ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT

Σε ετοιμότητα τα μέταλλα – Περιορισμένη η εξάρτηση

Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κλάδος των μετάλλων ενώπιον των εξελίξεων σχετικά με την πορεία του Ηνωμένου Βασιλείου, ειδικά εφόσον ακολουθηθεί η λύση του άτακτου Brexit. Σύμφωνα με τα στοιχεία του διμερούς εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ, το 2015 το Ηνωμένο Βασίλειο απορρόφησε το 4,24% των ελληνικών εξαγωγών αγαθών. Απ’ αυτό το ποσοστό το 21% είναι φαρμακευτικά – χημικά – πλαστικά προϊόντα, το 13% αφορά μηχανήματα και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, το 12% αποτελεί τα μεταλλουργικά προϊόντα, ενώ τα ορυκτά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 10% των ελληνικών εξαγωγών στο Η.Β.

Όπως τονίζουν στη «Ν» εκπρόσωποι του μεταλλευτικού κλάδου, παρά την ένταση και τα τεράστια προβλήματα που θα δημιουργήσει μία άτακτη έξοδος των Άγγλων από την Ε.Ε., οι συνέπειες αυτών δεν θα είναι τόσο μεγάλες για τον εξορυκτικό κλάδο και τις πρώτες ύλες, λόγω της περιορισμένης εξάρτησης του Ηνωμένου Βασιλείου από τις πρώτες ύλες της Ε.Ε. Ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν περισσότερα προβλήματα τα καθετοποιημένα προϊόντα του κλάδου (σωλήνες, καλώδια κ.λπ.), ωστόσο -όπως τονίζεται- οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν την έκθεσή τους σε αυτό τον κίνδυνο και να αντισταθμίσουν τυχόν απώλειες.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 27/02/2019