ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΧΘΡΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σε έμμεση ή πλήρη ομολογία ότι το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα είναι εχθρικό για τις επενδύσεις, ειδικά τις μεγάλες, προχώρησε μέσω του κειμένου του αναπτυξιακού σχεδίου η κυβέρνηση.

Στο φορολογικό σκέλος του αναπτυξιακού σχεδίου τονίζεται, εμμέσως πλην σαφώς, η ανάγκη για την ύπαρξη ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν να τιμολογήσουν σε βάθος χρόνου το κόστος και την απόσβεση της επένδυσής τους.

Ειδικότερα, στο σχέδιο σημειώνεται ότι “σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της δημιουργίας ενός σταθερού, προβλέψιμου και σταθερού φορολογικού συστήματος θα ενισχύσουν περαιτέρω τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και θα οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές εξωτερικές επιδράσεις. Ενδεικτικά, η ελληνική κυβέρνηση ενεργοποίησε μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διαδικασίες για τη σύναψη ειδικών φορολογικών συμφωνιών, όπως οι Προηγμένες Συμφωνίες Τιμολογήσεων (ΠΣΤ). Μια τέτοια επιλογή χρησιμοποιήθηκε για τον Διαδριατικό Αγωγό (TAP), εξασφαλίζοντας ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς για τους επενδυτές. Άλλοι στρατηγικοί προσανατολισμοί συμπεριλαμβάνουν, για παράδειγμα, συγκεκριμένα καθεστώτα φορολογικών ελαφρύνσεων σε επενδύσεις στον τομέα της πρωτοποριακής περιβαλλοντικής και κλιματικής έρευνας και τεχνολογίας”.

Επί της ουσίας η κυβέρνηση προαναγγέλλει μέσω του αναπτυξιακού σχεδίου τη δημιουργία ειδικών φορολογικών καθεστώτων για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων. Το φορολογικό πλαίσιο που θα συμφωνείται για τις επενδύσεις θα περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την καταβολή συγκεκριμένου και προαποφασισμένου ποσού φόρου εισοδήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. 20ετία). Μάλιστα το ποσό αυτό δεν θα αλλάζει ακόμη και όταν αλλάζει το φορολογικό πλαίσιο, δηλαδή αυξάνονται ή μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το αναπτυξιακό σχέδιο προβλέπει παράλληλα την παροχή φορολογικών κινήτρων για την πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου και του ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση το αναπτυξιακό σχέδιο αποτυπώνει και την προσγείωση πλέον της κυβέρνησης στην οικονομική πραγματικότητα αναγνωρίζοντας ότι χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις δεν υπάρχει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας καθώς και ότι η φορολογία για τις επιχειρήσεις πρέπει να μειωθεί. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι “η σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε εξαγωγικούς τομείς της οικονομίας και θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με πολλά μακροοικονομικά και φορολογικά οφέλη. Η μείωση της φορολογίας εταιρειών θα έχει άμεση επίδραση στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και θα στοχεύει στην παροχή βοήθειας στις εγχώριες επιχειρήσεις και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων”.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Σπύρου Δημητρέλη, 23/5/2018]