ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ…

Το ΥΠΕΝ δεν δέχεται καμία ζημία στο περιβάλλον από την δραστηριότητα της εξόρυξης στην Χαλκιδική

Πριν περίπου ένα χρόνο μια ομάδα «Συλλόγων και πολιτών του Ν. Χαλκιδικής», (που κανείς δεν ξέρει από που παίρνουν γραμμή…),ζήτησαν κατά λέξη «ανάληψη δράσης πρόληψης και αποκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 148/2009, από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» ή/και το ΥΠΕΝ, λόγω περιβαλλοντικής ζημιάς του εδάφους, των επιφανειακών και κυρίως των υπογείων υδάτων, όπως επίσης και των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων», μέσω αιτήματος που κατέθεσε στο ΥΠΕΝ ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Γεώργιος Μπάλιας.

Το ΥΠΕΝ γνωστοποίησε το παραπάνω αίτημα στην εταιρεία, και η εταιρεία απάντησε μία προς μία τις κατηγορίες για βλάβη του περιβάλλοντος, οι οποίες στηρίζονταν –κυρίως– στα πορίσματα του 2015 των επιθεωρητών περιβάλλοντος, για τα οποία μάλιστα έχουν επιβληθεί και πρόστιμα στην εταιρεία.

Στη συνέχεια τον περασμένο Σεπτέμβρη, το ΥΠΕΝ κοινοποίησε στον πληρεξούσιο δικηγόρο κο Μπάλια, την απόφασή του, η οποία απορρίπτει πανηγυρικά μία-προς μία όλες τις καταγγελίες για ζημία στο περιβάλλον. Και μάλιστα αιτιολογεί αναλυτικότατα γιατί τις απορρίπτει… Έτσι, δεν δέχεται ζημία ούτε σε προστατευόμενα είδη και οικότοπους, ούτε σε ύδατα, ούτε στο έδαφος.

Χαρακτηριστική είναι η τελευταία, συμπερασματική παράγραφος της απόφασης του ΥΠΕΝ:

«Εν κατακλείδι τα αναφερόμενα στην (10) σχετική αίτηση, υποκεφάλαιο «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ήτοι τις (5) και (6) σχετικές ΠΒΠ, βάσει των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις με τις (7) και (8) σχετικές Αποφάσεις, χωρίς να παρατίθενται μετρήσιμα δεδομένα οποιοσδήποτε δυσμενούς μεταβολής φυσικών πόρων της εν λόγω περιοχής και άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν επαρκώς τους διατυπωθέντες ισχυρισμούς για την περιβαλλοντική ζημία, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009.

Λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας και με δεδομένο ότι, στο πλαίσιο της πρόληψης, θα πρέπει να αξιολογείται και το ενδεχόμενο απειλής πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας, έχει ήδη ζητηθεί η τροποποίηση της ΑΕΠΟ, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου».

Δηλαδή το ΥΠΕΝ λέει στους καταγγέλλοντες πως δεν έφεραν κανένα στοιχείο για να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους. Το μόνο που παρουσίασαν ήταν τα στοιχεία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που ήταν ήδη γνωστά, και για τα οποία έχουν πιστοποιηθεί παραβάσεις και έχουν επιβληθεί τα σχετικά πρόστιμα. Και εκτός αυτού έχει ήδη ζητηθεί τροποποίηση της ΑΕΠΟ προς το αυστηρότερο.

Αν ρωτάτε γιατί αυτή η απόφαση δεν είδε το φως της δημοσιότητας, η απάντηση είναι απλή:

Η εταιρεία, κατά την προσφιλή τακτική της κρατά χαμηλό προφίλ – και καλά κάνει… Οι antigold σιωπούν, διότι η απόφαση του ΥΠΕΝ  καταρρίπτει κάθε επιχείρημα περί καταστροφής του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες της εξόρυξης. Κανονικά δεν πρέπει να ξαναβγούν να μιλήσουν για καταστροφή περιβάλλοντος από την εξορυκτική δραστηριότητα… Ας περιοριστούν στα μελλοντολογικά – καταστροφολογικά σενάρια τύπου φράγματα που καταρρέουν, σκόνη που φτάνει μέχρι την Αφρική, και τέτοια φαιδρά…