ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΝΕΑ ΦΟΥΡΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η Ελληνικός Χρυσός, για 6η συνεχόμενη χρονιά, υποδέχτηκε νέους από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, μέσω του Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης της εταιρείας.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη μεταλλευτική δραστηριότητα του τόπου τους, μέσα από πρακτική εξάσκηση σε διαφορετικούς τομείς του κλάδου, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην πενταετία 2013 – 2017 στο πρόγραμμα θερινής απασχόλησης συμμετείχαν 1.372 φοιτητές.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα η εταιρεία έχει καταβάλει το ποσό των 600.000 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση των συμμετεχόντων, ενώ η συνολική επένδυση της Ελληνικός Χρυσός σ’ αυτό το κομμάτι tτης εταιρικής ευθύνης αγγίζει τα 935.000 ευρώ.

Τέλος, το 2017 η Ελληνικός Χρυσός γι’ αυτή την πολύπλευρη στήριξη προς την Νέα Γενιά συνολικά και προς τον φοιτητόκοσμο του Δήμου Αριστοτέλη ειδικότερα τιμήθηκε με το χρυσό βραβείο στο “HR AWARDS” .

*Η φωτογραφία της ανάρτησης είναι από παρελθούσες αναρτήσεις του αρχείου μας.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.com, από HellasGold, 1/8/2018]