Monthly Archives: February 2018

ΟΙ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ’ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α’ 230)

Εκδόθηκαν οι κανονιστικές αποφάσεις που προβλέπονται στον ν. 4512/2018 (Α΄5), άρθρα 43-72 για την εξορυκτική δραστηριότητα και ειδικότερα στα άρθρα 57-67 (για λατομική δραστηριότητα) και 68-76 (για μεταλλευτική δραστηριότητα) που αποτελούν εμβόλιμη παρέμβαση του ν. 4442/2016 (Α’ 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για τις ακόλουθες τέσσερις (4) ΚΥΑ:

  • Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428 (ΦΕΚ B 479, 15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις.  [καθεστώς Εγκρισης]
  • Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427  (ΦΕΚ Β 480, 15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών  [καθεστώς έγκρισης και γνωστοποίησης ανά περίπτωση]
  • Αριθμ. : ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426  (ΦΕΚ Β 480/15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών. [καθεστώς γνωστοποίησης]
  • Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429 (ΦΕΚ Β 481/15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης . [καθεστώς γνωστοποίησης]

Μπορείτε να δείτε τις αποφάσεις εδώ στον ιστότοπο «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ», στη διεύθυνση http://www.oryktosploutos.net/2018/02/44422016-230.html#.WpSAIKhua71 όπου έχουν ανέβει μέσω της εφαρμογής Scribd

[ΠΗΓΗ: oryktosploutos.net, του Πέτρου Τζεφέρη, 15/2/2018]

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: “ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ”

Την ανάγκη ενός αναπτυξιακού σχεδίου που θα κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και θα πείθει ότι έχουμε οριστικά απομακρυνθεί από πρακτικές του παρελθόντος, έχουμε διδαχθεί από τα λάθη μας και έχουμε επανέλθει σε τροχιά σύγκλισης με τις άλλες χώρες της Ευρώπης σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο αναμένεται να τονίσει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, παρουσιάζοντας σήμερα, στην 85η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της ΤτΕ, την Έκθεσή του για το 2017.

Αυτήν τη φορά η ΄Εκθεση του διοικητή της ΤτΕ θα περιλαμβάνει και τις εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, με κεντρικό στοιχείο στις εκτιμήσεις αυτές κάτι που αποτελεί εδώ και καιρό “αγκάθι” στις προσδοκίες της κυβέρνησης και τις θέσεις της ΤτΕ: την έξοδο με προληπτική γραμμή στήριξης.

Όπως έχει γράψει το Capital.gr, στην Έκθεση του διοικητή της ΤτΕ θα αποτυπώνεται η εκτίμηση ότι η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος θα πρέπει να συνδεθεί με την ενεργοποίηση μιας προληπτικής γραμμής στήριξης από τον ESM, η οποία θα λειτουργήσει ως εγγύηση για το αξιόχρεο της οικονομίας, στη θέση του προγράμματος που θα λήξει στις 20 Αυγούστου. Η εδώ και μήνες γνωστή θέση του κ. Στουρνάρα για την ανάγκη προληπτικής γραμμής στήριξης πλέον τίθεται ως θεμέλιο της ετήσιας Έκθεσης της ΤτΕ, η οποία θεσμικά και πολιτικά έχει βαρύνοντα ρόλο στις αποφάσεις των θεσμών που αφορούν την οικονομία.

“Ασπίδα” μετά την έξοδο

Τονίζοντας την ανάγκη αποφυγής λαθών του παρελθόντος, όπως  αλόγιστες, επεκτατικές πολιτικές που οδήγησαν στην κρίση, αλλά και αδυναμία των πολιτικών δυνάμεων να συγκλίνουν σε ένα κοινό σχέδιο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για την υπέρβασή της, ο κ. Στουρνάρας θα επισημάνει ότι κυρίαρχο ζήτημα τους επόμενους μήνες είναι η διεύρυνση και εμπέδωση της εμπιστοσύνης και η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, που θα επιτρέψει την επάνοδο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με διατηρήσιμους όρους μετά τη λήξη του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018.

