ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 3% Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΕΠ

Τα 180 εκατ. ευρώ έφτασαν οι εξαγωγές μεταλλευτικών προϊόντων στις ΗΠΑ με δόρυ τα βιομηχανικά ορυκτά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΜΕ, Αθανάσιος Κεφάλας, στη ζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Οι ορυκτές ύλες ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία», που οργανώθηκε στο αμερικανικό περίπτερο της 83ης ΔΕΘ, η συνολική αξία των πωλήσεων του κλάδου το 2016 ανήλθε σε 1,8 δισ. ευρώ. Η συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 5,4 δισ. ευρώ ή πάνω από 3%. Το μερίδιο της εξορυκτικής βιομηχανίας στο σύνολο της προστιθέμενης αξίας της εγχώριας βιομηχανίας έφτασε το 5,5%, ενώ το μερίδιο της απασχόλησης στο σύνολο της βιομηχανία με πάνω από 100.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης έφτασε το 3,7% κατατάσσοντάς τον στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη και στην 7η μεταξύ των κλάδων της βιομηχανίας στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις αντιστοιχούν στο 8,4% των εγχώριων επενδύσεων (300 εκατ. ευρώ ετησίως). Η αξία των εξαγωγών το 2016 έφτασε στο 1 δισ. ευρώ οδηγούμενη κυρίως από μέταλλα, μάρμαρα και βιομηχανικά ορυκτά. Μάλιστα, η εξωστρέφεια του κλάδου ολοένα αυξάνεται φτάνοντας να εξάγει το 80% των προϊόντων το 2016 σε χώρες όπως Ιταλία (16%), Γερμανία (10%) και ΗΠΑ (10%). Συγκεκριμένα προς τις ΗΠΑ -την τιμώμενη χώρα στη φετινή ΔΕΘ- οι εξαγωγές ανέρχονται σε 180 εκατ. ευρώ και αποτελούνται από βιομηχανικά ορυκτά (22%), μη σιδηρούχα μεταλλεύματα όπως αργίλιο και αλουμίνα (10%) και αλουμίνιο 4%.

Δίνοντας το περίγραμμα των πλεονεκτημάτων του μεταλλευτικού κλάδου που οδήγησαν στην επιτυχημένη πορεία του, ο πρόεδρος του ΣΜΕ τόνισε ότι και σήμερα αποτελούν το κλειδί για τη μελλοντική του ανάπτυξη και είναι:

  • Καινοτομία: Ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων, υλικών και εφαρμογών, έρευνα και ανάπτυξη κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας αξίας και ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας
  • Ανθρώπινο κεφάλαιο: Συστηματική επένδυση στην εκπαίδευση (8,3 ώρες ανά εργαζόμενο για τα μέλη του ΣΜΕ), προγράμματα απασχόλησης νέων (4 από τα μέλη του ΣΜΕ) και συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασιακή αγορά και τη συγκράτηση του brain drain
  • Αξιοποίηση πόρων: Συστηματική έρευνα και επενδύσεις για τη μετατροπή πόρων σε βεβαιωμένα αποθέματα και ταυτόχρονη αξιοποίηση του πλεονεκτήματος στις μεταφορές. Για τη συνέχιση και ανάπτυξη της πορείας του κλάδου, σύμφωνα με τον κ. Κεφάλα, θα πρέπει να υπάρξει μεταξύ άλλων ενεργοποίηση μηχανισμών και κινήτρων για επενδύσεις, πρόσβαση σε υποδομές, σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον, γρήγορες δικαστικές αποφάσεις και πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης καινοτομίας και έρευνας

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, της Χρύσας Λιάγγου, 13/9/2018]