ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 2019

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αρναίας στα πλαίσια του προγράμματος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 2019 θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μετά την έγκρισή τους από τον ΟΑΕΔ, εκτός ωραρίου εργασίας.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος  που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανα εκπαιδευτική  ώρα (συνολικά 200 ευρώ) και θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, και η διάρκειά τους θα είναι σαράντα (40) ώρες το καθένα ήτοι 10 ημέρες με ημερήσια παρακολούθηση τρεις ώρες και 15 λεπτά και θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένες αίθουσες.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινάνε από τη Δευτέρα 6 Μαΐου και οι ενδιαφερόμενοι  θα μπορούν να τις δίνουν στην κα Καραγιάννη Μάγδα (Χασαπάκια)

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 8/5/2019]