ΕΥ: ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΟΡΥΞΕΩΝ

Περισσότερες από τις μισές (54%) εξορυκτικές επιχειρήσεις παγκοσμίως θεωρούν την έκδοση άδειας λειτουργίας (license to operate – LTO) ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δραστηριότητά τους, σύμφωνα με την 11η ετήσια έκθεση της EY Global Mining & Metals, Top 10 business risks facing mining and metals in 2019-2020, η οποία καταγράφει τις απόψεις περισσότερων από 250 στελεχών εξορυκτικών επιχειρήσεων παγκοσμίως. Τα ζητήματα άδειας λειτουργίας αποτελούν σήμερα τον κορυφαίο επιχειρηματικό κίνδυνο, έχοντας ανέβει έξι θέσεις μεταξύ των άλλων κινδύνων, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου εθνικισμού, μεταβαλλόμενων αντιλήψεων της κοινωνίας για τις εξορυκτικές δραστηριότητες, και σημαντικών επιπτώσεων του αυτοματισμού στο εργατικό δυναμικό.

Καθώς ο κλάδος επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την εικόνα του ως μια βιώσιμη και υπεύθυνη πηγή για τα ορυκτά του πλανήτη, η έκθεση αναφέρει τις αυξανόμενες κοινωνικές προσδοκίες, τον αντίκτυπο της εξέλιξης της τεχνολογίας στα ενδιαφερόμενα μέρη, και την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες, ως βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τους κλιμακούμενους κινδύνους.

Η ψηφιακή αποτελεσματικότητα παραμένει ένας συνεχής κίνδυνος για τον κλάδο

Ο κορυφαίος κίνδυνος για την προηγούμενη χρονιά, η ψηφιακή αποτελεσματικότητα, βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση στην κατάταξη κινδύνων του 2019-2020. Η εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας παραμένει μια βασική πρόκληση για τον κλάδο. Ενώ οι εξορυκτικές επιχειρήσεις κάνουν σημαντικά βήματα προς την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων σε μεμονωμένα ζητήματα, τα ευρήματα δείχνουν ότι δεν έχουν την ίδια επιτυχία σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Πράγματι, το 72% των ερωτηθέντων λέει ότι επενδύει το 5% ή λιγότερο από τον προϋπολογισμό τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, μια πρόσφατη δημοσκόπηση της ΕΥ σε περισσότερα από 600 στελέχη μεταλλείων και ορυχείων, διαπίστωσε ότι το 37% των διευθυντικών στελεχών έχει ελάχιστες ή και καθόλου γνώσεις επί του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Το εξελισσόμενο τοπίο μετασχηματισμού αναδιαμορφώνει την εξορυκτική βιομηχανία

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τον μετασχηματισμό εμφανίζονται για πρώτη φορά στην κατάταξη των κινδύνων για τον κλάδο, και βρίσκεται στην όγδοη θέση. Καθώς η αυτοματοποίηση έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί νέα δεδομένα για το ανθρώπινο δυναμικό, και το 31% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στον κλάδο, η έννοια του μετασχηματισμού υπάρχει και στους 10 κορυφαίους κινδύνους που καταγράφει η έκθεση της ΕΥ.

[ΠΗΓΗ: https://www.reporter.gr, 7/3/2019]