Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: “ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ”

Την ανάγκη ενός αναπτυξιακού σχεδίου που θα κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και θα πείθει ότι έχουμε οριστικά απομακρυνθεί από πρακτικές του παρελθόντος, έχουμε διδαχθεί από τα λάθη μας και έχουμε επανέλθει σε τροχιά σύγκλισης με τις άλλες χώρες της Ευρώπης σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο αναμένεται να τονίσει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, παρουσιάζοντας σήμερα, στην 85η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της ΤτΕ, την Έκθεσή του για το 2017.

Αυτήν τη φορά η ΄Εκθεση του διοικητή της ΤτΕ θα περιλαμβάνει και τις εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, με κεντρικό στοιχείο στις εκτιμήσεις αυτές κάτι που αποτελεί εδώ και καιρό “αγκάθι” στις προσδοκίες της κυβέρνησης και τις θέσεις της ΤτΕ: την έξοδο με προληπτική γραμμή στήριξης.

Όπως έχει γράψει το Capital.gr, στην Έκθεση του διοικητή της ΤτΕ θα αποτυπώνεται η εκτίμηση ότι η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος θα πρέπει να συνδεθεί με την ενεργοποίηση μιας προληπτικής γραμμής στήριξης από τον ESM, η οποία θα λειτουργήσει ως εγγύηση για το αξιόχρεο της οικονομίας, στη θέση του προγράμματος που θα λήξει στις 20 Αυγούστου. Η εδώ και μήνες γνωστή θέση του κ. Στουρνάρα για την ανάγκη προληπτικής γραμμής στήριξης πλέον τίθεται ως θεμέλιο της ετήσιας Έκθεσης της ΤτΕ, η οποία θεσμικά και πολιτικά έχει βαρύνοντα ρόλο στις αποφάσεις των θεσμών που αφορούν την οικονομία.

“Ασπίδα” μετά την έξοδο

Τονίζοντας την ανάγκη αποφυγής λαθών του παρελθόντος, όπως  αλόγιστες, επεκτατικές πολιτικές που οδήγησαν στην κρίση, αλλά και αδυναμία των πολιτικών δυνάμεων να συγκλίνουν σε ένα κοινό σχέδιο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για την υπέρβασή της, ο κ. Στουρνάρας θα επισημάνει ότι κυρίαρχο ζήτημα τους επόμενους μήνες είναι η διεύρυνση και εμπέδωση της εμπιστοσύνης και η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, που θα επιτρέψει την επάνοδο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με διατηρήσιμους όρους μετά τη λήξη του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018.

Τα βήματα που θα συμβάλουν αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

  • Η αδιατάρακτη συνέχιση και ολοκλήρωση του προγράμματος με την ομαλή και σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων, η έγκαιρη νομοθέτηση και εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στην τρίτη αξιολόγηση και η επαρκής προετοιμασία για την έγκαιρη ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης, που θα σηματοδοτήσει το τέλος του προγράμματος.
  • Η εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσης του χρέους ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση της χώρας στις αγορές ομολόγων με βιώσιμους όρους και δευτερευόντως να διευκολυνθεί η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
  • Η πλήρης άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, σε συνάρτηση με τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.

Ο διοικητής της ΤτΕ θα επαναλάβει ότι βαρύνουσα σημασία θα έχει να περιγραφεί με σχετική ακρίβεια το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η ελληνική οικονομία μετά την έξοδο από το πρόγραμμα προσαρμογής τον ερχόμενο Αύγουστο. Ειδικότερα, να αποσαφηνιστούν α) η μορφή της εποπτείας στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής και β) εάν θα υπάρξει και με ποιους όρους χρηματοδοτική στήριξη των εταίρων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Όσον αφορά το πρώτο, είναι ήδη γνωστό ότι, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τη ζώνη του ευρώ, η Ελλάδα θα βρίσκεται σε καθεστώς εποπτείας, το οποίο θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι να αποπληρώσει πλήρως το 75% των επισήμων δανείων που έχει λάβει από χώρες της Ευρωζώνης, τον ΕΤΧΣ (EFSF) και τον ΕΜΣ (ESM). Δεν είναι ακόμη γνωστή η μορφή της χρηματοδοτικής στήριξης που ενδεχομένως θα αποφασιστεί. Εκτιμάται, πάντως, ότι, για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να εγγυάται την πρόσβαση του ελληνικού Δημοσίου σε χρηματοδότηση από τον ΕΜΣ (ESM), εάν και εφόσον χρειαστεί, μετά τη λήξη του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018. Αυτό παρέχει πρόσθετη ασφάλεια, που θα τονώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας και θα διευκολύνει την έξοδο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, θα επαναλάβει ο διοικητής της ΤτΕ.

Αναπτυξιακό σχέδιο

Η Έκθεση της ΤτΕ θα τονίζει την ανάγκη ενός αναπτυξιακού σχεδίου που θα κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και θα προσελκύει αναγκαίες ξένες επενδύσεις. Το σχέδιο αυτό, όπως θα πει ο κ. Στουρνάρας, μπορεί να στηριχθεί στις διακηρυγμένες στοχεύσεις και στις υπάρχουσες συγκλίσεις των πολιτικών δυνάμεων που δεν αμφισβητούν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και εκφράζουν τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. “Αν αυτή η συναίνεση εκφραστεί ενεργητικά και η σύγκρουση δώσει τη θέση της στη συνεννόηση, το 2018 μπορεί πράγματι να αποτελέσει ορόσημο στην πρόσφατη ιστορία μας”, αναμένεται να τονίσει ο διοικητής της ΤτΕ. Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, βασικοί άξονες του αναγκαίου αναπτυξιακού σχεδίου θα πρέπει να είναι οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα και στις αγορές, η άρση των εμποδίων που αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη, η βελτίωση της ποιότητας και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των θεσμών, η δημιουργία νέων θέσεων παραγωγικής εργασίας και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ θα προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 1,6% το 2017 και 2,4% και 2,5% για τα έτη 2018 και 2019, αντίστοιχα, με την επισήμανση ότι προκειμένου να ενισχυθεί ο μεσομακροπρόθεσμος δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκλήσεις όπως η υψηλή μακροχρόνια ανεργία, η υστέρηση των επενδύσεων, το υψηλό δημόσιο χρέος, η υψηλή φοροδιαφυγή και το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο κ. Στουρνάρας θα καλέσει τις τράπεζες ιδανικά να ξεπεράσουν τους στόχους για μείωση των NPLs, λαμβάνοντας πιο δραστικές αποφάσεις, ιδίως όσον αφορά τις ενέργειες αναδιάρθρωσης βιώσιμων επιχειρήσεων, τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και την εφαρμογή οριστικής λύσης για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, της Νένας Μαλλιάρα, 26/2/2018]