ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ “ΠΑΓΩΜΑ” ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Στις προθέσεις της ευρωπαϊκής προεδρίας είναι να νομιμοποιηθεί η δυνατότητα των εποπτικών αρχών να “παγώνουν” προκαταβολικά τις καταθέσεις για τις περιπτώσεις που σε κάποια τράπεζα διαπιστωθεί κίνδυνος χρεοστασίου. Το αίτημα προέρχεται βέβαια από την ΕΚΤ και η ευρωπαϊκή προεδρία είναι έτοιμη να το δεχθεί σημειώνοντας σε έγγραφό της ότι “οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τη δυνατότητα επέκτασης αυτής της αναστολής και στις καλυμμένες καταθέσεις, ιδιαίτερα των φυσικών προσώπων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε περίπτωση που η εφαρμογή εξαίρεσής τους πλήξει την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών”.

Για την ΕΚΤ η απαίτηση αυτή επεκτείνεται σε όλες τις συναλλαγές και στα παράγωγα προϊόντα, γεγονός που έχει προκαλέσει την άμεση αντίδραση των αμερικανικών τραπεζών, καθώς αυτές έχουν εν ισχύ μεγάλα συμβόλαια παραγώγων με πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η εσθονική προεδρία υιοθετεί το αίτημα που συμπεριλαμβάνει και τις ασφαλισμένες καταθέσεις (έως και 100 χιλ. ευρώ) για τις οποίες δεν ξεκαθαρίζεται η τύχη τους μετά το ενδεχόμενο “πάγωμα” στην περίπτωση  που οι εποπτικές αρχές ανιχνεύσουν κίνδυνο χρεοστασίου σε μία τράπεζα.

Οι αντιδράσεις σε μία τέτοια “ρύθμιση” έχουν αυξηθεί τελευταία και η ΕΚΤ αντιμετωπίζει ισχυρή αντίθεση η οποία όμως δεν φαίνεται να βρίσκει υποστηρικτές στους ευρωπαϊκούς θεσμούς που στο σύνολό τους αποδέχονται την πρόταση της ΕΚΤ.

Προς το παρόν βέβαια και για όσο το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ το πρόβλημα δεν θεωρείται “εκρηκτικό”, παρά τα προβλήματα των ιταλικών τραπεζών. Πολλοί αναλυτές όμως παραδέχονται ότι το πρόβλημα θα αναδειχθεί με πολύ απότομο τρόπο όταν ο κ. Ντράγκι ή ο διάδοχός του δώσουν το πράσινο φως για την διακοπή του QE και πολύ περισσότερο όταν αρχίσει η απόσυρση των κεφαλαίων που έχουν τροφοδοτήσει το ευρώ σύστημα…

Βέβαια η ΕΚΤ φαίνεται να πιέζει για την ρύθμιση αυτή προκειμένου να αντιμετωπίσει έκτακτες και μεμονωμένες καταστάσεις, όπως στο πρόσφατο παρελθόν η Banco Espirito Santo και η Banco Popular, αλλά όχι εκτεταμένες καταστάσεις σε ολόκληρες χώρες όπως η Κύπρος ή η Ελλάδα στο παρελθόν, όπου τα capital controls εφαρμόσθηκαν σαν γενικευμένα “έκτακτα” μέτρα.  

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Γ. Αγγέλη, 15/11/2017]