ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

O δείκτης Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, αναφέρεται στο κατά πόσο είναι ευνοϊκό το επιχειρηματικό περιβάλλον μιας χώρας. Υπάρχουν πολλά κριτήρια για την κατάταξη μιας χώρας στον εν λόγω δείκτη. Σε αυτό το άρθρο θα εστιάσουμε στα κριτήρια που η χώρα μας είναι πιο αδύναμη με σκοπό να αναδείξουμε τα προβλήματα και να καλέσουμε τους αρμόδιους να αναλάβουν δράση. Πιο συγκεκριμένα η χώρα μας βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλή θέση, στο πόσο εύκολο είναι το να ηλεκτροδοτηθεί μια επιχείρηση, στο πόσο εύκολη είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση για να πληρώσει τους φόρους της,  στο ποσοστό των κερδών που πρέπει να πληρώσει μια επιχείρηση σε φόρους,  στο πόσο εύκολο είναι να κλείσει οριστικά μια υπόθεση εμπορικής αντιδικίας, κριτήριο το οποίο σχετίζεται με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος μια χώρας.

Η Ελλάδα βρέθηκε στην 67η θέση παγκοσμίως φέτος, 6 θέσεις πιο κάτω σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ειδικότερα υποχώρησε 24 θέσεις στο πόσο εύκολο είναι μια επιχείρηση να αποκτήσει ηλεκτροδότηση,  χαρακτηριστικά στην Ελλάδα χρειάζονται 7 διαδικασίες από την στιγμή που θα κάνεις αίτηση για ηλεκτροδότηση μέχρι την παροχή ρεύματος ενώ κατά μέσο όρο οι διαδικασίες αυτές στις ανεπτυγμένες χώρες είναι 4.7, δείκτης που δείχνει το μέγεθος της γραφειοκρατίας στη χώρα μας.

Η χώρα μας υποχώρησε σε σχέση με πέρσι και στο κριτήριο που έχει να κάνει με την πληρωμή των φόρων. Χαρακτηριστικά είναι πολύ πιο χρονοβόρο για μια επιχείρηση στην Ελλάδα να πληρώσει τους φόρους της σε σχέση με τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών παγκοσμίως. Έχει υπολογιστεί πως μια επιχείρηση στην Ελλάδα χρειάζεται 193 ώρες ετησίως με βάση το ελληνικό φορολογικό σύστημα, ενώ ο μέσος όρος των ανεπτυγμένων χωρών είναι 160 ώρες ενώ στο Λουξεμβούργο, τη χώρα που είναι πρώτη στον συγκεκριμένο δείκτη, είναι μόλις 55 ώρες ετησίως.

Αναφορικά τώρα με το ποσοστό των κερδών των επιχειρήσεων σε φόρους, βλέπουμε στην Ελλάδα το 51,7% των κερδών να πηγαίνει σε φόρους, αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με το 40% των κερδών που είναι ο μέσος όρος των ανεπτυγμένων χώρων και πολύ μεγαλύτερο από το 18% των κερδών που πηγαίνει σε φόρους, στις 32 πρώτες οικονομίες του συγκεκριμένου δείκτη.

Τέλος πτώση παρατηρείται και στο κριτήριο που αναφέρεται στο πόσο εύκολο είναι να κλείσει οριστικά μια υπόθεση εμπορικής αντιδικίας στη χώρα μας. Η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως για αυτό το κριτήριο, χαρακτηριστικά έχει υπολογιστεί πως χρειάζονται 1.580 μέρες κατά μέσο όρο, δηλαδή περίπου 5 χρόνια για κλείσει μια υπόθεση εμπορικής αντιδικίας στην Ελλάδα. Το χρονικό διάστημα είναι σχεδόν 5 φορές μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών που είναι 577 μέρες και σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερο από το μέσο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να κλείσει μια υπόθεση εμπορικής αντιδικίας στην Σιγκαπούρη, που είναι 164 μέρες.

Συνοψίζοντας, με βάση την παραπάνω ανάλυση βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα. Αν όντως θέλουμε να έρθουν επενδύσεις στη χώρα μας στο άμεσο μέλλον, πρέπει το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας να γίνει πολύ πιο ευνοϊκό. Έτσι έμφαση πρέπει να δοθεί, στην μείωση της γραφειοκρατίας, στη δημιουργία ενός πιο απλού φορολογικού συστήματος ταυτόχρονα και με τη μείωση της φορολογίας και τέλος μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στη μεταρρύθμιση στο δικαστικό σύστημα η οποία θα οδηγήσει στον να κλείνουν υποθέσεις εμπορικής αντιδικίας στη χώρα μας, όσο το δυνατόν ταχύτερα. Μόνο αν εστιάσουμε στα παραπάνω, σε συνδυασμό και με την πολιτική βούληση, θα πετύχουμε να έχουμε περισσότερες επενδύσεις στη χώρα μας, στο άμεσο μέλλον.

* Ο κ. Θοδωρής Καλαμπόκης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, Αντιπρόεδρος του ΔΣ των Ελλήνων αποφοίτων LSE, μέλος του ΔΣ του ΣΑΚΑ, μέλος του εκτελεστικού γραφείου της ΟΝΝΕΔ και της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣΥΝ.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Θοδωρή Καλαμπόκη*, 6/11/2017]