Τα βήματα που θα συμβάλουν αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

  • Η αδιατάρακτη συνέχιση και ολοκλήρωση του προγράμματος με την ομαλή και σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων, η έγκαιρη νομοθέτηση και εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στην τρίτη αξιολόγηση και η επαρκής προετοιμασία για την έγκαιρη ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης, που θα σηματοδοτήσει το τέλος του προγράμματος.
  • Η εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσης του χρέους ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση της χώρας στις αγορές ομολόγων με βιώσιμους όρους και δευτερευόντως να διευκολυνθεί η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
  • Η πλήρης άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, σε συνάρτηση με τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.

Ο διοικητής της ΤτΕ θα επαναλάβει ότι βαρύνουσα σημασία θα έχει να περιγραφεί με σχετική ακρίβεια το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η ελληνική οικονομία μετά την έξοδο από το πρόγραμμα προσαρμογής τον ερχόμενο Αύγουστο. Ειδικότερα, να αποσαφηνιστούν α) η μορφή της εποπτείας στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής και β) εάν θα υπάρξει και με ποιους όρους χρηματοδοτική στήριξη των εταίρων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Όσον αφορά το πρώτο, είναι ήδη γνωστό ότι, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τη ζώνη του ευρώ, η Ελλάδα θα βρίσκεται σε καθεστώς εποπτείας, το οποίο θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι να αποπληρώσει πλήρως το 75% των επισήμων δανείων που έχει λάβει από χώρες της Ευρωζώνης, τον ΕΤΧΣ (EFSF) και τον ΕΜΣ (ESM). Δεν είναι ακόμη γνωστή η μορφή της χρηματοδοτικής στήριξης που ενδεχομένως θα αποφασιστεί. Εκτιμάται, πάντως, ότι, για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να εγγυάται την πρόσβαση του ελληνικού Δημοσίου σε χρηματοδότηση από τον ΕΜΣ (ESM), εάν και εφόσον χρειαστεί, μετά τη λήξη του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018. Αυτό παρέχει πρόσθετη ασφάλεια, που θα τονώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας και θα διευκολύνει την έξοδο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, θα επαναλάβει ο διοικητής της ΤτΕ.

Αναπτυξιακό σχέδιο

Η Έκθεση της ΤτΕ θα τονίζει την ανάγκη ενός αναπτυξιακού σχεδίου που θα κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και θα προσελκύει αναγκαίες ξένες επενδύσεις. Το σχέδιο αυτό, όπως θα πει ο κ. Στουρνάρας, μπορεί να στηριχθεί στις διακηρυγμένες στοχεύσεις και στις υπάρχουσες συγκλίσεις των πολιτικών δυνάμεων που δεν αμφισβητούν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και εκφράζουν τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. “Αν αυτή η συναίνεση εκφραστεί ενεργητικά και η σύγκρουση δώσει τη θέση της στη συνεννόηση, το 2018 μπορεί πράγματι να αποτελέσει ορόσημο στην πρόσφατη ιστορία μας”, αναμένεται να τονίσει ο διοικητής της ΤτΕ. Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, βασικοί άξονες του αναγκαίου αναπτυξιακού σχεδίου θα πρέπει να είναι οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα και στις αγορές, η άρση των εμποδίων που αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη, η βελτίωση της ποιότητας και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των θεσμών, η δημιουργία νέων θέσεων παραγωγικής εργασίας και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ θα προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 1,6% το 2017 και 2,4% και 2,5% για τα έτη 2018 και 2019, αντίστοιχα, με την επισήμανση ότι προκειμένου να ενισχυθεί ο μεσομακροπρόθεσμος δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκλήσεις όπως η υψηλή μακροχρόνια ανεργία, η υστέρηση των επενδύσεων, το υψηλό δημόσιο χρέος, η υψηλή φοροδιαφυγή και το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο κ. Στουρνάρας θα καλέσει τις τράπεζες ιδανικά να ξεπεράσουν τους στόχους για μείωση των NPLs, λαμβάνοντας πιο δραστικές αποφάσεις, ιδίως όσον αφορά τις ενέργειες αναδιάρθρωσης βιώσιμων επιχειρήσεων, τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και την εφαρμογή οριστικής λύσης για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, της Νένας Μαλλιάρα, 26/2/2018]

ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΔΝΤ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

Η συζήτηση για την περαιτέρω αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους άρχισε.

