“ΤΡΟΧΑΔΗΝ” ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σφιχτό χρονικό πλαίσιο για την υιοθέτηση των συστάσεων που είχε προτείνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) μέσω των Εργαλειοθηκών Ι και ΙΙΙ προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο. Για τα οικοδομικά υλικά (εργαλειοθήκη Ι), οι αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν πλήρως τις εκκρεμούσες συστάσεις.

Συγκεκριμένα, οι αρχές θα πρέπει να υποβάλουν το σχέδιο απόφασης για τα εναρμονισμένα 70 τεχνικά χαρακτηριστικά (Έργο 1) δομικών υλικών για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υιοθετήσουν την κατηγοριοποίηση των υπόλοιπων 372 τεχνικών προδιαγραφών από τον οργανισμό τυποποίησης. Επίσης μέχρι τον Μάρτιο, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει ξεκινήσουν τη διαδικασία εναρμόνισης των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση από τον Οργανισμό Τυποποίησης (βασικό παραδοτέο).

Για το θέμα των φαρμακείων αναφέρει ότι έως τον Μάιο και μετά από αξιολόγηση του ισχύοντος συστήματος ωρών λειτουργίας, εάν χρειαστεί, οι αρχές πρέπει να το προσαρμόσουν σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα. Σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, σημειώνεται πως μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 1804/2017 και προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής πρόσβαση των μη φαρμακοποιών, οι αρχές, σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, θα πρέπει να τροποποιήσουν την πρωτογενή νομοθεσία, και να εγκρίνουν τα συμφωνημένα μεταβατικά μέτρα μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

Τι έρχεται στις αδειοδοτήσεις

Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, το επικαιροποιημένο μνημόνιο αναφέρει πως οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν νομοθεσία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), στον τομέα των λατομείων (δεύτερο σκέλος του πρώτου γύρου) και στους υπόλοιπους τομείς εξόρυξης (προηγούμενη δράση). Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση των αδειών εκμετάλλευσης, η τρίτη φάση της μεταρρύθμισης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2018 και θα καλύψει τους ακόλουθους τομείς:

 • Άδεια εγκατάστασης – Φάση Β: Αναταξινόμηση κατηγοριών οχλήσεων για όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, απλούστευση των εγγράφων που απαιτούνται για την άδεια εγκατάστασης, εξέταση επέκτασης των μεταβατικών περιόδων για τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων εγκαταστάσεων μετά από αλλαγές στη χρήση γης.
 • Αναθεώρηση και απλούστευση των αδειών για τις υπόλοιπες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Προσαρμογή πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης στους ακόλουθους τομείς:
 • Παραγωγή προϊόντων καπνού
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ένδυσης, δέρματος και συναφών προϊόντων
 • Κατασκευή ξύλου και προϊόντων χαρτιού και εκτύπωση
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και εξευγενισμένα προϊόντα πετρελαίου
 • Παραγωγή χημικών και χημικών προϊόντων
 • Παραγωγή φαρμακευτικών και βοτανικών προϊόντων
 • Κατασκευή προϊόντων καουτσούκ και πλαστικών και άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • Κατασκευή βασικών μετάλλων και μεταποιημένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός από μηχανήματα και εξοπλισμό
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων o Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Κατασκευή μεταφορικού εξοπλισμού
 • Άλλη κατασκευή, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.