3.700 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΔΕΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ

Έκταση 3.700 στρεμμάτων αποκατεστημένων εδαφών στα ορυχεία του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει η ΔΕΗ στις τοπικές κοινωνίες για την ανάπτυξη πιλοτικού προ γράμματος καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα εφαρμοστεί από τους Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης. Η διάθεση των εκτάσεων, έναντι συμβολικού ανταλλάγματος, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, γίνεται για 10 χρόνια στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγορών, Μισθώσεων, Ανταλλαγών και Δωρεών Ακινήτων. Η υλοποίηση αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος θα συμβάλει και στην αύξηση θέσεων εργασίας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της ΔΕΗ αποφάσισε τη διάθεση στο ελληνικό Δημόσιο 1.000 στρεμμάτων στην περιοχή του πρώην ορυχείου Καμάνου, 700 στρεμμάτων στις εξωτερικές αποθέσεις του ορυχείου Αμυνταίου και 2.000 στρεμμάτων στην εξωτερικό απόθεση του ορυχείου Νοτίου Πεδίου.

 

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 24/10/2017]