Κατά πως φαίνεται, όμως, έχει να ξεπεράσει έναν σκόπελο που ακούει στο όνομα “ΔΝΤ”.

Η φόρμουλα με την οποία επιχειρείται να βρεθεί δίοδος υπέρβασης της αντίθεσης μεταξύ Ευρωζώνης και ΔΝΤ για το χρέος έχει επίσης όνομα και λέγεται “γαλλική πρόταση”, παρά το ότι δεν έχει τίποτα το… γαλλικό.

Αλλά και αυτή έχει τις δυσκολίες της, καθώς το ΔΝΤ όχι μόνο επιμένει στις δικές του εκτιμήσεις, αλλά, πολύ περισσότερο, επιμένει σε συμφωνία πάνω σε συγκεκριμένες προβλέψεις και μέτρα, ενώ η “γαλλική πρόταση” είναι μια μαθηματική συνάρτηση με “μεταβλητές” που θα αλλάζουν ανάλογα με τις εξελίξεις.

Κάπου εκεί έχει σκαλώσει η προσπάθεια του ESM, ο οποίος επιμένει στον σχεδιασμό του, γιατί βλέπει τη συμφωνία για το χρέος στην Ελλάδα να αποτελεί στη συνέχεια το μοντέλο πάνω στο οποίο θα διαμορφωθεί το πλαίσιο-βάση με το οποίο θα αντιμετωπίζεται η κάθε μελλοντική κρίση χρέους στην Ευρωζώνη.

Η προοπτική αυτή, άλλωστε, θα αποτελέσει στη συνέχεια τη βάση για να κρατηθεί ζωντανή η διαδικασία ολοκλήρωσης της τραπεζικής ενοποίησης, με τον τρίτο πυλώνα, δηλαδή της συγκρότησης ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού εγγύησης καταθέσεων.

Όλα αυτά, δηλαδή, που έχουν τεθεί ως οι βασικές επόμενες “αλλαγές” στην αρχιτεκτονική της Ευρώπης.

Η γαλλική πρόταση και το ΔΝΤ

Η “γαλλική πρόταση”, που έχει κατ’ αρχήν γίνει αποδεκτή από το Eurogroup του Ιουνίου του 2017, στηρίζεται σε μια λογική η οποία λέει ότι, όσο καλύτερα θα πηγαίνει η ελληνική οικονομία, τόσο περισσότερα θα δίνει για την αποπληρωμή του χρέους της. Αντίστοιχα, όσο χειρότερη είναι η πορεία του ΑΕΠ, τόσο μικρότερη θα πρέπει να είναι η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού για την αποπληρωμή τόκων και χρεολυσίων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η “βιωσιμότητα” της διαδικασίες εξυπηρέτησης του χρέους και το ίδιο το χρέος, δηλαδή η μακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση και αποπληρωμή του.

Το σχέδιο του ESM προβλέπει ότι η συνάρτηση αυτή θα συνοδεύεται με την οικειοθελή δέσμευση της Ελλάδας με ένα “αναπτυξιακό πρόγραμμα”, το οποίο, όμως, θα περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τις ήδη νομοθετημένες μεταρρυθμίσεις (με το τρίτο πρόγραμμα). Η τυχόν ανάκλησή τους θα οδηγεί σε αναστολή των όρων ελάφρυνσης του χρέους. Όλα αυτά πέραν και παράλληλα με την αυξημένη εποπτεία του αναθεωρημένου Συμφώνου Σταθερότητας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο λύσης, το ΔΝΤ έχει τις αντιρρήσεις του.

