ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Με επίκεντρο την ελληνική πρόταση για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου και τον ρόλο της ΔΕΠΑ θα πραγματοποιηθεί σήμερα η πρώτη συνάντηση του υπουργού ΠΕΝ Γ. Σταθάκη με τους επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα, στο πλαίσιο της συζήτησης για τα ενεργειακά προαπαιτούμενα που συνδέονται με την τρίτη αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, θα πρέπει να υιοθετηθεί από το ΚΥΣΟΙΠ -κατόπιν εισήγησης της ΡΑΕ- ένας μεσοπρόθεσμος οδικός χάρτης (2017-2020), που θα ενσωματώνει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, το οποίο θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε πλήρη συμμόρφωση της ελληνικής αγοράς αερίου στις προβλέψεις των κωδίκων δικτύου της Ε.Ε. και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα των δικτύων αερίου, τους μηχανισμούς κατανομής χωρητικότητας και εξισορρόπησης κ.λπ. Ο οδικός χάρτης θα πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, κάθε αναγκαία ενέργεια για την εξάλειψη τυχόν υπάρχουσας σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της ΔΕΠΑ και των Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), με ιδιαίτερη αναφορά στη σύνθεση της συμμετοχής (μετοχές) της σε αυτές και στα ζητήματα των δικαιωμάτων διαχείρισης και βέτο και των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Σήμερα θα συζητηθεί η σχετική πρόταση του ΥΠΕΝ, ενώ υπάρχει αισιοδοξία ότι και αυτό το θέμα θα κλείσει σύντομα, κάτι που άλλωστε αποτελεί πρόθεση του υπουργείου για όλα τα εκκρεμή ζητήματα.

Σε σχέση με την αποεπένδυση κατά περίπου 40% της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ, δεν αναμένεται σε αυτή τη φάση να τεθεί, καθώς τα σχετικά μέτρα θα οριστικοποιηθούν σε συμφωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG COMP) και κατόπιν θα κατατεθούν στους θεσμούς, κάτι που τοποθετείται σε επόμενη συνάντηση. Ως προς το θέμα της ανάκτησή των δαπανών της ΔΕΗ για ΥΚΩ φαίνεται πως έχει σχεδόν τελειώσει, ενώ ζητήματα των δημοπρασιών ΝΟΜΕ (εξαγωγές) θα συζητηθούν με τη ΡΑΕ.

Εξάλλου, την Παρασκευή το πρωί ο Γ. Σταθάκης αναμένεται να συναντηθεί εκ νέου με τους επικεφαλής των θεσμών για επενδυτικά ζητήματα, που κατά πληροφορίες θα περιλαμβάνουν το νέο θεσμικό πλαίσιο έρευνας και εκμετάλλευσή των λατομείων και της εξορυκτικής δραστηριότητας καθώς και τον μεταλλευτικό κώδικα.

 

[ΠΗΓΗ: ΑΥΓΗ, του Α.Ζ., 24/10/2017]