ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 2 ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η μείωση προήλθε κυρίως από την πτώση κατά 12,7% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων Λατομείων

Μείωση κατά 2% της βιομηχανικής παραγωγής Μείωση κατά 2% σημείωσε η Βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, όταν τον αντίστοιχο μήνα του 2017 ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε αύξηση 10,5%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2017, παρουσίασε μείωση 1,6%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018, παρουσίασε μείωση 2%. Η μείωση προήλθε κυρίως από την πτώση κατά 12,7% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων Λατομείων. Ακολούθησαν ο Δείκτης Παράγωγής Ηλεκτρισμού που σημείωσε πτώση κατά 6,1 % και ο Δείκτης Παροχής Νερού κατά 4%.

 

[ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ, 10/04/2018]