STOP ΣΕ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ELDORADO GOLD

«George Burns: Ζητάμε τις απαραίτητες άδειες και κρατική στήριξη πριν επενδύσουμε περαιτέρω στη Σκουριές».

Με την κάτωθι ανακοίνωσή της στο επίσημο εταιρικό της ιστότοπο η Eldorado Gold ανακοινώνει πως παγώνει τις εργασίες στο εργοτάξιο των Σκουριών, αφού μέχρι σήμερα παρ’ όλες τις προσπάθειές της δεν μπόρεσε να αποσπάσει από το ΥΠΕΝ τις άδειες ρουτίνας που χρειάζονται για να προχωρήσει το έργο.

«Βανκούβερ, 9/11/2017: Η Eldorado Gold  ανακοινώνει ότι θα θέσει το αναπτυξιακό έργο στις Σκουριές σε κατάσταση «φροντίδας και συντήρησης». Ο διάλογος συνεχίστηκε με το Ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας σε σχέση με την ανάπτυξη των έργων της θυγατρικής εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, ωστόσο, το Υπουργείο δεν έχει εκδώσει την τροποποιημένη άδεια ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης για το εργοστάσιο επίπλευσης του εργοταξίου στις Σκουριές καθώς και αποφάσεις για άλλα θέματα, μεταξύ άλλων, τη μετεγκατάσταση των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στη θέση.

Η Εταιρεία έχει επίσης προβεί σε νομικές ενέργειες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας προκειμένου να ασκήσει και να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματά της. Αυτή η νομική ενέργεια αποτελείται από τρεις αγωγές που έχουν κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας δικαστική προστασία από την παράλειψη του Υπουργείου να εκδίδει κοινές άδειες εγκατάστασης, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων στις Σκουριές. Επιπλέον, η Εταιρεία υπέβαλε στο ΣτΕ αίτηση για μη συμμόρφωση του Υπουργείου με προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ.

Η Εταιρεία θα επανεξετάσει την επένδυσή της στο έργο των Σκουριών κατόπιν έγκρισης και παραλαβής των απαιτούμενων αδειών, σε συνδυασμό με την υποστήριξη μιας κυβέρνησης ανοικτής σε συζητήσεις σχετικά με τη χρήση και εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών.

Η πορεία της Φάσης I στην Ολυμπιάδα, η οποία αφορά την εκκαθάριση των παλαιών απορρίψεων συνεχίζεται και η συνεχιζόμενη πορεία προς την εμπορική παραγωγή στη Φάση ΙΙ της Ολυμπιάδας κατά τη διάρκεια του τριμήνου αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και μακροχρόνια συνεργασία με τις κοινότητες καθώς και την ικανότητά μας να κατασκευάζουμε και να λειτουργούμε ορυχεία στην Ελλάδα. Οι πρώιμες ενδείξεις από την διερευνητική γεώτρηση στο Στρατώνι για την παράταση της ζωής του ορυχείου είναι θετικές.

Ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado δήλωσε: “Παρόλο που σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, ζητάμε τις απαραίτητες άδειες και κρατική στήριξη πριν επενδύσουμε περαιτέρω στη Σκουριές. Ως απόρροια αυτών, προχωράμε τώρα στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την άσκηση των δικαιωμάτων της εταιρείας ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες επίλυσης εκκρεμών ζητημάτων μέσω του συνεχιζόμενου διαλόγου. “»