Κατά τη “λογική” του ΔΝΤ, ο συσχετισμός της πορείας της οικονομίας με το ύψος της εξυπηρέτησης του χρέους πρέπει να είναι συγκεκριμένος και όχι μια μαθηματική συνάρτηση. Για τον λόγο αυτό, θέτει ως προϋπόθεση τη διαμόρφωση συγκεκριμένων μεγεθών για το ΑΕΠ και την εξυπηρέτηση του χρέους.

Και το πρόβλημα πλέον έχει καταλήξει στο “πού” θα διαμορφωθούν τα σενάρια για το ΑΕΠ και την εξυπηρέτηση του χρέους με συγκεκριμένα μεγέθη, με τις προβλέψεις του ΔΝΤ ή της Ευρωζώνης, ή και των δύο μαζί.

Η διελκυστίνδα έχει αρχίσει, αλλά δύσκολα θα βρεθούν σενάρια που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές…

Καμπή η επόμενη αναβάθμιση

Η πρόσφατη εσπευσμένη αναβάθμιση από τη Moody’s κατά δύο βαθμίδες, από το “Caa2” σε “Β3”, ερμηνεύθηκε ανεπισήμως ως αναγκαία για να μπορεί ο οίκος αξιολόγησης να προχωρήσει έγκαιρα σε νέα αναβάθμιση με το τέλος της τέταρτης αξιολόγησης.

Παρά το γεγονός ότι η “εξήγηση” αυτή δεν φαίνεται να καλύπτει τις απορίες της αγοράς, εντούτοις πράγματι υφίσταται ένα θέμα, καθώς η Moody’s, κατ’ εξοχήν “δύσκολη” στις αναβαθμίσεις για την Ελλάδα, είχε μείνει πίσω σε σχέση με τους άλλους οίκους όσον αφορά την προσαρμογή της βαθμίδας αξιοπιστίας μετά τη δεύτερη και την τρίτη αξιολόγηση.

Τώρα αναπάντεχα τοποθετεί την αξιολόγηση της Ελλάδας σε επίπεδα που αυτή ήταν πριν από το 2011, ήτοι μία βαθμίδα υψηλότερα από εκεί που ήταν το 2014, όταν είχε και πάλι τεθεί θέμα επιστροφής στις αγορές.

Εφόσον οι διαπραγματεύσεις για το χρέος οδηγήσουν έγκαιρα σε αποτέλεσμα με την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, τότε και οι τρεις οίκοι θα πρέπει άμεσα να προβούν σε νέα αξιολόγηση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι στο μεταξύ θα έχουν, εκτός απροόπτου, μεσολαβήσει και νέες εκδόσεις ομολόγων, που θα πρέπει να αξιολογηθούν από τους δύο τουλάχιστον εκ των τριών οίκων. Οι αξιολογήσεις αυτές θα αποτυπώσουν ως ενδιάμεσα βήματα τις προθέσεις των τριών οίκων όσον αφορά την αναβάθμιση. Και αναγκαστικά θα επηρεάσουν –και θα επηρεαστούν– από το πώς θα κλείσει η συμφωνία για το χρέος.

Υπό ομαλές συνθήκες, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για την αναβάθμιση της Ελλάδας σε επίπεδο “ΒΒ” (“-” ή “+”) για Fitch και S&P και “Ca” (“2” ή “3”) για τη Moody’s. Σε κάθε περίπτωση, το “BB” θα αποτελέσει την επισφράγιση της προσδοκίας “ομαλής” επιστροφής στις αγορές, παρά το γεγονός ότι η “βαθμολογία” αυτή παραμένει non investment για τις διεθνείς αγορές. Οι εξελίξεις αυτές, βέβαια, προϋποθέτουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας διευκρινίσεων για τα επιπλέον μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και το “πράσινο φως” από πλευράς Ευρωζώνης του “αναπτυξιακού προγράμματος” που θα καταθέσει το ελληνικό ΥΠΟΙΚ. Μέχρι τότε το ΔΝΤ κρατά για τον εαυτό του το δικαίωμα να διατηρεί σε εκκρεμότητα τη στάση του απέναντι στη “βιωσιμότητα” του ελληνικού χρέους…   

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Γ. Αγγέλη, 25/2/2018]

ΝΟΥΙ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ NPLs

Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να κάνουν περισσότερα για να μειώσουν τα “κόκκινα” δάνεια (NPLs) που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους αναφέρει η επικεφαλής του SSM σε συνέντευξή της στο “Βήμα της Κυριακής” που αναμεταδίδει το Reuters, επιβεβαιώνοντας πλήρως πληροφορίες του Capital.gr.

