ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα της εταιρείας και ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια της Ευρώπης

Τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης τονίζει ότι εφαρμόζει η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός στην επένδυσή της στη Χαλκιδική έχοντας δημιουργήσει -μεταξύ άλλων- και ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια της Ευρώπης.

Η εταιρία επισημαίνει πως στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη των μεταλλείων Κασσάνδρας που θα καταστήσουν την Ελλάδα μια από τις σημαντικότερες παραγωγούς χαλκού και χρυσού διεθνώς, ενώ με δική της πρωτοβουλία και υψηλό κόστος επένδυσης εφαρμόζει πρότυπες περιβαλλοντικές πρακτικές που υλοποιούνται σε ελάχιστα μεταλλεία ανά τον κόσμο.

Μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιεί η εταιρεία, είναι η παράλληλη αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρίας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι, όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα, πραγματοποιούνται εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη κατάστασή της. Μάλιστα για αυτό τον σκοπό έχει διαμορφώσει φυτώριο έκτασης 150.000 τ.μ. χρησιμοποιώντας περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών.

Παράγοντες της εταιρείας επισημαίνουν πως μόλις τελειώσει η μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός, η ευρύτερη περιοχή γύρω από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία πλήρως αποκατεστημένη προς αξιοποίηση.

Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα παράλληλης αποκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει και για την αποκατάσταση ολόκληρης της περιοχής από το συνολικό αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας (περίοδος 1976 -1995). Μάλιστα, πολύ πριν την έγκριση του επενδυτικού της πλάνου για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει στην οριστική αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας από το αποτύπωμα της χρήσης προηγούμενων ιδιοκτησιών.

Πιο συγκεκριμένα, με το «Έργο Αποκατάστασης Ολυμπιάδας» έχουν ήδη απομακρυνθεί 2,6 εκατ. τόνοι μεταλλευτικών καταλοίπων της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητάς και ολοκληρώνεται η πλήρης εξυγίανση έκτασης 300 στρεμμάτων.

Τα έργα παράλληλης αποκατάστασης:

Παλαιοί Χώροι Απόθεσης Συμπυκνώματος Αρσενοπυρίτη

  • Μέσα από ειδικές εδαφοβελτιωτικές εργασίες και συνεχείς μετρήσεις ποιότητας, ολοκληρώνεται η εξυγίανση και αποκατάσταση των χώρων αυτών με επιτυχή φυτοκάλυψη στο 100% των εκτάσεων, χρησιμοποιώντας μάλιστα ενδημικά φυτά ώστε να ενσωματωθούν εύκολα στη χλωρίδα και το ευρύτερο οικοσύστημα της γύρω περιοχής.

Παλαιός χώρος στείρων Φιρέ

  • 430.000 τόνοι στείρων υλικών που είχαν αποτεθεί σε έκταση 30 στρεμμάτων στην περιοχή, απομακρύνονται και θα αξιοποιηθούν για κατασκευαστικές ανάγκες, προκειμένου να επαναφέρουμε και αυτή την περιοχή στην πρότερη κατάστασή της.

Καρακόλι: Πώς άλλαξε το τοπίο

  • Μάλιστα κατά την Ελληνικός Χρυσός στο Στρατώνι, το παράδειγμα της θέσης «Καρακόλι» αποτελεί βέλτιστη πρακτική παράλληλης αποκατάστασης και σήμερα η θέση αποτελεί μελέτη περίπτωσης για σπουδαστές του αντικειμένου του περιβάλλοντος, αφού αποτυπώνει την επιτυχημένη διαχείριση ενός χώρου απόθεσης μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του.

Ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη

Σε μια περιοχή που ήταν παλαιός χώρος απόθεσης, η Ελληνικός Χρυσός δημιούργησε μια τράπεζα φυτών για την περιβαλλοντική αποκατάσταση όλων των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και για τη στήριξη των ευρύτερων αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη συλλογή σπόρων από τη γύρω περιοχή και την ανάπτυξη νεαρών δενδρυλλίων τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στις αποκαταστάσεις.

Γίνεται καλλιέργεια 400 και πλέον ειδών τοπικών φυτών στο φυτώριό έκτασης 150.000 τ.μ., με παραγωγή 1,5 εκατ. δενδρυλλίων ανά έτος.

Ταυτόχρονα γίνεται πειραματική καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στη Στρατονίκη εισάγοντας τη δυνατότητα υποστήριξης μιας παράλληλης δραστηριότητας, σε μία περιοχή με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.newsbeast.gr, 17/12/2018]