ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑ ΥΠΕΡΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

Δυσμενέστερη και από αυτή του ΟΟΣΑ είναι η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία του ΑΕΠ, όπως παρουσιάστηκε σήμερα στις Εαρινές της εκτιμήσεις.

Η Κομισιόν υπολογίζει ότι η αύξηση του ΑΕΠ φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,9% (σε σχέση με 2,5% που εκτιμούσε πριν), έναντι 2% εκτίμησης του ΟΟΣΑ και 2,3% πρόβλεψης στην οποία βασιζόταν μέχρι σήμερα η κυβέρνηση για το νέο μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό που συντάσσει (και προφανώς πλέον πρέπει να προσαρμοσθεί). Για το 2019 υπολογίζει την ανάπτυξη στο 2,3%.

Οι πιέσεις στο ΑΕΠ συνδέονται με υπερπλεονάσματα που επίσης προβλέπει η Επιτροπή και αποδεικνύουν την πίεση που δέχθηκε η αγορά και η κατανάλωση. Στους συνοδευτικούς πίνακες της έκθεσης περιλαμβάνεται η εκτίμηση ότι θα φτάσουν φέτος και το 2019 στο 3,7% του ΑΕΠ σε όρους Eurostat.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι η πρόβλεψη αυτή συνδέεται με το δεδομένο ότι θα εφαρμοσθούν όλα τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί  στο μνημόνιο (και το πακέτο του 2019-2021 αλλά μαζί με τα αντίμετρα).

Η Επιτροπή σημειώνει πάντως ότι  η πρόβλεψη για επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου δεν λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την επαναλαμβανόμενη υπερσυγκράτηση δαπανών, γεγονός που δημιουργεί σημαντικό παράγοντα νέας υπεραπόδοσης.

Οι κίνδυνοι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει όμως και κινδύνους για τα πλεονάσματα που όπως αναφέρει σχετίζονται κυρίως με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις μισθολογικές παρεμβάσεις, καθώς το μέγεθος και η καταγραφή των επιπτώσεων δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Αλλά και την έγκαιρη ολοκλήρωση των τρεχουσών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των αντικειμενικών αξιών και τον  επαναπροσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ

Γενικότερα για τις αναπτυξιακές προοπτικές αναφέρει ότι εξαρτώνται από την ομαλή ολοκλήρωση της 4ης και τελικής αναθεώρησης και προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος.

Καταγράφει και κινδύνους αναφορικά με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και με τις περιφερειακές γεωπολιτικές εντάσεις.

Η ιδιωτική κατανάλωση “ευθύνεται” για τη χαμηλότερη ανάπτυξη

“Η οικονομία της Ελλάδας αυξήθηκε πέρσι κατά 1,4%. Για πρώτη φορά μετά το 2007 η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ξεπέρασε το 1%. Η οικονομική ανάκαμψη αναμένεται να επιταχυνθεί αν ολοκληρωθεί επιτυχώς το πρόγραμμα, η ανεργία αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 20% το 2019, για πρώτη φορά μετά το 2011 ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% 2018 και 2019″ σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ωστόσο, αναφερόμενη στο τελευταίο τρίμηνο του έτους υπογραμμίζει ότι  ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν πολύ χαμηλός λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης (0,1% συνεισφορά), ενώ η δημόσια κατανάλωση συμπίεσε κατά 0,2% την ανάπτυξη.

Η κατάσταση αυτή “υποδηλώνει ότι τα νοικοκυριά μπορεί να είναι πιο πιεσμένα οικονομικά από ό,τι είχε υποτεθεί προηγουμένως και ότι η βελτίωση σε όρους απασχόλησης θα πάρει πιο πολύ χρόνο για να μετατραπεί σε αύξηση της κατανάλωσης”.

Προβλέπει πάντως ότι η χρονιά θα είναι καλή για τον τουρισμό, ενώ οι εξαγωγές αγαθών αναμένεται να φθάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Εκτιμά παράλληλα ότι η ζήτηση για εισαγωγές θα είναι επίσης ισχυρή ως αποτέλεσμα της αύξησης των επενδύσεων.

Οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να παραμείνουν υποτονικές και οι μισθοί αναμένεται να αυξηθούν ελαφρώς.

Στον τομέα της ανεργίας εκτιμά πως το 2018 θα υποχωρήσει στο 20,1% (προέβλεπε 20,4% στις φθινοπωρινές προβλέψεις) και στο 18,4% το 2019 (στις φθινοπωρινές προβλέψεις εκτιμούσε πως θα διαμορφωθεί στο 18,7%). Η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,7% το 2018 και κατά 1,8% το 2019.

Οι επενδύσεις  προβλέπεται να αυξηθούν κατά 10,3% (σε σχέση με 11,5% στις φθινοπωρινές προβλέψεις). Για το 2019, ωστόσο, η πρόβλεψη παραμένει σταθερή στο 12,1%.

Αμετάβλητες  παραμένουν οι προβλέψεις της Επιτροπής για τη μείωση του δημόσιου χρέους σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο. Εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 177,8% το 2018 (σε σχέση με 178,6% το 2017).  Για το 2019 προβλέπεται ότι θα μειωθεί στο 170,3%.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, της Δήμητρας Καδδά, 3/5/2018]