Η Daniele Nouy δηλώνει ότι η διαχείριση των NPLs, ώστε να καταστούν βιώσιμα, “είναι μια μεγάλη δουλειά σε εξέλιξη”, την οποία χαρακτήρισε “απόλυτη προτεραιότητα”.  

“Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να κάνουν περισσότερα και ταχύτερα”, δηλώνει, προσθέτοντας ότι οι  τράπεζες έχουν καλές δυνατότητες κερδοφορίας οι οποίες, όμως, ακυρώνονται από την ανάγκη για προβλέψεις έναντι των “κόκκινων” δανείων.

“Για αυτό τον λόγο είναι απόλυτη προτεραιότητα για τις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν δραστικά την παραγωγή νέων NPLs, βελτιώνοντας τα πιστωτικά τους κριτήρια, καθαρίζοντας παράλληλα τους ισολογισμούς τους”, συμπληρώνει.   

Όπως είναι γνωστό, οι τράπεζες έχουν συμφωνήσει με την ΕΚΤ να μειώσουν τα NPLs ως τα τέλη του 2019 κατά 40%. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να απελευθερώσουν ρευστότητα σε υγιείς τομείς της οικονομίας, η οποία προς το παρόν επανακάμπτει σε αργούς ρυθμούς.  

“Αν επιτευχθεί μια τέτοια βελτίωση ως το 2019, τότε οι τράπεζες θα μπορούν καλύτερα να αφιερώσουν τους πόρους τους στις… παραδοσιακές τους εργασίες”, τονίζει η επικεφαλής του SSM.

Η Ελλάδα πέρασε νομοθεσία για το πλαίσιο διαχείρισης των “κόκκινων” δανείων, αλλά χρειάζεται να επιταχύνει τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αναφέρει.

“Η ψήφιση νόμων είναι απλά το πρώτο βήμα. Πρέπει επίσης να τεθούν σε ισχύ και εφαρμοστούν. Και εδώ τα πράγματα θα μπορούσαν να κινηθούν ταχύτερα. Για παράδειγμα, η αποτελεσματική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είναι ουσιώδης”, δηλώνει χαρακτηριστικά η κ. Nouy.  

Όσον αφορά τα stress test των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών, η ΕΚΤ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους τον ερχόμενο Μάιο.

Η κ. Nouy αναφέρει ότι το αποτέλεσμά τους θα γίνει γνωστό πριν τη λήξη του προγράμματος διάσωσης, “έτσι ώστε οποιαδήποτε ενέργεια, αν χρειαστεί, να ληφθεί έγκαιρα”.

“Αυτά τα stress test δεν είναι μια άσκηση που περνάς ή αποτυγχάνεις”, ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι η ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης θα αποφασιστεί ανά περίπτωση από την ΕΚΤ.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, 24/2/2018]

ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Ο δρ. γεωλόγος του Α.Π.Θ. Μάρκος Βαξεβανόπουλος (δεξιά)

Ένας Βολιώτης, ο κ. Μάρκος Βαξεβανόπουλος δρ. γεωλόγος του ΑΠΘ, συνεπικουρεί στο έργο μιας ομάδας Γάλλων αρχαιολόγων, η οποία σκάβει σε περιοχές όπου οι αρχαίοι Αιγύπτιοι αναζητούσαν τον χρυσό. Ο ίδιος έχει αναλάβει τη γεωλογική μελέτη των αρχαίων μεταλλείων και των θέσεων μεταλλουργίας.

