ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Η ΕΕ

Αποφασισμένη να προασπίσει τη βιομηχανία της Ευρώπης με δράσεις που θα διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάληψης μέτρων προστασίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ισχυρό μήνυμα που εξέπεμψε χθες το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ήδη βρει θετική ανταπόκριση και από τους συλλογικούς φορείς και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, όπου τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της βιομηχανικής βάσης της ΕΕ ως καθοριστικού παράγοντα για το μέλλον της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τονίζεται για άλλη μια φορά ότι “η Ευρωπαϊκή βιομηχανία παραμένει η κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την απασχόληση” και επισημαίνεται ότι η ΕΕ “χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση που θα αξιοποιεί και θα ενισχύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της οικονομίας και των επιχειρήσεών μας, υπό το φως μάλιστα των μέτρων βιομηχανικής πολιτικής (που λαμβάνονται) σε άλλες περιοχές του κόσμου”.

Σε μια συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη, λόγω της απόφασης του Προέδρου των ΗΠΑ να προχωρήσει στην επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου και στις χώρες της ΕΕ, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι “το διεθνές εμπόριο είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την απασχόληση” και αναγνωρίζουν τη σημασία των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και του διεθνούς εμπορίου για τη βιομηχανία της ΕΕ.

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ μιας εύρωστης πολιτικής διεθνούς εμπορίου “που υποστηρίζει ένα ανοικτό, βασισμένο σε κανόνες πολυμερές σύστημα διεθνούς εμπορίου, με κεντρικό το ρόλο του ΠΟΕ”, ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι “το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις μπορούν να είναι ελεύθερα μόνο εάν είναι επίσης δίκαια και αμοιβαία επωφελή. Στο πλαίσιο αυτό”, τονίζουν οι Υπουργοί της ΕΕ, “και προκειμένου να διασφαλιστούν πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, καλούνται όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να προετοιμάσουν την κατάλληλη απάντηση, ως προς την αντιμετώπιση των βιομηχανικών στρατηγικών τρίτων χωρών, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (και) στο πλαίσιο της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας μακροπρόθεσμα”.

Καθοριστικής σημασίας είναι, τέλος, και οι επισημάνσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας για την “ιδιαίτερη προσοχή” που θα πρέπει να δώσει η Ευρώπη “στην αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους” ώστε να μην δημιουργούνται σημαντικά μειονεκτήματα στον διεθνή ανταγωνισμό, ιδιαίτερα για την ενεργοβόρο βιομηχανία”.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Χάρη Φλουδόπουλου, 13/3/2018]