4,1% ΠΑΝΩ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟ 2017

Αύξηση 0,2% παρουσίασε ο δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής τον Δεκέμβριο, ενώ συνολικά το 2017 κατέγραψε άνοδο της τάξης του 4,1% και διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Ισχυρή ήταν τον Δεκέμβριο η επίδοση της μεταποίησης, καθώς αυξήθηκε κατά 6,3%

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, όσον αφορά τον εποχικά διορθωμένο γενικό δείκτη βιομηχανικής παραγωγής του Δεκεμβρίου παρουσίασε αύξηση 0,8% συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2017 – Από τις σημαντικότερες αυξήσεις που καταγράφηκαν για το 2017 αυτή στην εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων (+3,5%)

Οριακά αυξημένος ήταν τον Δεκέμβριο του 2017 ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενώ συνολικά το 2017 κατέγραψε αύξηση της τάξης του 4,1% και διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2016, έναντι αύξησης 2,5% που είχε καταγράφει τον Δεκέμβριο του 2016 συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2015.

Ύστερα από τη μεταβολή του Δεκεμβρίου, το 2017 έκλεισε με θετική μεταβολή της τάξεως του 4,1% συγκριτικά με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016.

Όσον αφορά τον εποχικά διορθωμένο γενικό δείκτη βιομηχανικής παραγωγής του Δεκεμβρίου, παρουσίασε αύξηση 0,8% συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2017.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,2% τον Δεκέμβριο του 2017 συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα προήλθε από τις ακόλουθες επιμέρους αυξήσεις: Κατά 6,3% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, βασικών μετάλλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, επίπλων.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή κατέγραψε τον Δεκέμβριο και τις ακόλουθες μειώσεις:

Κατά 8,8% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Κατά 13,6% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

Κατά 3,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Στο 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 η αύξηση του 4,1% συγκριτικά με το 2016 προήλθε από την αύξηση:

κατά 6,7% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων

Κατά 3,3% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

Κατά 7,7% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

Μείωση της τάξεως του 2,5% καταγράφηκε μόνο στον δείκτη παροχής νερού.

Από τους επιμέρους δείκτες οι σημαντικότερες αυξήσεις καταγράφηκαν για το 2017 στους ακόλουθους κλάδους:

 1. Στην εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (+15%)
 2. Στην εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων (+3,5%)
 3. Στα τρόφιμα (+1,9%)
 4. Στο ξύλο και στον φελλό (+1,2%)
 5. Στο χαρτί και στα προϊόντα από χαρτί (+1,9%)
 6. Στα παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα (+4,4%)
 7. Στα χημικά προϊόντα (+1,6%)
 8. Στα βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα (+14,1%)
 9. Στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+3%)
 10. Στα βασικά μέταλλα (+22,8%)
 11. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στα ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα (+10,9%)
 12. Στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (+7,2%)
 13. Στα μηχανήματα και στα είδη εξοπλισμού (+4,5%)
 14. Στα μηχανοκίνητα οχήματα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα (+14,1%)
 15. Στην παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος (+7,7%)

Μείωση από την άλλη παρατηρήθηκε στην επεξεργασία και παροχή φυσικού νερού (2,5%), στα έπιπλα (-2,2%), στον λοιπό εξοπλισμό μεταφορών (12,7%), στα μη μεταλλικά ορυκτά (-2%), στις εκτυπώσεις και στην αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (-10,9%), στα είδη ένδυσης (-8,1%), στις κλωστοϋφαντουργικές ύλες (-2,8%), στον καπνό (-18,5%) και στα ποτά (-6,8%).

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 10/2/2018]