεις είναι η δημιουργία του επόμενου ΕΣΥ. Του νέου ΕΣΥ, που θα έχει στον πυλώνα του…νέο αίμα σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αυξημένο αριθμό εντατικών και κρεβατιών στις μονάδες αυξημένης φροντίδας. “Προχωρήσαμε σε προσλήψεις εξπρές, σχεδόν 4.000 γιατροί και νοσηλευτές υποστήριξαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ήταν προσλήψεις που θα έπρεπε να γίνουν ούτως ή αλλιώς.  Και πολλές από αυτές θα αποκτήσουν μόνιμα χαρακτηριστικά όταν παρέλθει η διετία της απασχόλησης”, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Κάλεσμα στους επιχειρηματίες του Τουρισμού

Λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις για το πλαίσιο στήριξης της απασχόλησης, της οικονομίας και του τουρισμού, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους επιχειρηματίες του κλάδου-πυλώνα για την ελληνική οικονομία να αρθούν και αυτοί με τη σειρά τους στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων.

“Θέτω και τους επαγγελματίες και τους ξενοδόχους προ των ευθυνών τους. Εμείς δώσαμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Δώσαμε τη δυνατότητα να είναι πιο ευέλικτοι στην αγορά εργασίας, χωρίς να υπονομεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρέπει και αυτοί να κάνουν το καθήκον τους και να πάρουν το ρίσκο…Όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη. Και το δύσκολο είναι πάντα πώς μοιράζουμε τη ζημιά. Και η ζημιά πρέπει να μοιραστεί…Το κράτος να πάρει ένα μεγάλο βάρος, ο επιχειρηματίας μετά και ένα μικρό μερίδιο εκ των πραγμάτων μπορεί να το επωμιστεί και ο εργαζόμενος αλλά με αυτή τη σειρά…”, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δημήτρη Γκάτσιου, 26/5/2020]