Μία ομάδα Γάλλων αρχαιολόγων από το 2014 σκάβει στη λεγάμενη Ανατολική ‘Ερημο (Eastern Desert) σε περιοχές όπου οι αρχαίοι Αιγύπτιοι αναζητούσαν τον πολυπόθητο χρυσό. Πάνω από 90 σημεία εμφάνισης χρυσού έχουν καταγραφεί σε αυτή την περιοχή της Αιγύπτου, από τα οποία τα περισσότερα έχουν τύχει εκμετάλλευσης από τους Φαραωνικούς χρόνους, την Πτολεμαϊκή περίοδο και τα Ρωμαϊκά χρόνια μέχρι και τη σημερινή εποχή. Υπό αντίξοες συνθήκες και με όλους τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε ένα τέτοιο αφιλόξενο περιβάλλον, η ερευνητική αποστολή έχει ανασκάψει θέσεις με ιδιαίτερο αρχαιολογικό, αλλά και γεωλογικό ενδιαφέρον

Από το 2016 στο έργο αυτό συνεπικουρεί ο δρ. γεωλόγος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μάρκος Βαξεβανόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει τη γεωλογική μελέτη των αρχαίων μεταλλείων και των θέσεων μεταλλουργίας. Μάλιστα φέτος θα δημοσιευθεί το πρώτο βιβλίο με τα αποτελέσματα της διεπιστημονικής έρευνας από συγκεκριμένη μεταλλευτική περιοχή.

Όπως τόνισε ο ίδιος, «τον φετινό Ιανουάριο η έρευνα περιελάμβανε τον αναγνωριστικό εντοπισμό αρχαίων μεταλλείων χρυσού, τα οποία παραμένουν άθικτα εδώ και χιλιετίες ανατολικά του ποταμού Νείλου. Μέσα στα πετρώματα της νοτιοανατολικής Σαχάρας υπάρχουν φλέβες χαλαζία όπου εντοπίζονται αξιόλογες περιεκτικότητες χρυσού. Αυτές οι φλέβες γίνονται ο οδηγός για τη διάνοιξη επιφανειακών και υπόγειων μεταλλείων που φθάνουν σε βάθος μέχρι 110 μέτρα. Με τη χρήση της πέτρας στους Φαραωνικούς χρόνους και σιδερένιων εργαλείων στις μετέπειτα περιόδους οι αρχαίοι χρυσωρύχοι έχουν διανοίξει χιλιόμετρα μεταλλευτικών στοών αναζητώντας κυρίως τον χρυσό».

Σε όλες αυτές τις θέσεις μεταλλείων αναπτύσσονται δίπλα οικισμοί μεταλλωρύχων με εντυπωσιακές κατασκευές και ευρήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία του μεταλλεύματος. Τεράστιες μυλόπετρες, εκτεταμένοι και άθικτοι οικισμοί ξεπροβάλλουν σε κάθε γωνιά της ερήμου. Εντύπωση προκαλούν τα υπολείμματα από οικισμούς της Πτολεμαϊκής περιόδου, όπου η ελληνική επιρροή μετά την κατάκτηση της περιοχής από τον Μ. Αλέξανδρο και τη δημιουργία της δυναστείας των Πτολεμαίων είναι έντονη, ακόμη και στις βραχογραφίες που συναντώνται στους βράχους της ερήμου.

Βέβαια όλες αυτές οι θέσεις γίνονται αντικείμενο σύγχρονης εκμετάλλευσης είτε από εταιρείες είτε από μεμονωμένους χρυσοθήρες που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στον πλήρη αφανισμό των αρχαίων στοιχείων.

Ο κ. Μάρκος Βαξεβανόπουλος επισήμανε ότι «σκοπός της επιστημονικής ομάδας είναι να προλάβει να ερευνήσει τα μεταλλεία της αρχαίας Αιγύπτου και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την τεχνολογία εξόρυξης και απόληψης του επιθυμητού μετάλλου, καθώς και για τις συνθήκες που επικρατούσαν στα αρχαία μεταλλεία, με την έρευνα να συνεχίζεται και τον Ιανουάριο του 2019».

 

[ΠΗΓΗ: ΘΕΣΣΑΛΙΑ, 25/2/2018]