ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 120 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗΝ ELDORADO GOLD

Σκουριές: Η εταιρεία έχει καταρτήσει βελτιωμένη τεχνική μελέτη, που προβλέπει αισθητά μειωμένο αποτύπωμα

Στις αρχές Απριλίου αναμένει η Eldorado Gold την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαιτησίας μεταξύ της θυγατρικής της Ελληνικός Χρυσός και του ελληνικού Δημοσίου , όπως τονίζεται από την πλευρά της καναδικής πολυεθνικής στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της. Παράλληλα και ξεχωριστά από τη διαιτησία, όπως αναφέρεται, λίγο πριν, και συγκεκριμένα στις 29 Μαρτίου, η Eldorado Gold θα καταθέσει την πλήρη τεχνική μελέτη για τις Σκουριές, που θα περιλαμβάνει αναθεωρημένο σχέδιο και πρόβλεψη για αισθητά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με γνώστες του χώρου, η νέα τεχνική μελέτη της εταιρείας προβλέπει τη στερεοποίηση των τελμάτων (αφύγρανση απορριμμάτων) από τον χώρο των Σκουριών, με στόχο την καλύτερη περιβαλλοντικά διαχείρισή τους και την αποφυγή οποιοσδήποτε περίπτωσης διαρροής ή διαφυγής τους στο περιβάλλον. Πρόκειται για έργο που υπολογίζεται ότι θα κοστίσει στην Eldorado Gold γύρω στα 110-120 εκατ. δολ. επιπλέον.

Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της Eldorado αναφορικά με το έργο της στις Σκουριές επεσήμανε πως, εφόσον προχωρήσει το έργο, για την ολοκλήρωσή του θα επενδυθούν 689,2 εκατ. δολ. –για την πλήρη ανάπτυξη του ανοιχτού μεταλλείου και της πρώτης φάσης του υπόγειου μεταλλείου– (πέραν των 460 εκατ. δολ. που έχουν ήδη επενδυθεί) και επισημαίνει για μία ακόμη φορά τον θετικό αντίκτυπο που έχει στην ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας περίπου 1.000 άμεσων θέσεων εργασίας κατά τη φάση κατασκευής και τη δημιουργία κατά μέσο όρο 700 άμεσων θέσεων εργασίας ετησίως, καθώς και την προσκόμιση άμεσων φόρων και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ζωής του ορυχείου, ύψους 750 εκατ. δολ. (σε τρέχουσες τιμές μετάλλων) με χρονικό ορίζοντα τα 20 και πλέον έτη λειτουργίας και με βάση τα μέχρι τώρα αποθέματα.

Αναφορικά με τις επιδόσεις της εταιρείας, το 2017 η παραγωγή χρυσού ανήλθε στις 292.971 ουγκιές, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής παραγωγής (συμπύκνωμα χρυσού) της Ολυμπιάδας. Τα έσοδα από πωλήσεις 264.080 ουγκιών χρυσού ανήλθαν στα 333,3 εκατ. δολ. Η ρευστότητα της εταιρείας ανέρχεται στα 480 εκατ. δολ. Η καναδική πολυεθνική επισημαίνει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα το 2017 επηρεάστηκαν από τα χαμηλότερα μικτά κέρδη από τις δραστηριότητες εξόρυξης χρυσού, τα υψηλότερα έξοδα διερεύνησης και τα γενικά και διοικητικά έξοδα, καθώς και τις μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων. Οι απώλειες αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από κέρδος από εμπορεύσιμους τίτλους που σχετίζονται με την εξαγορά της Integra. Για το 2018 η Eldorado Gold αναμένει την παραγωγή 290.000-330.000 ουγκιών χρυσού.

Στην Ελλάδα, η παραγωγή χρυσού στην Ολυμπιάδα το 2017 ανήλθε στις 18.472 ουγκιές. Για το 2018 προβλέπεται παραγωγή 390.000 τόνων μικτού μεταλλεύματος (μικτό μετάλλευμα -χρυσός, ασήμι, μόλυβδος) εκ των οποίων προβλέπονται 55.000-65.000 ουγκιές χρυσού. Επίσης στη συγκεκριμένη περιοχή αναμένονται επενδύσεις ύψους 48 εκατ. δολ. Η ολοκλήρωση της φάσης II της Ολυμπιάδας ολοκληρώθηκε και η εμπορική παραγωγή πραγματοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Στο Στρατώνι η παραγωγή ακολούθησε όπως ήταν αναμενόμενο πτωτική πορεία λόγω εξάντλησης του κοιτάσματος και διαμορφώθηκε στους 150.700 τόνους μεταλλεύματος. Για το 2018 προβλέπεται εξόρυξη 160.000 τόνων μεταλλεύματος και δρομολογούνται στην περιοχή επενδύσεις ύψους 12,8 εκατ. δολ. για νέες γεωτρήσεις και εντοπισμό νέου κοιτάσματος.

Στις Σκουριές οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2017 ανήλθαν σε 73,2 εκατ. δολ. Ωστόσο, σύμφωνα με την Eldorado Gold, η ανάπτυξη των έργων επιβραδύνθηκε σημαντικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, λόγω διαφωνιών με την ελληνική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα η εταιρεία να περιοριστεί σε δράση συντήρησης και φροντίδας. Η κεφαλαιουχική δαπάνη για την ανάπτυξη στις Σκουριές για το 2018 αναμένεται να περιοριστεί στα 20 εκατ. δολ.

Από την άλλη πλευρά να σημειωθεί πως στις αρχές Μαρτίου 2018 το ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δύο εφέσεις κατά αντίστοιχων αποφάσεων του 25ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες είχαν ακυρωθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 1.734.000 ευρώ, που είχαν επιβληθεί στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Οι εφέσεις κατατέθηκαν έπειτα και από σχετική επιστολή του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου, ενώ τα πρόστιμα είχαν ακυρωθεί με απόφαση του διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών το 2017 έπειτα από προσφυγή που είχε κάνει η Ελληνικός Χρυσός.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 23/03/2018]