ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Γ.Π.Σ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Τίθεται σε διαβούλευση η πρόταση για την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ και ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ των Γ.Π.Σ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ και ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ.

Οι φορείς, σύλλογοι, σωματεία, καθώς και ο κάθε πολίτης μεμονωμένα μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου (Δημαρχείο Ιερισσού, Αγίου Όρους 2 ΤΚ 630 75), εντός 20 ημερών και έως τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Α. Ανάλυση του περιεχομένου του Γ.Π.Σ. των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη & καταγραφή ασυμφωνιών εδώ

Β. Καταγραφή σφαλμάτων, ελλείψεων και προβληματικών ρυθμίσεων ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αριστοτέλη εδώ

Γ. Προτάσεις αναθεώρησης – τροποποίηση ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αριστοτέλη εδώ

Δ. Ολοκλήρωση τροποποίησης των τριών Γ.Π.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη εδώ

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 5/6/2018]