ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ELDORADO GOLD

Ανασταλτική εκκρεμότητα στην Eldorado Gold έχει προκαλέσει, μεταξύ άλλων, το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο), το οποίο δεν έχει αποφανθεί εδώ και δύο χρόνια στο θέμα της διατήρησης ή μη των αρχαιοτήτων που εντόπισε η αρχαιολογική σκαπάνη μέσα στην καρδιά του κοιτάσματος των Σκουριών.

Με σειρά επιστολών, οκτώ τον αριθμό για την ακρίβεια, η Eldorado Gold από το 2016 μέχρι και σήμερα ζητούσε επιμόνως και με συγκεκριμένα επιχειρήματα την έκδοση διοικητικών αδειών που εκκρεμούν εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως τονίζεται, στις υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις επιστολές προς το Μαξίμου και τον Αλέξη Τσίπρα και πέντε επιστολές προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 8/11/2016, 8/2/2017, 13/4/2017 και 3/5/2017. Επίσης στις 24/5/2017 απεστάλη εξώδικη διαμαρτυρία πρόσκληση – δήλωση με ρητή επιφύλαξη δικαιωμάτων προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν υπήρξε απάντηση σε καμία επιστολή.

Ειδικότερα, όπως επεσήμανε n εταιρεία στα κείμενά της, «η Eldorado Gold επιδιώκει με κάθε τρόπο τη γρήγορη ολοκλήρωση του επενδυτικού της σχεδίου. Το μόνο εμπόδιο για την ταχεία πρόοδο, ολοκλήρωση και λειτουργιά της επένδυσης είναι η στάση του ελληνικού Δημοσίου μετά τον Ιανουάριο του 2015 και η παράλειψη του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος να εκδώσει τις άδειες που απαιτούνται για τη γρήγορη πρόοδο του έργου παραβιάζοντας το άρθρο 3 παρ.3 της Σύμβασης Μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας». Επίσης είχε επισημανθεί η ανάγκη σαφήνειας ως προς τη χορήγηση ή μη της τροποποιημένης άδειας εγκατάστασης για τη μονάδα εμπλουτισμού Σκουριών . Στην τελευταία επιστολή (24/5/2017) εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση είχε διατυπωθεί «έντονη διαμαρτυρία για την αναιτιολόγητη καθυστέρηση των υπηρεσιών να χορηγήσουν άδειες που απαιτούνταν για τη συνέχιση του ενιαίου και αδιαίρετου επενδυτικού σχεδίου της ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας».

Οι καθυστερήσεις

Όπως επισημαίνουν τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός, είναι φανερό ότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν η Eldorado Gold και η θυγατρική της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, με τις εξαντλητικές καθυστερήσεις στις εγκρίσεις τόσο των επιμέρους τεχνικών μελετών όσο και των αδειών ρουτίνας στα υποέργα Ολυμπιάδας και Σκουριών γίνονται κατά σαφή παράβαση του Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) .

Όπως τονίζεται, η τεχνική μελέτη της Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος του Μάντεμ Λάκκου κατατέθηκε από την εταιρεία προς έγκριση στο ΥΠΕΚΑ στις 22/12/2014. Σύμφωνα με τον Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, η πολιτεία ως αδειοδοτούσα αρχή έπρεπε να δώσει την έγκρισή της μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών το μέγιστο, που αναλύεται σε 2 μήνες + 1 μήνας επιπλέον σε περίπτωση που ζητούσε να γίνουν στη μελέτη κάποιες διορθώσεις ή συμπληρώσεις, δηλαδή στις 22/3/2015 το ζήτημα αυτής της μελέτης, όπως και της αντίστοιχης τεχνικής μελέτης για τη Νέα Μονάδα Εμπλουτισμού στο Μάντεμ Λάκκο να έχει ολοκληρωθεί. Αντί όμως να έχει γίνει αυτό και να υπάρχει πλήρης εξέλιξη κατασκευής ενός έργου για την καθετοποίηση της παραγωγής χαλκού χρυσού στη χώρα, έχουν περάσει 31 μήνες και η υπόθεση εκκρεμεί για δεύτερη φορά στο ΣτΕ, στο οποίο προσέφυγε η εταιρεία στις 28/12/2016 (για το flash smelting), έπειτα από ένα πινγκ πονγκ με τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 13/09/2017]