ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Με περισσότερα από 400 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων σε ειδική πλατφόρμα στο Διαδίκτυο, το πρόγραμμα της Ελληνικός Χρυσός αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τη συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, που καλεί όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη να μάθουν περισσότερα για τις δραστηριότητες της εταιρείας μέσω της περιήγησής τους στην ειδική ανοιχτή πλατφόρμα. Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης εδώ: https://environmental.hellas-gold.com/  

Ανά πάσα στιγμή προσφέρεται η ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να ενημερωθούν για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, του νερού, του θορύβου και άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων, αλλά και στις υπηρεσίες και την αυτοδιοίκηση να έχουν στη διάθεσή τους τα περιβαλλοντικά δεδομένα ολόκληρης της περιοχής. Με λίγα λόγια, δίνει με απλό και γρήγορο τρόπο μια ακτινογραφία της «υγείας» του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, όπου δραστηριοποιείται η Ελληνικός Χρυσός.

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που εφαρμόζει η Ελληνικός Χρυσός από την έναρξη της δραστηριότητας της αποτελεί ένα από τα πιο καινοτόμα και εξελιγμένα συστήματα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη, ενώ είναι προσβάσιμο σε όλους μέσω ειδικής πλατφόρμας στο Διαδίκτυο.

Συχνότητα μετρήσεων και μετάδοση αποτελεσμάτων

Η μέτρηση των παραμέτρων συνεχούς παρακολούθησης γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου με βήμα ενός λεπτού. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπολογίζονται οι μέσοι όροι των μετρούμενων μεταβλητών με έναν μικροεπεξεργαστή που βρίσκεται σε κάθε αυτόματο σταθμό και που είναι συνδεδεμένος με τους αυτόματους αναλυτές. Οι τιμές αυτές μεταβιβάζονται ασύρματα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατός ο συνεχής έλεγχος των περιβαλλοντικών παραμέτρων, στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια, η εταιρεία έχει την ευκαιρία να επεξεργαστεί δεδομένα τα οποία της επιτρέπουν να αποκτά ολοκληρωμένη εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος γύρω από τις εγκαταστάσεις της, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογεί την κατάσταση.

Αυτή ακριβώς η γνώση και η κατανόηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που λαμβάνει υπόψη σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας της η Ελληνικός Χρυσός αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και βασικό εργαλείο της προσπάθειας της για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επένδυσης στο ελάχιστο.

Τι καταγράφει η πλατφόρμα;

Στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης αποτυπώνονται και ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσα από 400 σημεία εντός των Μεταλλείων Κασσάνδρας και της γύρω περιοχής, καλύπτοντας τις εξής περιβαλλοντικές παραμέτρους: Ατμοσφαιρικό περιβάλλον, Ακουστικό περιβάλλον, Οικολογία, Εκπομπή σκόνης, Δονήσεις, Υδατικό περιβάλλον, Έδαφος, Νερά μεταλλείων, Θόρυβος, Κατανάλωση πρώτων υλών, Παραγωγή, Χαρακτηρισμός μεταλλευτικών καταλοίπων.

Το πρόγραμμα καταγράφει τα μετεωρολογικά δεδομένα, μετρά τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα και ελέγχει την ποιότητα του πόσιμου νερού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εξετάζει την ποιότητα των εδαφών, την εξέλιξη της χλωρίδας και της πανίδας, αλλά και να ελέγχει την ποιότητα των ατμοσφαιρικών παραμέτρων. Η ασφάλεια της επιφάνειας του εδάφους ελέγχεται πλήρως με προγράμματα δονημετρικού ελέγχου, τοπογραφικές μετρήσεις και έλεγχο της ευστάθειας των χώρων απόθεσης. (Περισσότερες πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές πρακτικές της εταιρείας εδώ: https://www.hellas-gold.com/prota-to-perivallon/ ) Να σημειωθεί πως τα σημεία ελέγχου των περιβαλλοντικών παραμέτρων στον Δήμο Αριστοτέλη ξεπερνούν τα 400 και είναι κατά πολύ περισσότερα, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σημεία ελέγχου στο σύνολο του Νομού Αττικής!

Γιατί παρακολουθούμε το περιβάλλον

Τα δεδομένα που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να αποκτούμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το φυσικό μας περιβάλλον, προκειμένου να μπορούμε να αξιολογούμε την «υγεία» του. Η γνώση και η κατανόηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειάς μας να διατηρούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα στο ελάχιστ

[ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 09/12/2018]