ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Από τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος, μετά τη θετική για την Ελληνικός Χρυσός απόφαση της Διαιτησίας εξαρτάται εάν το έργο στις Σκουριές, που βρίσκεται σε αναστολή από τις 9 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει εκ νέου. Χθες, το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου, θα διασφαλιστεί ότι θα παραχθεί καθαρός χρυσός, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως οι περιορισμοί που επιβάλει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και οι δεσμεύσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Τι έχει προηγηθεί

Στις Σκουριές, την ορεινή τοποθεσία του Δήμου Αριστοτέλη, η εταιρεία, μέχρι να περιοριστεί στις εργασίες συντήρησης, υλοποιούσε εργασίες επιφανειακής εκμετάλλευσης, απασχολώντας περίπου 500 εργαζομένους. Ωστόσο, η μη έκδοση από το υπουργείο Περιβάλλοντος των απαιτούμενων αδειών για την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, που αφορά το εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές, οδήγησε -τον περασμένο Νοέμβριο- την εταιρεία στην αναστολή των εκεί εργασιών.

Είχε προηγηθεί η προσφυγή του Δημοσίου στη Διαιτησία με στόχο να “εξακριβώσει εάν διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον μέσω της εγχώριας αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της περιοχής και σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και προδιαγραφές”.

Η διαιτησία ξεκίνησε επίσημα τον περασμένο Σεπτέμβριο, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η θυγατρική εταιρεία της Eldorado Gold τηρεί τη σύμβαση μεταβίβασης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων των μεταλλείων Κασσάνδρας (Ολυμπιάδα, Σκουριές, Στρατώνι).

Οι άδειες που εκκρεμούν…

Ως εκ τούτου, μετά την απόφαση της Διαιτησίας, η εταιρεία αναμένει την έκδοση δευτερευουσών αδειών για το έργο των Σκουριών, δεδομένου ότι και οι βασικές εγκρίσεις έχουν, ήδη, χορηγηθεί. Οι άδειες αυτές  σχετίζονται με τη τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η τροποποίηση αυτή, που αφορά την μετατόπιση της μονάδας σε σχέση με την αρχική χωροθέτηση, υπήρξε αναγκαία προκειμένου να προστατευθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν στην έκταση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η χορήγηση των εν λόγω αδειών “ρουτίνας” θα επιτρέψουν την κατασκευή του εργοστασίου μεταλλουργίας που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, το οποίο για να λειτουργήσει θα πρέπει να τροφοδοτείται από τα συμπυκνώματα τόσο του μεταλλείου της Ολυμπιάδας όσο και των Σκουριών.

Όσον αφορά την απόθεση τελμάτων που παράγονται από τη δραστηριότητα στις Σκουριές, η Ελληνικός Χρυσός προχώρησε, τέλη Μαρτίου, στην ανανέωση των παραμέτρων της αρχικής μελέτης (τροποποιώντας το προσάρτημα 3 της σχετικής Τεχνικής Μελέτης). Στόχος είναι η περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων με τη χρήση τεχνολογίας “νέας γενιάς”, κάτι που προβλέπει και η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές.

…και η εκκρεμής προσφυγή στο ΣτΕ

Μετά την απόφαση της διαιτησίας, ερώτημα αποτελεί τι μέλλει γενέσθαι με τις προσφυγές που έχει καταθέσει η Ελληνικός Χρυσός στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την ακύρωση των από 5/7/2016 και 2/11/2016 αποφάσεων Σκουρλέτη (τότε ΥΠΕΝ) με τις οποίες απορρίφθηκε η τεχνική μελέτη “Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θεϊκού οξέος Μαντέμ Λάκου”.

Οι συγκεκριμένες προσφυγές θα εκδικαστούν στις 5 Δεκεμβρίου 2018, με πηγές της εταιρείας να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη μελέτη είναι πλήρης, σε αυτή τη φάση, δηλαδή της αδειοδοτικής διαδικασίας, και θα εμπλουτιστεί προκειμένου το έργο να εισέλθει στην φάση της κατασκευής.

Ωστόσο, μετά την απόφαση της Διαιτησίας, τα δεδομένα δεν αποκλείεται να αλλάξουν και για τις εκκρεμείς αυτές προσφυγές στο ΣτΕ.

Πάντως, οι αγορές ερμήνευσαν ως καλά νέα τη θετική έκβαση της Διαιτησίας για την Eldorado Gold, με την τιμή της μετοχής να αγγίζει το 1 δολάριο. Η επόμενη μέρα για την εταιρεία σχετίζεται και με τη διασφάλιση  χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των έργων όχι μόνο στις Σκουριές, αλλά και στο Kisladag της Τουρκίας και στο Lamaque του Καναδά.