ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΘΕΝΑΡΑ Ο ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΠΛΗΝ… ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Τι δηλώνει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στο bankingnews- Οι φόβοι του για τις επιπτώσεις από ένα παρατεταμένο lockdown – Ισχυρές αντιστάσεις καταγράφει μέχρι σήμερα ο μεταλλευτικός κλάδος στην χώρα μας – με εξαίρεση τις εξαγωγές μαρμάρων – από τον οικονομικό αντίκτυπο που έχει προκαλέσει σε δεκάδες κλάδους της ελληνικής οικονομίας ο κορωνοϊός.

«Μέχρι σήμερα οι επιπτώσεις από τον κορωνοϊό, είναι μικρές έως ελάχιστες στις μεταλλευτικές εταιρείες, οι οποίες αφενός μεν συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους και αφετέρου λαμβάνουν όλα τα επαρκή μέτρα για την προστασία των εργαζομένων τους».

Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων στο bankingnews.gr ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΜΕRYS GREECE S.A. και Πρόεδρος της EΛΜΙΝ Βωξίτες Α.Ε, Αθανάσιος Κεφάλας.  

Ωστόσο σύμφωνα με τον ίδιο επιμέρους προβλήματα υπάρχουν, όπως για παράδειγμα η έλλειψη κοντέινερ (καθώς όλα ξεκινούν από Ασία, πηγαίνουν Ευρώπη και εν συνεχεία επιστρέφουν πίσω), καθώς και οι αυστηροί έλεγχοι που υπάρχουν στα διόδια για τους οδηγούς, γεγονός που καθυστερεί το μεταφορικό έργο.

Ωστόσο, αν εξαιρεθεί ο κλάδος μαρμάρου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αφορά την αγορά της Κίνας, οι υπόλοιποι μεταλλευτικοί κλάδοι (τσιμέντο, χαλυβουργία κλπ) δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν πρόβλημα.

«Αν η κατάσταση του lockdown συνεχιστεί διεθνώς, τότε είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα και εκεί θα χρειαστεί η στήριξη της πολιτείας», τονίζει ο κ. Κεφάλας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ακατέργαστο μάρμαρο υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους σε σύγκριση με τους τελευταίους δύο του προηγούμενου έτους, τόσο ως προς την αξία όσο και ως προς την ποσότητα των εισαγωγών. Το επεξεργασμένο μάρμαρο, από την άλλη πλευρά, σημείωσε τεράστια αύξηση της ποσότητας των εισαγωγών.

Είναι ενδεικτικό ότι τον Ιανουάριο Φεβρουάριο του 2020 η αξία των εξαγωγών του ακατέργαστου μαρμάρου σημείωσε πτώση 37,40% στην αξία και πτώση 39,07% στον όγκο, σε σχέση με το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019.

Αντιδράσεις για την εξόρυξη σε ζώνες προστασίας της φύσης

Την έντονη αντίδραση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Εταιρειών, έχει προκαλέσει η προ ημερών απόσυρση της διάταξης στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τον καθορισμό των χρήσεων γης που όριζε ότι στη ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης, θα επιτρέπονταν μεταξύ άλλων και οι εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία – Λατομεία – Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων).

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την πιο αυστηρή νομοθεσία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος σε όλον τον κόσμο, νομοθεσία η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες ρυθμίσεις, στρατηγικές για την  προστασία της βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση των ρύπων και των αποβλήτων και οδηγίες για την επίτευξή των.

Όμως από πολύ νωρίς η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει επίσης συνειδητοποιήσει ότι οι καθαρές  νέες τεχνολογίες, η μετατροπή της οικονομίας σε κλιματικά ουδέτερη και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, απαιτούν χρήση σημαντικών ποσοτήτων πρώτων υλών, κάποιες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Έτσι αντιλαμβάνεται ότι  και η εξασφάλιση προσβασιμότητας στους φυσικούς ορυκτούς πόρους, τα κοιτάσματα των οποίων χωροθετούνται από τη φύση, είναι καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση της οικονομίας της. Για το λόγο αυτό, με αυστηρούς και συγκεκριμένους όρους, επιτρέπει την εξόρυξη πρώτων υλών και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές χωρίς να απαγορεύει άκριτα και εκ των προτέρων την αξιοποίησή τους.

Τους όρους  αυτούς τους έχει θεσπίσει και περιγράφει αναλυτικά στην καθοδηγητική οδηγία για την εξορυκτική δραστηριότητα εντός  περιοχών προστασίας NATURA Guidance for Extractive non Energy Activities, η οποία έχει εκδοθεί από τον Σεπτεμβριο του 2010

Αναφέρουμε τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η εξορυκτική δραστηριότητα για να λειτουργήσει μέσα στις προστατευόμενες περιοχές:

  • η αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών  που προτείνει το σχέδιο έργου μέσα σε περιοχή NATURA 2000 πρέπει να είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα κοινωνικοοικονομικά
  • να προσδιορίζονται τα είδη για τα οποία πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά την εκτέλεση του έργου και να γίνει ανάλυση της ευαισθησίας των ειδών κατά την υλοποίηση του έργου
  • να γίνεται μελέτη επιπτώσεων για τα προστατευόμενα είδη.
  • Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζονται οι επιπτώσεις στην περίπτωση του μηδενικού σεναρίου (μη εκτέλεση έργου)
  • να σχεδιάζονται μέτρα πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων
  • να μελετάται ξεχωριστά εάν διατηρείται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής. Εάν εκτιμάται ότι βλάπτεται πρέπει να προσδιορίζονται μέτρα προστασίας της ακεραιότητας της αλλιώς οδηγούμαστε σε μη εκτέλεση του έργου
  • να κατατίθεται ξεχωριστά από τις απαιτούμενες μελέτες επιπτώσεων, σχέδιο παρακολούθησης αυτών κατά την εκτέλεση του έργου

Όλα αυτά υπόκεινται στην έγκριση των αδειοδοτουσών αρχών, οι οποίες αξιολογούν και κρίνουν εάν οι μελέτες και οι  προτάσεις λειτουργίας του έργου είναι συμφωνες με τους περιορισμούς και τις απαιτησεις που προβλέπονται.

Αντίθετα με το ευρωπαϊκό πνεύμα και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο “Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”, όπως βεβιασμένα  τροποποιήθηκε μετά την αρχική ανάρτηση του για δημόσια διαβούλευση, στο Αρθρο 44 περί τροποποιήσεων του ΠΔ 59/2018 που αναφέρεται στις χρήσεις γης, θέτει αναιτιολόγητα και εκ των προτέρων την εξορυκτική δραστηριότητα εκτός επιτρεπόμενων χρήσεων γης μέσα στις ζώνες απόλυτης προστασίας φύσης και προστασίας φύσης .

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε περίπτωση που το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επιμείνει στην απόσυρση της επίμαχης διάταξης, τότε θα υπάρξει προσφυγή στα αρμόδια κοινοτικά όργανα, καθώς αυτό αντιβαίνει τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

 

[ΠΗΓΗ: https://bankingnews.gr/, της Ελένης Μπότα, 30/3/2020]