ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ…

Στην «Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου» που υπεβλήθη από την Ελληνικός Χρυσός στις 22/12/2004:

· Δεν υπήρξε μονομερής τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου από την εταιρεία
· Δεν μεταβάλλονται ανεπιτρέπτως τα συμφωνηθέντα μεταξύ των μερών
· Δεν συνίσταται ευθεία και σαφής παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 3 της Σύμβασης Μεταβίβασης, το οποίο αφορά στην παραγωγή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ως τελικού πέραν των εμπορεύσιμων καθαρών μετάλλων χρυσού, χαλκού και αργύρου
· Δεν διαταράσσεται το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης
· Δεν ματαιώνεται το αντικείμενο και ο σκοπός της σύμβασης