ΕΡΧΟΝΤΑΙ 6.000 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ Η ΔΕΗ!

Οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ θα κλείσουν ή θα πωληθούν, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα χιλιαδες εργαζόμενοι είτε να αποχωρήσουν με προγράμματα εθελουσίας ή να μετακινηθούν στις εταιρείες των νεων ιδιοκτητών τους, αντίστοιχα.

Αποχωρήσεις 6.000 εργαζομένων, αλλαγές στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας με πιθανές μειώσεις των εκπτώσεων προς τους καταναλωτές και άγριο κυνήγι των οφειλετών ώστε να εισπραχθούν 1 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2022 προβλέπει συμφωνά με πληροφορίες το πενταετές στρατηγικό επιχειρησιακό πλάνο που εκπόνησε η McKinsey & Company, προκειμένου η ΔΕΗ να μη διατρέξει τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης. Το πολύκροτο επιχειρησιακό σχέδιο της δημόσιας επιχείρησης που τιτλοφορείται Project Compass –Σχέδιο Πυξίδα– παρουσιάστηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα. Σε αυτά όμως δεν αποκαλύφθηκαν οι καυτές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου η εταιρεία να καταστεί βιώσιμη και να πορευθεί στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πηγές των ΝΕΩΝ αναφέρουν ότι το στρατηγικό σχέδιο προβλέπει τη μείωση του προσωπικού της ΔΕΗ κατά 6.000 εργαζομένους έως το τέλος του 2022, από 17.519 μισθοδοτούμενου προσωπικού σε επίπεδο ομίλου (συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών του ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες). Στη μητρική εταιρεία (ορυχεία, παραγωγή, εμπορία και διοίκηση) εργάζονται 10.657 άτομα. Το Σχέδιο Πυξίδα προβλέπει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποχώρηση περισσότερων από 2.000 εργαζομένων με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, σε περισσότερους από 1.000 συμβασιούχους δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις, γύρω στους 1.300 που απασχολούνται στις προς πώληση λιγνιτικές μονάδες της Μελίτης και της Μεγαλόπολης θα περάσουν στους νέους ιδιοκτήτες, ενώ σε περίπου 1.000 υπολογίζονται οι κανονικές συνταξιοδοτήσεις. Επίσης σημαντικός αριθμός εργαζομένων θα φύγει λόγω της απόσυρσης από τη λειτουργία λιγνιτικών και πετρελαϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πέραν αυτών των αποχωρήσεων όμως το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει και προσλήψεις νέου προσωπικού, τηρώντας τον κανόνα 3 αποχωρήσεις προς 1 πρόσληψη. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης έχει μιλήσει ανά τακτά διαστήματα για την ανάγκη ανανέωσης του έμψυχου υλικού του ομίλου λόγω του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας. Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας όλου του προσωπικού του ομίλου ανέρχεται σε περισσότερα από 820 εκατ. ευρώ. Ανεπίσημες εκτιμήσεις με τις προαναφερόμενες αποχωρήσεις των 6.000 εργαζομένων δείχνουν ότι θα εξοικονομηθεί ποσό της τάξεως των 280 εκατ. ευρώ.

Παρεμβάσεις έρχονται και στον τομέα της λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, οι οποίες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το επιχειρησιακό σχέδιο, αναμένεται να ανεβάσουν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 90 με 100 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μέρος της αύξησης των κερδών θα προέλθει από την τιμολογιακή πολιτική και υπό το πρίσμα αυτό εξετάζεται η μείωση ή και η κατάργηση των εκ πτώσεων συνέπειας (6% έως 15% για προπληρωμές ή εμπρόθεσμες πληρωμές λογαριασμών) που χορηγεί η εταιρεία στους καταναλωτές. Αν συμβεί αυτό, οι λογαριασμοί αναμένεται εμμέσως να αυξηθούν σε σχέση με τα επίπεδα που έχουν διαμορφωθεί με την έκπτωση του 15%. Ενα άλλο σημείο παρέμβασης αφορά στις ανείσπρακτες οφειλές από πελάτες. Ανέρχονται σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ και προβλέπεται η είσπραξη ποσού 1 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας.

 

[ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ, του Χρήστου Κολώνα, 14/07/2018]