ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τον επικαιροποιημένο υπολογισμό της συνολικής προς ανάκτηση ενίσχυσης της ΛΑΡΚΟ (135 εκατ. ευρώ) και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εφαρμογή της απόφασης ανάκτησης ζητεί με επιστολή της προς τις ελληνικές αρχές η Ε.Ε., και μάλιστα εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της, δηλαδή την 15η Νοεμβρίου 2017. Η επιστολή έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την καταδικαστική για την Ελλάδα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (9 Νοεμβρίου) για τις κρατικές ενισχύσεις της ΛΑΡΚΟ. Η Επιτροπή στην επιστολή της επισημαίνει την πρόβλεψη του άρθρου 8 της απόφασης του Μαρτίου του 2014 περί ανάκτησή των κρατικών ενισχύσεων, που λέει ότι «τα ανακτώμενα ποσά βαρύνονται με τόκο από την ημερομηνία που τέθηκαν στη διάθεση του αποδέκτη έως την ημερομηνία της πραγματικής τους ανάκτησή». Από τότε έχουν περάσει πάνω από τρία χρόνια. Η Επιτροπή προτείνει στις ελληνικές αρχές συνάντηση για να εκτελεστεί με τον καλύτερο τρόπο από κοινού η απόφαση.

 

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27/11/2017]